Malliesimerkkejä 

Taustaa


Seuraavassa on AKAAVION kehitystyössä käytettyjä ajoitusmalleja. Mallien toimintaa on testattu monin tavoin, joskaan ei varmasti vieläkään täydellisesti. Erityisesti eri suuntien bussietuuksien samanaikaisuus voi vielä tuottaa mielenkiintoisia yllätyksiä.

Kustakin mallista on esitetty risteyskuva sekä vaihejako. Perusvaiheet on esitetty vihreällä ja lisävaiheet oranssilla. Kaikissa malleissa ilmaisinetäisyys eli bussin ajoaika ilmaisimelta risteykseen on 25 sekuntia. Bussin ajosuunnassa ei ole bussikaistaa.

Vaikutukset on arvioitu AKAAVION versiolla 3.1. Tämä versio ei ota huomioon ajosuunnan liikenteellistä ylikuormitustilannetta vaan se olettaa, että bussi pääsee valoista aina ensimmäisellä vihreällä.

Jos etuudet ovat kerrallaan vain yhdellä tulosuunnalla, suunta ei ruuhkaudu ja laskentatapa on oikea. Jos taas usealla suunnalla on etuuksia, lasketa ei välttämättä tuota oikeita tuloksia silloin, kun bussin ajosuunta ruuhkautuu eriaikaisen suunnan bussin etuuden takia. 

Kaikissa malleissa oletetaan että bussi tulee ensimmäisiin valoihin eli satunnaisesti millä kierron hetkellä tahansa. Mallin laskentatapa ei sovi tilanteisiin, jossa bussi tulee tahdistettuissa valoissa seuraavaan risteykseen. Tämä rajoitus poistuu AKaavion tulevissa versiossa.

Mallit voi noutaa tästä: pakattu tiedosto Mallit31.zip

Suojatievalot


101 Perinteiset suojatievalot, joissa suojatien vihreä on aina kiinteämittainen.

Malliristeys 101
Vaiheet       

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 600 60 EI 5.3 20
ON 0.2 3
Versio 3.0-25

102  Jalankulkijaystävälliset suojatievalot, joissa etuus voi lyhentää jalankulkuvihreä. Malli sopii käytettäväksi tahdistetuihin valoihin, joissa autoliikenne ei vihreän aallon rakenteen takia pysty käyttämään hyödykseen kaikkea mahdolista vihreää aikaa.

Malliristeys 102
Vaiheet       

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 1200 90 EI 12.5 38
ON 0.2 4
Versio 3.0-25

Kaksivaiheiset valot


201  Kahden yksisuuntaisen kadun kaksivaihevalot - yksinkertaisin mahdollinen ajoitus

Malliristeys 201
Vaiheet        

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 600 60 EI 15.0 35
yht. 1200 ON 0.7 7
Versio 3.0-25


202  Nelihaararisteyksen kaksivaihevalot. Sekavaiheessa vasemmalle kääntyvä liikenne on vähäistä.

Malliristeys 202

Vaiheet          

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 600 90 EI 20.6 50
yht. 2400 ON 0.7 7
Versio 3.0-25


Kolmivaiheiset valot


301  Nelihaararisteyksen kolmivaihevalot. Pääsuunnalla ei ole nuoliopastimia. Sivusuunnan liikenne kahdessa vaiheessa (jaettu vaihe)

Malliristeys 301

Vaiheet        

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 1 000
(2 kaistaa)
90 EI 23.0 55
ON 0,9 10
3 200 EI 30.3 70
ON 0.0 1
4 200 EI 30.3 70
ON 0.1 3
Versio  3.0-25


311  Nelihaararisteyksen kolmivaihevalot. Pääsuunnalla nuoliopastimet vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaihe ennen pääsuunnan vaihetta. Sivusuunta ohjataan sekavaiheena

Malliristeys 311

Vaiheet         

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 600 90 EI 20.6 50
ON 1.7 13
3 200 EI 34.8 75
ON 0.1 3
5 300 EI 32.4 70
ON 0.1 3
Versio  3.0-27

312  Nelihaararisteyksen kolmivaihevalot. Pääsuunnalla nuoliopastimet vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaihe päävaiheen jälkeen. Sivusuunta ohjataan sekavaiheena.

Malliristeys 312

Vaiheet      

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
1 600 90 EI 20.6 50
ON 1.5 11
3 200 EI 34.8 75
ON 0.0 1
5 200 EI 32.4 70
ON 0.4 7
Versio  3.0-27


321  Nelihaararisteyksen kolmivaihevalot. Pääsuunnalla on nuoliopastimet vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaihe länteen on ennen päävaihetta ja nuolivaihe itään päävaiheen jälkeen. Sivusuunta ohjataan sekavaiheena.

