[an error occurred while processing this directive]

AKaavion ilmaisuviiva

Ilmaisuviivan määrittelyt

AKaavion joukkoliikenneilmaisu alkaa kierron nollapistestä (ti=0). Ilmaisu kuvataan ilmaisuviivalla, jonka väri kuvaa bussin saapumisen, odottamisen ja poistumisen valoista seuraavilla väreillä:
  A) Valkea: Bussi saapuu valoihin
  B) Vaaleavioletti: Punainen valo: Bussi odottaa jonossa
  C) Tummavioletti: Vihreä valo: Bussin edellä oleva jono purkautuu
  D) Turkoosi: Vihreä valo: Koko jono purkautuu vihreällä.

Ilmaisuviivan alkaa on aina valkealla viivalla. Ilmaisuviivaan voi sisältyä myös violetilla kuvattua jonottamista ja turkoosilla kuvattua jonon purkautumista.

Valkoisen viivan pituus osoittaa bussin ajoajan ilmaisupisteestä risteykseen. Jos bussi jää jonoon, ajoaika ilmaisupisteestä jonon päähän on teoreettisesti jonon pituudesta riippuen muutaman sekunnin lyhyempi. Sitä ei ole erikseen osoitettu.

Violetti viiva osoittaa ajan, jolloin bussin kulku hidastuu. Vaalea violetti kertoo valojen olevan punainen ja bussin seisovan valoissa. Tumma violetti kertoo valojen vaihtuneen vihreiksi ja bussin edessä olevan jonon olevan purkautumassa. Bussi ohittaa risteyksen tumman violetin viivan lopussa.

Turkoosi viiva osoittaa ajan, jolloin punaisen valon takia syntynyt koko jono - myös bussin takana oleva  - purkautuu.

Jos bussilla on oma kaista (bussisuunnan liikenne =0), tummaa violettia tai turkoosia viivaa ei ole.

AKaavion ilmaisuviiva

Akaavion ilmaisuviiva

Tulkintaa

Ilmaisuviivan värikoodaus havainnollistaa sen, miten sujuvasti bussi pääsee liikennevaloista eli miten hyvin liikennevalot suosivat joukkoliikennettä.

Jos ilmaisuviiva on yksinomaan valkoinen, bussi pääsee valoista pysähtymättä.

Jos ilmaisuviivaan sisältyy violettia, bussi joutuu  pysähtymään valoihin hetkeksi tai ainakin hidastamaan ajoaan. Jos viivassa on vain tummaa violettia, etuus on käynnistynyt vain hieman liian myöhään, sillä bussin edellä oleva jono ei ole vielä päässyt liikkeelle ennen bussin tuloa risteykseen. Sen sijaan jos taas ilmaisuviivaan sisältyy myös vaaleaa violettia, bussi on tullut valoihin jo niin aikaisin, että valot ovat olleet vielä punaisina.

Turkoosi ilmaisuviiva osoittaa, miten bussin tulosuunnan liikenteenvälityskyky riittää tulosuunnan liikenteelle.

Lähtökohta

Ilmaisuviivan piirtämisen taustalla olevan tulosuunnan liikenteenvälityskyvyn laskentaperiaate perustuu AKaavion versiossa 3.1 siihen, että bussin tulosuunnan välityskyky on aina riittävä eli bussi ei joudu ruuhkan takia odottamaan. Tästä syystä bussi pääsee aina valoista vihreän lopussa, jos tämä pääsee toteutumaan normaalipituisena.

Akaavio olettaa, että bussin tulosuunnan liikenteenvälityskyky on aina riittävä. Ehto täyttyy, jos vain yhdestä suunnasta tulee kerrallaan busseja. Jos risteyksessä on eriaikaisia etuuksia, toisen bussin etuus voi lyhentää toisesta suunnasta tulevan bussin vihreää niin, ettei ehto täyty, jolloin  Akaavion versiossa 3.1 ilmaisuviiva sekä laskentatulokset ovat virheelliset.


Ajantasa 13.3.2012