<

Erityisohjeita 

SYVARIN ajoituskaavio


Ilmaisuesto

lIlmaisuesto lykkää bussi-ilmaisua silloin kun vihreä valo ei voi pidentyä niin pitkään, että bussi ehtisi vihreän aikana risteyksen läpi.

Ilmaisuestolla on merkitystä, jos risteykseen tulee kaksi bussia, jotka  voivat saada pidennyksen samassa vaiheessa. Ilmaisuesto lykkää jälkimmäisen bussin ilmaisua silloin kun ensimmäinen bussi on pidentänyt vihreää jo niin pitkään, ettei jälkimmäiselle bussille ole jäänyt enää riittävästi "pidentämisvaraa".

Jos valojen ajoitus on tehty tavalliseen tapaan ja risteykseen tulee kerrallaan vain yksi bussi, ilmaisuestolla ei ole yleensä merkitystä lukuunottamatta kahta seuraavaa tapausta:

  • Bussin ajoaika ilmaisimelta risteykseen on pitempi kuin pidennyksen maksimiaika tai
  • Bussin ajoaika ilmaisimelta risteykseen on pitempi kuin lisävaiheen maksimiaika + lisävaihetta edeltävä suurin alkava suoja-aika.

Esimerkiksi jos bussin ajoaika risteykseen on 20 sekuntia, pidennyksen maksimiajan on oltava vähintään 20 sekuntia ja lisävaiheen maksimiajan vähintään 15 sekuntia, jos lisävaihetta edeltävä pisin suoja-aika on 5 sekuntia.

Akaaviossa ilmaisuesto on aina käytössä, ellei sitä erikseen asetuksella ole poistettu käytöstä. Ilmaisueston toteutuminen näkyy tilakaavion alariville tulevalla ilmoituksella.

Ajantasa 1.3.2012