Malliristeys 321

Vaiheet     

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
3 200 90 EI 32.0 72
ON 0.1 3
4 200 EI 32.9 73
ON 0.3 6
Versio 3.0-27


Lomitetussa vaihejärjestyksessä on tärkeää rajoittaa etuutta saavien suuntien - tässä esimerkissä vasemmalle kääntyvien suuntien -  synkronointimaksimiaikojen pituutta, jotta etuuden jälkeen paluu normaaliohjaukseen kävisi mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi on huomattava, että kolmanteen vaiheeseen (lisävaihe) asetetaan vain suunta 3 (länteen vasemmalle), koska suunta 4 (itään vasemmalle) on jo edellisessä vaiheessa. Samoin viidenteen vaiheeseen (lisävaihe) asetetaan vain suunta 4, koska suunta 3 on  seuraavassa vaiheessa.

322  Nelihaararisteyksen kolmivaihevalot. Pääsuunnalla on nuoliopastimet molemmille vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaihe länteen on päävaiheen jälkeen ja nuolivaihe itään ennen päävaihetta. Sivusuunta ohjataan sekavaiheena

Malliristeys 321

Vaiheet      

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
3 200 90 EI 32.9 73
ON 0.3 6
4 200 EI 32.0 72
ON 0.1 3
Versio 3.0-28


Lomitetussa vaihejärjestyksessä on tärkeää rajoittaa etuutta saavien suuntien - tässä esimerkissä vasemmalle kääntyvien suuntien -  synkronointimaksimiaikojen pituutta, jotta etuuden jälkeen paluu normaaliohjaukseen kävisi mahdollisimman nopeasti. 

Lisäksi on huomattava, että kolmanteen vaiheeseen (lisävaihe) asetetaan vain suunta 4 (itään vasemmalle), koska suunta 3 (länteen vasemmalle) on jo edellisessä vaiheessa. Samoin viidenteen vaiheeseen (lisävaihe) asetetaan vain suunta 3, koska suunta 4 on  seuraavassa vaiheessa.


Nelivaiheiset valot


401  Nelihaararisteyksen nelivaihevalot. Kukin ajosuunta yhtenä vaiheena. Bussin tulosuunnalla on kaksi lisävaihetta.

Malli 401

Vaiheet     

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
4 300 90 EI 34.2 72
yht. 1200 ON 0.5 7
Versio 3.0-27

402  Nelihaararisteyksen nelivaihevalot. Kukin ajosuunta yhtenä vaiheena. Eteläisen tulosuunnan busseilla oma kaista sekä kaksi lisävaihetta.

 Malli 402

Vaiheet     

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
5 bussikaista 90 EI 28.5 72
yht. 1200 ON 0.0 0
Versio 3.0-27


403
 Nelihaararisteyksen nelivaihevalot. Kukin ajosuunta yhtenä vaiheena. Eteläisen tulosuunta on varattu vain busseille. Tästä syystä suunta ei kuulu yhteenkään perusvaiheeseen. Sen sijaan sillä on kolme lisävaihetta. 
    Vaihekaavio on tyypillinen raitiovaunujen tai jokeribussien valo-ohjauksessa. Vertaa sitä malliesimerkkeihin 401 ja 402, joissa bussin tulosuunnan vaihe on samalla yksi perusvaihe.

Malliristeys 403 

Vaiheet       

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
4
bussisuunta 90 EI - -
1250 ON 0.0 0
Versio 3.0-23


411  Nelihaararisteyksen nelivaihevalot. Kaikilla suunnilla on nuoliopastimet vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaiheet ennen suoraan ajavan liikenteen vaihetta.

Malli 411

Vaiheet        

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
6 200
100 EI 40.3 85
yht. 2400 ON 0.8 10
Versio 3.0-26


412  Nelihaararisteyksen nelivaihevalot. Kaikilla suunnilla on nuoliopastimet vasemmalle kääntyville ajosuunnille. Nuolivaiheet suoraan ajavan liikenteen vaiheen jälkeen.

Malli 412

Vaiheet        

Suunta Liikenne-
määrä
Kierto-
aika
Etuudet Viivytys (s)
Keskiarvo Max
6 200
100 EI 40,3 85
yht. 2400 ON 0.8 10
Versio 3.0-26


Mallit voi noutaa tästä: pakattu tiedosto Mallit31.zip16.2.2011
Tekstipäivityksiä

30.1.2012
Malliesimerkit päivitetty (AKAAVIO 3.0-28)

24.9.2011
Malliesimerkki 403,  joukkoliikenne vain lisävaiheessa