Tunnetut virheet ja korjaukset

Virheet (viimeisimmässä versiossa):    * Korjattu seuraavaan versioon


- Window7:ssa joillakin näytöillä suuntaikkunan takuuvihreän ja bussin ajoajan pohja on liian tumma *
- Bussin ajoajan laskennassa systemaattinen virhe: ajoaika on yhden sekunnin liian lyhyt. Virhe aiheutuu siitä, että vihreän alku on sekuntia liian aikainen. Esimerkiksi, jos suunnan vihreä on 0-10, niin bussi pääsee valojen läpi vasta sekunnilla 1 eikä sekunnilla 0.  Aikavälillä 0-10 on sekuntiaskelilla ajatellen tasan 10 läpimenomahdollisuutta eli 1...10.*
- Välityskykytarkistuksessa suuntanumerot ovat virheellisesti analyysi-ikkunnan mukaiset eivätkä todellisia suuntanumeroita.*

Virheet (lisäksi) aiemmissa versioissa

- Perinteisen ajoituksen hiirellä piirtämisessä on joskus virheitä.

- Suoja-aikatiedoston valinta Käytä suoja-aikatiedostoa ei toimi

- Paperitulosteessa vaalea vihreä ja tumma vihreä eivät kaikilla kirjoittimilla erotu toisistaan.


Ohjelma ei toimi, ellei systeemitiedostoja ole asennettu  > lue lisää

Puutteet (uusimmassa versiossa 3.1):

- Ajoituskaavion piirto erillisohjauksessa ei (vielä) mahdollinen

- Suunta ei voi olla useammin kuin kerran kierrossa vihreänä
  (ei koske etuuksia)

- Etuuden lopetus kuittausilmaisimella ei ole käytettävissä (merkitystä vain ruuhkatilanteissa) 

- Puuttuu tarkistus siitä, että jokainen suunta on vähintään kerran kierrossa vihreänä.

Pieniä puuteita

- Synkronointiajoituksen automaattista laskentatapaa ei voi muuttaa.
- SYVARIN ajoituskaavioon ei voi kirjoittaa merkintöjä

Tulossa uusia toimintoja

- Liikenneanalyysin täydennys (bussien tulo risteykseen muuten kuin satunnaisesti) tulee versioon 3.2
- SYVARI-ajoituskaavion teko suoraan perinteisestä ajoituskaaviosta sekä vihreän ajan jako "optimaalisesti" tulevat versioon 3.3.

Korjauksia

3.1 -2  Tulossa
- Lisätty pääkiertolaskurin nollapisteen asetus (ennen se oli suunnan 1 synkronointinollauksen aloituspiste)
- Nopeutettu ohjelman avausta
- Käännetty etuusmalliesimerkin ajosuunnat (pääkatu ylhäältä alas)
- Kasvatettu ajoituksen nimen pituus 40:stä 60:een

- Korjattu systemaattinen 0.25 sekunnin virhe viivytysten laskennassa (aiheutui Akaavion laskentatavasta jakaa kierto sekunnin askeliin)
- Korjattu bussin ajoajan systemaattinen laskentavirhe, jonka takia kaikki ajoajat olivat yhden (1) sekunnin liian lyhyet.
- Korjattu ajosuunnan välityskykytarkistuksen suuntanumerot

3.1 -1  20.3.2012
- Korjattu liikenneanalyysin toiminta silloin kun analyysiin otetut suunnat eivät ole kaikki peräkkäin

- Korjattu edelliseen liittyvä bussi-ilmaisuviivan piirtämisvirhe


Katso aiemmat korjaukset (versio 3.0)Ajantasa 2.4.2012