Tietoja ohjelmasta


AKAAVIO on liikennevalojen ajoituksen suunnitteluohjelma. Sen avulla piirretään yhden risteyksen liikennevalojen ajoituskaavio.

AKAAVIO sopii ennen kaikkea kytkettyjen liikennevalojen ajoituskaavioiden piirtämiseen, mutta sitä voi soveltaen käyttää myös erillisesti toimivien ja linkitettyjen liikennevalojen ajoituksen toiminnan tarkasteluun. 

Ohjelma tarvitsee seuraavat lähtötiedot ajoituskaavion tekoon:

- risteyksen suunnat ja suojatiet
- suoja-aikataulukko
- ajoituskaavion kiertoaika

Ajoituskaavion voi piirtää suoraan kuvaruudulle tai syöttää ajoitukset taulukkoon, jonka jälkeen ohjelma piirtää niistä ajoituskaavion. Kaaviota voi myöhemmin muokata molemmilla tavoilla.

Ajoituskaavion voi esittää joko perinteisesti sekuntiaskelilla tai Helsingin kaupungin käyttämillä vaiheaskelilla. Vesriosta 3.0 alkaen ohjelmaan on sisältynyt SYVARI-ajoitus ja joukkoliikenteen etuudet.

Ajoituskaaviossa on esitetty jokaisesta suunnasta (ajosuunnasta ja suojatiestä):

- suunnan numero ja nimi
- suuntaa kuvaava nuoli- tai suojatiekuvio
- suunnan aikaisin ja viimeisin vihreän aloitus ja lopetus.

Kaavioon voidaan myös lisätä eriaikaisten suuntien välisiä riippuvuudet osoittavia apuviivoja 

Samanaikaisesti AKAAVIO voi piirtää 16 eri ajoitusta, mikä helpottaa ajoitusten välisiä vertailuja.

Vapaasti käytettäväksi

Ohjelma on vapaasti käytettävissä, kunhan tulosteista yms. ei poisteta mainintaa AKAAVIO

© 2008-2012/Kari Sane


Ajantasa 13.3.2012