TilakaavioTilakaavio

Liikennevalojen ajoituksen tilakaavio osoittaa, miten liikennevalojen ajoitus käytännössä toteutuu. Se kertoo liikennevalojen ajosuuntien ja suojateiden tilan sekunneittain kierron aikana. 

Mihin tilakaaviota käytetään

Tilakaavion avulla voidaan tarkistaa, että liikennevalojen ajoitus toimii suunnitellulla tavalla ilman virheitä tai outoja tilanteita. 

Virheet on useimmiten helppo havaita, koska silloin valot toimivat väärin; esimerkiksi joku suunta ei saa lainkaan vihreää valoa. Virheet aiheutuvat useimmiten laitevioista kuten ilmaisinvauriosta, mutta joskus myös ohjelmointivirhe saattaa olla syynä valojen virheelliseen toimintaan.

Oudot tilanteet ovat toiminnallisia häiriöitä. Niiden aikana valot toimivat kyllä oikein, mutta kulkijoiden näkökulmasta katsoen oudosti - "valot eivät pelaa". Jollain suunnalla liikenne voi joutua odottamaan liian pitkään tai suunnan vihreä katkeaa ennen aikojaan ilman näkyvää syytä. 

Oudot tilanteet jäävät helposti havaitsematta, koska ne esiintyvät harvakseltaan ja vain tietyissä erikoistilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi joukkoliikenteen etuudet. Etuuksien vaikutusten seuranta itse risteyksessä on aikaa viepää, koska bussien vuorovälit ovat pitkät ja etuudet säätävät valojen toimintaa hetkellisesti hyvinkin eri tavoin. 

Tilakaaviolla ajoitus voidaan käydä läpi systemaattisesti, jolloin kaikki ajoituksen mahdolliset erikoistilanteet tulevat tarkistetuiksi. Tästä syystä tilakaavio on nykyaikaisen liikennevalosuunnittelun tärkeimpiä työkaluja. Ammattilaisten piirissä se kulkee nimellä Grint- tai Stat-listaus alkujaan samannimisten ohjelmakäynnistyskäskyjen mukaisesti.

AKaavio ja liikennevalokojeet

AKaavion tilakaavio vastaa liikennevalojen ohjauskojeiden tuottamia tilakaavioita ja se on siten käsitteistöltään liikennevalojen suunnittelijoille tuttu. 

AKaavion tilakaavio ei luonnollisestikaan vedä vertoja oikeiden liikennevalo-ohjauskojeiden tilakaavioille. Yksinkertaisissa risteyksissä erot jäävät kuitenkin vähäisiksi. Toisaalta muutamat  AKaavion lisäominaisuudet tekevät AKaaviosta nopeakäyttöisen työkalun liikennevalojen ajoituksen tarkistamiseen ja myös analyysiin (analyysiosa tulee käyttöön tulevissa versioissa).

Mitä tilakaaviosta näkee

Tilakaavio on muodoltaan kuten ajoituskaavio: kunkin ajosuunnan ja suojatien valojen tila osoitetaan vaakarivilla pystyrivin osoittaman kierron sekunnin aikana.

Ajoituskaaviossa ajosuunnalla tai suojatiellä on kaksi tilaa: punainen ja vihreä. Tilakaaviossa tiloja on enemmän: vihreän aikana suunta voi olla useassa tilassa kuten minimivihreänä tai pidentyvänä (aktiivisena) vihreänä. Samoin punaisen aikana voi olla monta tilaa kuten punainen, joka on vaihtumassa vihreäksi tai punainen, joka pysyy punaisena. 

Tila kuvataan numerolla tai kirjaimella. Vihreät tilat osoitetaan numeroilla ja punaiset tilat kirjaimilla. Tila vaihtuu toiseksi yleensä numero- tai aakkosjärjestyksessä, mutta ei välttämättä aina. Seuraavassa ovat AKaavion käyttämät tilat:

Lukijalle: Kaikki uusi vaatii totuttelua. Tästä syystä muutamat seuraavassa esitetyt tilojen nimitykset vaativat viekä maistelua. Otan mielihyvin vastaan kommentteja ja mielipiteitä  /kjs 

VIHREÄT TILAT

0  =  Punakeltainen: punakeltaisen pituus on AKaaviossa aina 1 s. Punakeltainen on merkitty keltaisella värillä. 

1  =  Minimivihreä: lyhyin mahdollinen vihreän pituus. Suunnan vihreä ei koskaan alita minimivihreän pituutta.

