Pikaopas  (Versio 3.1)  

Asennus

Asennus on automatisoitu. Käynnistä asennusohjelma SetupAKaavio.exe ja seuraa ohjeita. Lue lisää asennuksesta

Ajoituskaavion piirtäminen 

Oheiset ohjeet ovat pelkistetyt. Ellet ole aikaisemmin tutustunut AKaavioon, ehdotan ennen ohjelman itsenäistä käyttöä yhden malliesimerkin läpikäyntiä joko perinteisen ajoituskaavion tai SYVARIN ajoituskaavion pohjalta.

Käynnistä ohjelma. Ruudulle tulee ajoituskaavion pohja.

1. Aloita uuden ajoituskaavion teko ylävalikosta Uusi > Ajoituskaavio

2. Aseta suuntien lukumäärä ja kiertoaika sekä valitse ajoituskaavion tyyppi: SYVARI tai perinteinen. Halutessasi voit nimetä risteyksen ja ajoituksen. Paina nappia Jatka. Suuntaikkuna aukeaa.

3. Nimeä suunnat sekä vaihda tarvittavat ajosuunnat suojateiksi. Lisää tarvittaessa suuntakuviot. Paina nappia Jatka. Suoja-aikaikkuna avautuu.

4. Kirjoita suoja-ajat. Paina nappia Jatka.

SYVARI-AJOITUSKAAVIO
5a. Jos olet piirtämässä SYVARIN ajoitusta, vaihejakoikkuna aukeaa. Määritä vaiheet. Näpäytä lopuksi nappia VALMIS. Talleta.

6. Avaa suuntaikkuna. Näpäytä etuussuunnan painiketta Bussi. Aseta bussin ajoaika ilmaisimelta risteykseen. Sulje ikkuna.

7. Avaa vaihejakoikkuna. Aseta etuudet ja pidennyksen sekä lisävaiheen pituudet. Sulje ikkuna.

8. Ota etuudet käyttöön valinnalla Etuudet > Toimintaan/pois toiminnasta.

PERINTEINEN AJOITUSKAAVIO
5b. Jos olet piirtämässä perinteistä ajoitusta, tyhjä ajoituskaavio avautuu ruudulle. Piirrä hiirellä ruudulla olevaan tyhjään ajoituskaavioon kunkin suunnan ajoitus. Talleta.

Tärkeimmät toiminnat

Ajosuuntien ja suojateiden asetus   

=> ylävalikko: Muokkaa > Suunnat

Ajoitusmuutokset

=> ylävalikko: Muokkaa > Ajoitus

Suoja-aikojen asetus

=> ylävalikko: Suoja-ajat > Avaa suoja-aikaikkuna

Ajoituksen numero (alapalkissa)

Näpäytys => vaihtaa ajoitusta

Näpäytys + Ctrl => tuhoaa ajoituksen

Kaksoisnäpäytys => avaa ajoitustaulukon

Merkintöjen asetus   

=> Vaihda merkintöjen piirtotilaan ylävalikkosta:
   Merkinnät > Kuvio- ja tekstimerkintöjen piirto
=> Vaihda viivamerkintöjen piirtotilaan ylävalikosta:
   Merkinnät > Viivamerkintöjen piirto


SYVARIN AJOITUSKAAVIO

Vaihekaavion asetus   

=> ylävalikko: Muokkaa> Vaihejako/Etuudet

Synkronointiajoitusten automaattilaskenta

=> ylävalikko: Muokkaa > Päivitä Synkronointiajoitus

Synkronointiajoitusten numeerinen asetus   

=> ylävalikko: Muokkaa >  Ajoitus

Joukkoliikenteen etuudet

Etuussuunta ja ilmaisuetäisyys
=> ylävalikko: Muokkaa >  Suunnat

Etuudet
=> ylävalikko: Muokkaa >  Vaihejako / Etuudet

Etuudet toimintaan
=> ylävalikko: Etuudet > Toimintaan / Pois toiminnasta

AJOITUSTEN MUUTOS HIIRELLÄ
Vaiheen pituuden muutos

=> ylävalikko: Näytä > Vaiheet
- vedä hiirellä ajoituskaavion vaihemerkintöjä vasemmalle tai oikealle, jolloin vaihe pitenee tai lyhenee. Muutos vaikuttaa edellisen vaiheen pituuteen.

Ykkösnappi

- hiirellä näpäyttäminen asettaa lähimmän synkronointiajoituksen
- hiirellä vetäminen synkronointiajoituksen päästä siirtää ajoituspistettä.
- hiirellä vetäminen CTRL-nappi painettuna synkronointiajoituksen alusta siirtää ajoituspisteen alkua ja loppua

Kakkosnappi

- ei käytössäPERINTEINEN AJOITUSKAAVIO

AJOITUSTEN MUUTOS HIIRELLÄ
Ykkösnappilla näpäytys

=> suunnan (ensimmäisen) vihreän aloitusluvan asetus ja siirto

Ykkösnapilla + Ctrl  näpäytys - ei käytettävissä Akaaviossa 3.1

=> suunnan toisen vihreän aloitusluvan asetus

Ykkösnappilla vetäminen

=> suunnan ensimmäisen vihreän piirtäminen

=> viivan alusta - vihreän alku siirtyy

=> viivan lopusta - vihreän loppu siirtyy

=> seliteviivan piirto ja siirto, selitteiden siirto

Ykkösnappilla + Ctrl vetäminen - ei käytettävissä Akaaviossa 3.1

=> suunnan toisen vihreän piirtäminen

Kakkosnappilla näpäytys

=> paikallisvalikko (mm ajoituskäskyt ja viivan poisto ja lisäys)

=> merkintöjen paikallisvalikko (lisäys, muokkaus ja poisto)

Askeleet (0, 50, 100..)

Ykkösnappilla vetäminen siirtää vaiheaskelta sekä siihen liittyviä ajoituksia

Kakkosnappilla vetäminen siirtää vain vaiheaskelta (ajoitukset pysyvät ennallaan)

Ajoitusten numeerinen asetus   

=> ylävalikko: Muokkaa >  Ajoitus
ajantasa 13.3.2012