Suojatien takuuvihreä

Taustaa

Suojatien takuuvihreää käytetään kaksiosaisilla suojateillä siloin kun eri suojatieosien vihreä alkaa tai päättyy porrastettuna. Takuuvihreä varmistaa, että jalankulkija ehtii aina molempien suojatieosien yli yhdellä vihreällä.

Kuvassa läntinen suojatie 3-4 ja eteläinen suojatie 5-6 ovat kaksiosaisia.

Esimerkki risteyksestä, jossa käytetään suojatien takuuvihreää

Liikenneturvallisuuden takia eri suojatieosíen vihreät on yleensä hyvä aloittaa yhtä aikaa. Muutamissa tapauksissa porrastus voi kuitenkin olla hyödyllistä. Esimerkiksi pullonkaularisteyksissä autoliikenteen välityskyvyn varmistamiseksi suojatien vihreän tulisi olla mahdollisimman lyhyt kuitenkin niin, ettei jalankulun vihreästä tingitä tippaakaan. Tässä tapauksessa suojatievihreiden alkamisen ja päättymisen porrastus on nimenomaan jalankulun näkökulmasta perusteltu ajoitustapa.

Toinen syy on Helsingissä korokkeella oleva raitiovaunupysäkki - pysäkille meneville jalankulkijoille saadaan porrastuksella mahdollisimman pitkä vihreä ja samalla kuitenkin varmistetaan, että jalankulkija pääsee kadun ylitse yhdellä vihreällä.

Takuuvihreän ajoitus

Läntisellä suojatiellä jalankulkijan takuuvihreä on 15 sekuntia ja vastaavasti eteläisellä suojatiellä 18 sekuntia.  Takuuvihreän pituus mitoitetaan siten, että vihreän valon alussa liikkeelle löhtenyt jalankulkija ehtii sen aikana varmasti jälkimmäiselle suojatielle vihreän valon aikana.

Läntisellä suojatiellä (3-4) vihreä valo voi takuuvihreän päättymisen jälkeen jatkua vihreänä niin pitkään kuin saman vaiheen autoliikenteen suunnan (2) vihreä pidentyy.

Sen sijaan eteläisen suojatiellä (5-6) vihreä päättyy molemmilla suojatieosilla heti takuuvihreän lopussa. Viimeksi mainittu tapa on yleinen silloin kun halutaan estää jalankulkijoita lähtemään kadunylitykseen vihreän "liian myöhään" vihreän valon lopussa, jolloin he joutusivat jäämään keskikorokkeelle jälkimmäisen suojatieosan ehdittyä vaihtua jo punaiseksi.

Moniosaisen suojatien takuuvihreän ajoitus
Kuvan oranssi katkoviiva, joka alkaa suojatievihreän alusta, osoittaa takuuvihreän. Esimerkiksi suojatien 6 takuuvihreä alkaa suunnan 5 vihreän alussa sekunnilla 38 ja jatkuu siitä takuuvihreän ajan eli 18 sekuntia sekunnille 56 asti.

Suojateiden 3 ja 4 takuuvihreällä ei tässä esimerkissä ole merkitystä, koska molempien suojateiden vihreä jatkuu vielä takuuvihreä päättymisen jälkeen. Mutta jos esimerkiksi joukkoliikenne-etuus lopettaisi ajoneuvosuunnan 2 vihreän ennenaikaisesti, suojatien takuuvihreä varmistaa, ettei jalankulkijan vihreä tässäkään tilanteessa katkea liian aikaisin.

Ajantasa 1.3.2012