Nouda ja asenna ohjelma - Download 


Ohjelma
AKaavio.exe 3.1-1    (20.3.2012)
(pakattu tiedosto SetupAkaavio.zip  1.2 Mt)


Nouda
Download

Lue uusista ominaisuuksista    -    Katso esimerkkejä


VANHOJA VERSIOITA
Beta versio
AKaavio.exe 3.0-28    (12.2.2012)

Beta-versio

AKaavio.exe 2.3-33    (28.6.2011)


Nouda
Download


Nouda
Download

AKaavio.exe 2.04         (7.7.2010)

Nouda
Download


MUUTA ASENNETTAVAA

Malliesimerkit 3 
30.1.2012 

Käsikirja AKaavion versiosta 3.1
AKaavioHelp.chm  - 19.3.2012
(pakattu tiedosto  AkaavioHelp.zip  2.9 Mt)


Nouda
Download

Nouda
Download


Asennus

1. Nouda pakattu asennustiedosto SetupAKaavio.zip
2. Pura pakattu tiedosto SetupAKaavio.exe -tiedostoksi
3. Käynnistä SetupAKaavio.exe ja seuraa suomenkielisiä asennusohjeita.
4 Valitse kevytasennus tai täysasennus.

Kevytasennus ei edellytä pääkäyttäjän (Admin) oikeuksia, kunhan Sinulla on oikeus kirjoittaa kansioon, johon asennat AKaavion.

Täysasennus kopioi lisäksi Windowsin systeemikansioon neljä ocx-tiedostoa ja rekisteröi ne Windowsin käyttöön. Tästä syystä täysasennus on mahdollinen vain pääkäyttäjän oikeuksin.

Asennus luo kaksi uutta kansiota /Data ja /Temp sekä
kopioi asetustiedoston Akaavio.set, kaksi malliesimerkkitiedostoa AkaavioSample.dta ja AkaavioPrioSample.dta sekä yhden tilapäistiedoston Dummy.txt.

Asennuksen voi poistaa Windowsin tavanomaisin keinoin.

Asennus on testattu toimivaksi Windowsin versioissa: 7, Vista ja XP. Vanhemmista versioista ei ole kokemuksia. Ei ole tiedossa syitä, miksi asennus ei toimisi.

Asennusvinkki: Ohjelma saattaa kaatua, jos se ei löydä asetuksissa määriteltyä kansiota tai tiedostoa. Korjaat virheet helpoimmin poistamalla ohjelmakansiosta asetustiedoston AKaavio.set ja käynnistämällä ohjelman uudestaan.

Installation

Installation of AKaavio from version 3.0 

1. Download the zipped file SetupAkaavio.zip 

2. Unzip the file as SetUpAKaavio.exe  

3. Run SetUpAKaavio.exe and follow the instructions (English or German)

4 Select compact or full installation

Installation creates two new folders /Data and /Temp. Besides it copies settings file Akaavio.set, two examples AkaavioSample.dta and AkaavioPrioSample.dta and one dummy file dummy.txt.

Compact installation does not neet Administarion privilegies. Be sure, however, you have write access to the installation folder.

Full installation copies four ocx-filesto the Window system folder and registrers them for Windowsin. Full installation fails if you are not the administrator. 

You can remove AKaavio software package using Windows   uninstallation procedures 

The installation works in the Window versions: 7, Vista and  XP. No experiences are available of the older versions.

 Ajantasa 20.3.2012