2  =  Takuuvihreä: lyhyin mahdollinen vihreän pituus silloin kun suunnalla on liikennettä. AKaaviossa ruuhkaliikenteen aikana suunnan vihreä ei koskaan alita takuuvihreän pituutta.

Tilakaavion merkit 0,1 ja 2

Tilakaavion merkit
0 - punakeltainen (pituus = 1 s)
1 - minimivihreä (pituus = 5 s)
2 - takuuvihreä (pituus = 13 s)
 

4   =  Passiivivihreä: suunnalla ei ole liikennettä tai sen maksimivihreäaika on ylitetty. Passiivivihreän aikana suunta voi "roikkua mukana" eli seurata vihreänä muiden suuntien mukana ellei tätä ole erikseen estetty.

5  =  Aktiivivihreä: suunnalla on liikennettä ja lisäksi suunnan maksimivihreäaikaa on vielä jäljellä. Joukkoliikenne-etuus voi lopettaa suunnan aktiivivihreän tai asettaa suunnan passiivivihreäksi. Muuten aktiivivihreä suunta pysyy vihreänä kunnes se saa kierron tietyllä kohdalla käskyn vaihtua punaiseksi, sen maksimivihreä aika on ylityynyt tai sen vihreän pidennystarve on päättynyt.

6  =  Synkronointivihreä: suunnan synkronointipidennys on käynnissä. Joukkoliikenne-etuus voi katkaista suunnan synkronointivihreän tai asettaa suunnan passiivivihreäksi. Muuten synkronointivihreä jatkuu aina synkronointipidennyksen loppuun asti.
Synkronointipidennys on SYVARI-ohjauksen toiminta.

7  =  Etuusvihreä: suunnan joukkoliikenne-etuus on käynnissä joko pidennyksenä tai lisävaiheena. Etuusvihreä päättyy vasta kun bussi on päässyt risteyksen läpi tai etuuden maksimiaika on päättynyt. Etuusvihreä on AKaaviossa osoitettu turkoosilla värillä.

Tilakaavion merkit 4, 5, 6 ja 7

Tilakaavion merkit
4 - passiivivihreä
5 - aktiivivihreä
6 - synkronointivihreä
7 - etuusvihreä

8  =  Lopetusvihreä: suunnan vihreä on päättymässä, mutta punaiseksi menoa viivytetään muutamalla sekunnilla (lopetusviiveellä). Suunnan lopetusviive on aina erikseen asetettava. Lopetusvihreää ei voi koskaan katkaista. Akaaviossa lopetusvihreä on käytössä vain ruuhkaliikenteessä. 

Tilakaavion merkit 5, 8 ja A

Tilakaavion merkit
5 - aktiivivihreä
8 - lopetusvihreä
A - minimipunainen 

PUNAISET TILAT 

A  =  Minimipunainen: lyhyin mahdollinen punaisen pituus. Suunnan punainen ei koskaan alita minimipunaisen pituutta. 

HUOM. keltainen on AKaaviossa aina 3 sekuntia. Sitä ei merkitä tilakaavioon kuten ei ajoituskaavioonkaan. Keltainen sisältyy ajosuunnan minimipunaiseen. Siten ajosuunnan minimipunainen on aina 8 s ja suojatien minimipunainen on 5 s.

C  =  Passiivipunainen: suunta ei ole tulossa vihreäksi, koska se ei ole mukana seuraavassa vaiheessa

F  =  Odottava punainen: suunta odottaa pääsyä vihreäksi, koska se kuuluu seuraavaan vaiheeseen. 

G  =  Suoja-aikapunainen:  suoja-aika on käynnissä ja suunta on vaihtumassa vihreäksi, koska sen eriaikaisten suuntien vihreät ovat päättyneet. 

Tilakaavion merkit 0,1 ja 2

Tilakaavion merkit
C - passiivipunainen
F - odottava  punainen
G - suoja-aikapunainen
0 - punakeltainen  1 - minimivihreä

R  =  Lykätty punainen:  suunta on ollut tulossa vihreäksi eli se on ollut jo tilassa odottava punainen, mutta eriaikaisen suunnan joukkoliikenne-etuus on lykännyt suunnan vuoroa päästä punaiseksi.

Tilakaavion merkit 0,1 ja 2

Tilakaavion merkit
R - lykätty punainen
C - passiivipunainen
F - odottava punainen
G - suoja-aikapunainen Ajantasa 1.3.2012