Monimutkainen ajoitus (2/4)

Palaa takaisin edelliseen työvaiheeseen


Ajosuuntien vihreiden piirtäminen

Ajoituskaavion piirtämisen voi tehdä monella tavalla. Turvallisinta on aloittaa ajosuunnista ja suojateistä, jotka ovat kaikki keskenään eriaikaisia ja joiden yhteenlaskettu aikatarve on suurin eli ajoituksen mitoittavista suunnista. Piirtämällä ajoituskaavio aluksi näiden mukaan saadaan varmistettua, että kaikki vihreät "mahtuvat" käytössä olevalle kiertoajalle.

Esimerkissä mitoittavien suuntien vihreiden pituuksia ei lasketa liikennemäärien ja suojatiepituuksien perusteella, kuten ohjelmassa KSUHDE on esitetty. Sen sijaan piirretään mitoittavien suuntien vihreät yksinkertaisesti "tuntuman" mukaan ja valmistaudutaan vihreiden pituuksien tarkistamiseen ajoitussuunnittelun loppuvaiheessa.

Aloitetaan ajoituskaavion piirtäminen Arkadiankadun maalle menevästä ajosuunnasta (suunta 1) ja sen kanssa eriaikaisista ajosuunnista ja suojateistä. Suunnat kuvataa seuraavalla merkintätavalla: Suunnan nimi Suunnan numero: vihreän alku - vihreän loppu.

Piirretään Arkadiankatu I maalle ajosuunta 1:65-10, sen jatkeella oleva Arkadiankatu II maalle ajosuunta 2:67-17 sekä Pohjoinen Rautatiekatu II ajosuunta 3:65-17.Piirretään Arkadiankadun läntinen suojatie 12:17-29 sekä Pohjoisen Rautatiekadun läntinen suojatie 13:17-29. Lisäksi piirretään Pohjoinen Rautatiekatu I ajosuunta 7:17-41.Piirretään toinen vihreä Arkadiankadun maalle II ajosuunnalle 2:30-49. Huomaa, että toinen vihreä piirretään (vasen) control-nappi alas painettuna. Samoin piirretään toinen vihreä Pohjoinen Rautatiekatu II ajosuunnalle 2:30-49.Piirretään toinen vihreä Arkadiankadun läntiselle suojatielle 12:40-65 sekä Pohjoisen Rautatiekadun läntiselle suojatielle 13:40-65.Ajoituksen runko on valmis. Kahden vihreän käyttö Arkadiankadun suojateillä lisää erityisesti jalankulkuliikenteen sujuvuutta koska liikennevalojen kiertoaika on niinkin pitkä kuin 90 sekuntia.

Jatketaan piirtämällä bussisuuntien vihreät. Piirretään terminaalista tulevan bussin ajosuunta 9:28-45. Huomaa, että sen vihreä alkaa kierron kiinteällä hetkellä, jolloin terminaalitasolla oleva vähenevä sekuntilaskuri toimii aina oikein. Piirretään vielä Eteläinen Rautatiekatu I ajosuunta 5:35-65 sekä Eteläinen Rautatiekatu II ajosuunta 6:35-72.Piirretään terminaaliin menevän bussin ajosuunta 8:17-46 sekä Antinkadun taksien ajosuunta 10:17-24. Vielä piirretään Olavinkadun rampin ajosuunta 11:5-21 sekä Arkadiankatu keskustaan ajosuunta 4:65-5. Kaikki ajosuunnat sekä lisäksi kaksi tärkeää suojatietä on nyt saatu piirretyksi.Seuraavaksi ajoituskaavion lisätään vielä siitä puuttuvat suojatiet. Jatka niiden piirtämistä tästä


Ajantasa 8.9.2011