Ajoituskaavion merkinnät


Seuraavassa ovat ajantasaisen ajoituskaavion yleisimmät merkinnät, jotka ovat kaikki käytettävissä myös AKaaviossa.

Vihreä (vihreän aloituslupa) VIH
..antaa suunnalle (ajosuunnalle tai suojatielle) mahdollisuuden päästä vihreäksi. Vihreän luvan lisäksi suunta tarvitsee vihreän pyynnön päästäkseen vihreäksi. Pyyntö voi tulla ilmaisimesta (ilmaisinpyyntö), toiselta suunnalta (oheispyyntö) tai se voi olla asetettu suunnalle pysyvästi, jolloin suunta tulee vihreäksi pelkästään saadessaan vihreän luvan (kiinteä pyyntö).
Jos vihreän pyyntöä ei ole, vihreän aloituslupa on aina kumottava vihreän estolla.

Vihreän esto (EVIH)
..poistaa suunnalta mahdollisuuden tulla vihreäksi. AKaavio ei tarkista, onko vihreän esto ajoitettu oikein.

Punainen (punaiseksi) (PUN)
..lopettaa suunnan vihreän heti tai viimeistään minimivihreän lopussa. Tämän jälkeen suunta ei voi tulla vihreäksi ennen kuin se on saanut uudestaan vihreän aloitusluvan.

Viivytetty punainen (VPUN)
..lopettaa suunnan vihreän tietyn ajan (lopetusviiveen) kuluttua. Esimerkkikuvassa viivytetty punainen annetaan sekunnilla 3 ja sen pituus eli lopetusviive on 4 sekuntia. Tämä merkitsee, että suunnan vihreä päättyy viimeistään sekunnilla 7 (=3+4). Ellei lopetusviivettä ole erikseen määritelty, se on AKaaviossa 0 sekuntia. Huomaa, että viivytetty punainen lopetusviiveellä 0 vastaa siten ajoitusmerkintää punainen.

Passiivivihreä  (PasV) - myös Seuraa vihreänä
..poistaa suunnalta mahdollisuuden itse pidentää omaa vihreää. Merkintä vastaa siten suojatien vihreän pidentymistä - vihreä pidentyy toisen suunnan siivellä) eli vain jos toisen samanaikaisen suunnan vihreän pidennys estää eriaikaisen suunnan vihreän aloituksen.

Passiivivihreän esto (EPV ) - myös  Itse punaiseksi
..lopettaa suunnan vihreän heti sen oman vihreän pidennyksen jälkeen. Ajosuuntien vihreän voi pidentyä punainen tai passiivivihreän esto -merkintöihin saakka. Sen sijaan suojatien vihreä päättyy passiivivihreän estoa käytettäessä aina minimivihreän tai takuuvihreän lopussa.

Huom. AKaaviossa passiivivihreän esto vaikuttaa vain suojateiden vihreän pidennykseeen. Ajosuuntien vihreän pidennyksessä passiivivihreän estolla ei ole vaikutusta.

AKaavion ajoitusmerkinnät


Ajantasa 1.3.2012