AKaavio 3.0 uudet ominaisuudet

Etuuksien asettaminen ja käyttö


SUUNTAIKKUNA
- avaa ylärivin kuvakkeella Kuvake - Suuntaikkuna
- valitse etuussuunnat - painike vaihtuu siniseksi bussikuvaksi
- aseta bussi-ilmaisun kesto (s) 

VAIHEJAKOIKKUNA
- avaa ylärivin kuvakkeella Kuvake - Vaihejakoikkuna
- valitse etuudet - käytettävissä ovat aiennus ja pidennys sekä kolmi- ja useampivaiheisissa valoissa myös lisävaihe.
-  Vaiherotaatio ei ole käytettävissä.
- aseta etuuspidennyksen sekä lisävaiheen maksimipituudet (s)
- määritele lisävaiheet vaihekaavioon valitsemalla vaihetyypiksi E
- päivitä asetukset napilla [PIIRRÄ]

JOUKKOLIIKENTEEN ETUUDET
- avaa ylärivin kuvakkeellaKuvake - Etuusikkuna. Etuudet tulevat käyttöön ja kuvakkeen väri vaihtuu siniseksi. Ota etuudet pois käytöstä samalla kuvakkeella.

ETUUSIKKUNA
- avaa ylävalikosta Etuudet > Etuuksien säätö
- rastita etuudet käyttöön

Ikkuna - Etuudet
- kytke etuudet toimintaan napilla Vaihda tai mustalla napilla Nappi Etuudet eivät käytössä
Napin väri vaihtuu turkoosiksi ja ylärivin kuvake siniseksi. Etuudet saat pois käytöstä samoilla napeilla. 

Yhden suunnan kaikki etuudet saa pois toiminnasta näpäyttämällä rivin alussa olevaa kenttää. Toinen näpäytys kytkee ne takaisin toimintaan.

Etuuksien seuranta


Bussi-ilmaisu käynnnistyy kierron alussa (ti=0). Ilmaisuviivan valkea osa vastaa bussin ajoaikaa ilmaisimelta risteykseen.

Toteutunut etuus merkitään ajoituskaavion yläreunaan turkoosilla värillä. Esimerkiksi merkintä 3Aiennus osoittaa, että suunnan 3 vihreä on etuuden avulla käynnistynyt normaalia aikaisemmin. Vastaavasti 2Pidennys osoittaa suunnan 2 etuuspidennyksen tapahtuneen.

Toteutunut etuus merkitään ajoituskaavion yläreunaan turkoosilla värillä. Esimerkiksi merkintä 3 Aiennus osoittaa, että suunnan 3 vihreä on etuuden avulla käynnistynyt normaalia aikaisemmin. Vastaavasti 2 Pidennys osoittaa etuuspidennyksen tapahtuneen.

Pidennys on aina vähintään 1 sekunnin pituinen.
Liikennetilannetta voi vaihtaa ylärivin kuvakkeilla Kuvake - Liikennetilanne - iltaliikenne ja Kuvake - Liikennetilanne - ruuhkaliikenne
     Iltaliikenteen eli minimiliikenne (vihreä kuvake) perusajoituksessa vihreä päättyy suunnan  synkronointipidennyksen (sinivioletin viivan) loppuun. Suunnan takuuvihreä ei ole käytössä.
     Ruuhkaliikenteen eli maksimiliikenteen (punainen kuvake) perusajoituksessa vihreä päättyy vastaavasti synkronointinollauksen (punavioletin viivan) alkuun. Takuuvihreä on käytössä.

Synkronointiajoituksen viivat voi poistaa ja palauttaa näkyviin kuvakkeella Kuvake - Synkronointiviivat
Ajoituksen tarkistus käy kuvakkeilla Kuvake - Askel eteenpäin ja Kuvake - Askel taaksepäin, joka siirtää ajoitusta yhdellä sekunnlla eteenpäin tai taaksepäin eli samalla "vaihtaa" bussi-ilmaisun käynnistymishetkeä. Saman voi tehdä myös näppäimistön painikkella [RIGHT] ja [LEFT]. Jos painike [SHIFT] on  samanaikaisesti painettuna, ajoitus siirtyy 5 sekuntia.

