Monimutkainen ajoitus

Osa 1: Ajoituksen piirtämisen valmistelu  (tämä sivu)
Osa 2: Ajosuuntien vihreiden piirtäminen  - mene  
Osa 3: Suojateiden vihreiden piirtäminen  - mene
Osa 4: Lisämerkintöjen piirtäminen ja viimeistely - ei valmis

Taustaa

Ajoituskaavion piirtäminen laajasta risteyksestä, jossa on peräkkäisiä pysäytysviivoja, on työläs tehtävä. Tällaisissa kohteissa AKAAVIO nopeuttaa ja yksinkertaistaa ajoituskaavion piirtämistä

Seuraavassa esimerkikissä ajoitetaan Helsingin liikennevaloristeys 236 Eläinmuseon aukio. Risteys on valo-ohjauksen kannalta hankala: risteyksessä on peräkkäisiä pysäytysviivoja ja runsaasti kääntymissuuntia. mikä lisää vaiheiden määrää ja hidastaa valojen toimintaa. 

RISTEYSKUVA TÄHÄN (erilliseen ikkunaan...)

Mutta jäykästäkin valo-ohjauksesta on hyötyä. Esimerkiksi vuonna 2008 risteyksessä tapahtui ilta-aikaan useita ajoneuvojen välisiä yhteenajoja valo-ohjauksen ollessa pois toiminnasta. Jos valot olisivat olleet toiminnassa, onnettomuudet olisivat todennäköisesti jääneet tapahtumatta. 

Valojen ajoituksessa on otettava erityisesti huomioon se, että valtaosa Helsingin Kampin terminaalin kaukoliikenteestä ajaa risteyksen läpi. Terminaalin alatasailta lähtevät bussit saapuvat risteykseen ramppia myöten. Rampin alatasolle on asennettu vähenevä sekuntilaskuri, joka kertoo, koska busseille tarkoitettu rampin yläpäässä oleva valo (suunta 9) vaihtuu vihreäksi.

Ajoituksen piirtämisen valmistelu

1. Aloita ajoituskaavioikkunasta valitsemalla Tiedosto > Aloita uusi. Ikkuna Uusi ajoituskaavio avautuu


2. Anna risteyksen numero ja nimi

3. Anna suuntien lukumäärä  21

4. Anna ajoituksen numero ja nimi

5. Säilytä oletuskiertoaika 90 sekuntia

6. Näpäytä nappia Jatka  

Esitäytetty suuntataulukko avautuu

7. Anna suuntien nimet ja vaihda ajosuunnat 12-21 suojateiksi näpäyttämällä autokuvaketta. Tilalle tulee suojatiekuvake.

8. Aseta suojateiden 12 ja 13 minimivihreäksi 8 sekuntia. Muiden suuntien minimivihreät kelpaavat oletusten mukaisina (ajosuunnat 5 s ja suojatiet 10 s).

9. Avaa suuntakuvioikkuna näpäyttämällä nappia Lisää suuntakuviot

Suuntakuvioikkuna avautuu

10. Vedä suuntakuvioikkunasta suuntaa parhaiten kuvaama nuoli tai suojatie suunnan riville sarakkeen Suunta tyhjään kenttään. Toista sama muillekin suunnille, joille haluat määritellä suuntakuvion.

Käytä suuntakuvioita oman mielikuvituksesi mukaan. AKAAVIO ei valitettavasti vielä tue esimerkissä olevia poikkeuksellisia "vinoja" kulkusuuntia.

11. Sulje suuntakuvioikkuna napilla Sulje

12. Näpäytä suuntaikkunan nappia Jatka/Sulje

Ajoitustaulukko avautuu 

13. Ajoitus suunnitellaan myöhemmin. Jatka näpäyttämällä nappia Jatka/Sulje

14. Ohjelma pyytää tallettamaan ajoitustiedoston. Kuittaa OK

15. Talleta tiedosto haluamallasi nimellä (esimerkiksi Helsinki- 236)

Ohjelma kysyy haluatko määritellä suoja-ajat valmiista tiedostosta. Oletetaan, ettei Sinulla ole sellaista käytettävissäsi. Vastaa siis No

Tyhjä suoja-aikataulukko avautuu

Kirjoita suoja-ajat taulukkoon. 

16. Päivitä suoja-ajat ajoituskaavioon napilla Päivitä

17. Talleta suoja-ajat ajoituskaavioon napilla Talleta 

18. Lopuksi sulje ikkuna napilla Sulje 

Ohjelma palaa ajoituskaavioikkunaan 

19. Jos suuntakuviot eivät ole näkyvissä. avaa > Asetukset > Piirto ja aseta rasti ruutuun Näytä suuntakuviot 

Seuraavaksi ryhdytään suunnittelemaan ajoitusta eli piirtämään  ajoituskaaviota. Jatka tästä


Ajantasa 8.9.2011<

Perustuu versioon AKaavio 3.0