Pieni SYVARI-risteys

Osa 1: Ajoituskaavion piirtäminen  (tämä sivu)
Osa 2: Joukkoliikenne-etuuksien käyttöönotto  - mene  
Osa 3:  Joukkoliikenne-etuuksien vaiikutusten arviointi (AKaavio 3.1)

Ajoituksen piirtämisen lähtötiedot

SYVARI-risteyksen ajoituskaaviota varten tarvitaan seuraavat tiedot

  • Risteyksen ajosuunnat ja suojatiet
  • Suoja-aikataulukko
  • Vaihekaavio 

Lisäksi yhteenkytketyissä (tahdistetuissa) valoissa on oltava käytettävissä ajosuuntien pääpiirteittäinen ajoitus joko yhteenkytkentäkaavion tai perinteisen ajoituskaavion muodossa.

Esimerkissä piirretään SYVARI-ajoitus mahdollisimman yksinkertaisesta risteyksestä. Sellainen on Helsingin liikennevaloristeys 126 Uudenmaankatu / Albertinkatu, joka on kaksivaiheinen kahden yksisuuntaisen kadun risteys. Risteys toimii yhteenkytkettynä viereisten Bulevardin ja Fredrikinkadun risteysten kanssa.

RISTEYSKUVA TÄHÄN (erilliseen ikkunaan...)

Ajoituksen piirtäminen 

1. Valitse ylävalikosta Uusi > Ajoituskaavio. 

Ikkuna Uusi ajoituskaavio avautuu

2. Anna risteyksen numero ja nimi

3. Anna suuntien lukumäärä  6

4. Anna ajoituksen numero ja nimi

5. Valitse ajoitustyypiksi SYVARI

6. Aseta kiertoajaksi 75 s

7. Näpäytä lopuksi nappia Jatka

Esitäytetty suuntataulukko avautuu

8. Anna suuntien nimet ja muuta ajosuunnat 3-6 suojateiksi näpäyttämällä yhden kerran ajosuuntakuvaketta . Tilalle tulee suojatiekuvake . Minimivihreät ja takuuvihreät kelpaavat oletusten mukaisina.

9. Avaa suuntakuvioikkuna ylävalikiosta  Lisää > Suuntakuviot

Suuntakuvioikkuna avautuu

10. Vedä suuntakuvioikkunasta kutakin suuntaa parhaiten kuvaama nuoli tai suojatie suunnan riville sarakkeen Suunta tyhjään kenttään. 

11. Sulje suuntakuvioikkuna napilla Sulje

12. Aseta suunta 2 Uudenmaankatu bussietuussuunnaksi sarakkeessa Ilmaisin olevalla napilla . Nappi muuttuu bussin kuvaksi. Bussin ajoaika ilmaisimelta risteykseen kelpaa oletuksen 20 s mukaisesti.


13. Näpäytä suuntaikkunan nappia Jatka

Esitäytetty suoja-aikaikkuna avautuu

14. Kirjoita suoja-ajat suoja-aikataulukkoon. 

15. Sulje suoja-aikaikkuna napilla Jatka

Esitäytetty vaihejakoikkuna avautuu

16. Aseta ajosuunta 1 Albertinkatu vaiheeseen 1 rastittamalla vaihe 1. Samoin aseta samaan vaiheeseen Alberinkadun ajosuuntaa risteävät suojatiet 5 ja 6. 

17. Lisää toiseen vaiheeseen suunta 2 Uudenmaankatu sekä Uudenmaankatua risteävät suojatiet 3 ja 4.

Synkronoinnin maksimiajat kelpaavat oletuksen 60 s mukaisena.

18. Rastita suunnan 2 etuudet Aiennus ja Pidennys. Pidennyksen maksimiaika kelpaa oletuksen 30 s mukaisena.

Lisävaihetta ei voi asettaa, koska valot ovat kaksivaiheiset. 

19. Sulje vaihejakoikkuna napilla Valmis

Ilmoitus valmiista SYVARI-ajoituksesta sekä itse ajoitus näkyvät ruudulla.

20. Kuittaa ilmoitus 


21. AKaavion automattinen ajoituslaskenta on asettanut ajoituksen siten, että suunnan 1 vihreä päättyy viimeistään sekunnilla 0 (suunnan 1 synkronointinollauksen alku).

Säädä valojen tahdistus kohdalleen siten, että suunnan 1 vihreä päättyy viimeistään sekunnilla 52. Tällöin pääkiertolaskurin arvo on 75-52 = 23

Valitse ylävalikosta Muokkaa > Pääkiertolaskuri  ja aseta pääkiertolaskurin arvoksi 23.


 

22. Halutessasi voit säätää suuntien 1 ja 2 vihreiden alku- ja loppuhetkiä synkronointiajoituksien alku- ja loppupisteitä siirtämällä.

Olet nyt onnistuneesti suunnitellut AKaavion SYVARI-ajoituksen

Jatka tästä AKaavion etuuksien käyttöönottoonAjantasa 13.3.2012