Automaattinen ajoitustarkistus käynnistyy näppäimellä [F11]. Tarkistus askeltaa koko kierron ensin käytössä olevalla liikennetilanteella, sitten toisella liikennetilanteella ja palautuu alkuperäiseen tilanteeseen.
Pääkiertoaikalaskuri asetetaan kuvakkeella Kuvake - Tilakaavion askellus. Kuvakkeen näpäytys asettaa pääkiertoaikalaskurin halutulle sekunnille, oletus on ti=0. Pääkiertolaskurin nollakohdaksi on määritelty suunnan 1 synkronointipidennyksen alkupiste  eli suunnan 1 vihreän päättyminen ruuhka-aikana.
Ajoituksen tilakaaviot avautuvat kuvakkeilla Kuvaje - Tilakaavio 0 Ei etuuksia ja Kuvake - Tilakaavio 1 Etuudet Edellisen ajoitus (tilakaavio 0) on ilman etuuksia ja jälkimmäisen (tilakaavio 1) vastaavasti etuuksilla.

Vihreän merkinnät tilakaavioissa ovat seuraavat: 0= punakeltainen, 1 = minimivihreä, 2=takuuvihreä, 4=passiivivihreä (seuraavihreä), 5=aktiivivihreä (pidennysvihreä), 6=synkronointivihreä, 7=etuuspídennys ja 8=lopetusviive.

Punaisen merkinnät ovat vastaavasti: A=minimipunainen, C=passiivinen punainen F=aktiivinen punainen (tulossa vihreäksi), G=vaihtoaikapunainen ja R="riistetty punainen" eli suunta, joka on ollut tilassa F, mutta jolta eriaikaisen suunnan etuus on hetkellisesti poistanut mahdollisuuden tulla vihreäksi. 

Iltaliikenteessä sauma-alueen bussi-ilmaisimen aiheuttama pidennys merkitään tilakaavioon kuten etuuspidennys (7). 

Jos synkronointipidennyksen aikana suunnan vihreä päättyy synkronointimaksimiajan loppuessa "kesken", tilakaavioon kirjataan merkintä SynMax.

Vaiheet on merkitty tilakaavioiden ylä- ja alariville. Ylärivillä on käynnissä oleva vaihe ja alarivillä seuraava vaihe.
Tilakaavioiden askellus sekunneittain käynnistyy kuvakkeella Kuvake -Askellus. Askellusta voi ohjata näppäimistön painikkeilla seuraavasti:  [Left] = 1 sekunti eteenpäin, [Down] = yksi kierto eteenpäin. [PgDn]  =  yksi tilaikkuna eteenpäin ja [End] = askellus loppuun asti.
Piirrettävien kiertojen määrää voi säätää kuvakkeilla Kuvake - Yksi kierto ja Kuvake - Kaksi kiertoa Oletus on kaavion piirto yhteen kiertoon. Oikein suunniteltu  perusajoitus (tilakaavio 0) on aina voitava piirtää yhteen kiertoon. Sen sijaan etuusajoitus (tilakaavio 1) voidaan joutua piirtämään kahteen kiertoon, jos etuuden jälkeinen kierto ei ole ehtinyt palautua perusajoitukseen kierron lopussa.
    Asetuksilla 'Piirrä kaavio yhteen kiertoon aina kun mahdollista' sekä 'Piirrä kaavio ajoitustiedostonparametrin mukaisesti' voi  vaikuttaa ajoitukseen piirrettävien kiertojen määrään.
Lokilista avautuu kuvakkeella Kuvake - Lokilista. Sen avulla voi seurata ajoituskaavion piirtämisen kulkua. Lokilista on kopioitavissa leikepöydän kautta esimerkiksi Notepadiin. Vikatilanteissa tämä on erityisen hyödyllistä.

Version 3.1 uudet ominaisuudet


Ajantasa 30.12.2011