Tunnetut virheet ja korjaukset

Version 3.0 korjaukset


30 - 13.3.2012  (AKAAVIO 3.1)
- Lisätty Syvarin ajoitusmuutoksen teko vaiheittain
- Lisätty Syvarin ajoituksen välityskykytarkistus
- Poistettu Syvarin ajoituksesta varaus etuuksille
- Korjattu kaksivaihevalojen vaihekierron eteneminen
- Korjattu lisävaiheen asetukseen liittyvät virheet
- Korjattu synkronointimaksimin laskentatapa

29 - 1.3.2012
- Lisätty analyysiin pysähdysten laskenta
- Lisätty analyysiraporttiin ajoituskaaviotiedoston nimi
- Lisätty virheilmoitus, jos SYVARIN kierto on yli 150 s
- Poistettu ohjelman aloituksesta verkkosivun avauskysymys
- Korjattu analyysi-ikkunan automaattinen leveys
- Korjattu täysanalyysin otsikot
- Korjattu analyysin vertailuosan tulostuminen
- Korjattu analyysin toiminta heti ohjelman aloituksen jälkeen

28 - 12.2.2012
- Lisätty etuussuunnan nimi siniseksi
- Uusittu liikenneanalyysin aloitus
- Vaihdettu asetus Varoita toispuoleisista suoja-ajoista päinvastoin
- Päivitetty malliesimerkkien tulokset
- Korjattu pidennyksen maksimiajan muutos etuuksein ohjausikunaan
- Korjattu analyysi-ikkunan nappin "Uusi analyysi" toiminta
- Korjattu pidennyksen pituuden muutos etuuksien ohjausikkunassa
- Korjattu analyysi-ikkunan turha nollautuminen
- Korjattu viivytyksen laskenta silloin kun matka-aikaa ei lasketa
- Poistettu yläkuvake Käytä vaiheaskeleita (jälelle valikossa)

27 - 24.1.2012

- Uusittu asennus (nyt mahdollista myös ilman AdMin-oikeuksia)
- Korjattu ilmaisuviivan piirto ajoituskaavion leveyden muuttuessa
- Korjattu analyysi-ikkunan päivitys etuuden poistossa tai lisäyksessä
- Korjattu eräiden tietoikkunoiden taustavärit paremmin näkyviksi

26 - 18.1.2012 

- Korjattu etuuksien asetusvirhe ohjausikkunassa
- Korjattu analyysissa Vihreän alku laskentavirhe
- Korjattu analyysissa Etuudet merkintävirhe
- Korjattu analyysissa Matka-ajan virhe kun bussi läpi 2. kierrolla
- Korjattu Bussipurkuajan piirtämisvirhe
- Korjattu analyysin kaatumisvirhe kun osaa suunnista ei analysoida

25 - 17.1.2012 

- Korjattu täysanalyysin virhe, kun osaa suunnista ei analysoida
- Korjattu kaikkien talletusvirhe (talleta kaikki asetukset)
- Korjattu kahden asetuksen sallitut arvot
- Korjattu ylävalikko Etuudet > Tulosvertailu ja Vaihda analyysityyppi
- Korjattu uuden suunnan lisäämisvirhe, kun edellisellä suunnalla etuus

24 - 16.1.2012 

- Lisätty mahdollisuus automaattiseen lokiin ja askellukseen tiedoston avauksessa (tarkoitettu lähinnä ohjelman toiminnan testaukseen)
- Parannettu ajoituskaavion testausta (F11)
- Parannettu malliesimerkkejä (lisätty niihin perinteiset ajoitukset)
- Uusittu automaattinen synkronointiaikojen laskenta
- Uusittu bussien seuranta etuuden aikana
- Uusittu aiennuksen toiminta kun toisella bussisuunnalla on etuus
- Uusittu bussin matka-ajan ja viivytyksen laskentavirhe
- Korjattu bussin ilmaisuviivan piirtämisvirhe
- Korjattu bussin ilmaisuviivan piirto kahden kierron ajoituskaavioon
- Korjattu liikenneanalyysi-ikkunan avausvirhe

23 - 27.12.2011

- Lisätty mahdollisuus jättää bussin ilmaisuviiva piirtämättä
- Lisätty liikenneanalyysin tulostustavan vaihto näppäinyhdistelmällä Shift-Z
- Lisätty kaaviotyyppi MinMax myös SYVARIIN (mahdollinen vain kun etuudet eivät ole käytössä)
- Uusittu malliesimerkit
- Muutettu ylävalikon kuvakkeiden järjestystä
- Korjattu kahden kierron ajoituskaavion piirtämisvirhe
- Korjattu ajoitustaulukon tietojen päivitysvirhe
- Korjattu tilaikkunoiden otsikointiin liittyvä virhe
- Korjattu perinteisessä ajoituskaaviossa punaisen ja viivytetyn punaisen piirtämisen, tiedoston avauksen, suojatien takuuvihreän, tiedoston avauksen sekä peruuta-toiminnon (UnDo) virheet
- Korjattu liikenneanalyysin vihreän alun indeksointivirhe
- Korjattu aiennukseen liittyvä virhe; aiennus käynnistyi monivaihevaloissa pelkän lisävaiheen perusteella
- Korjattu nopeutukseen liittyvä virhe
- Korjattu vanhojen tiedostomuotojen käsittelyvirheet
- Korjattu perinteisen ajoituksen lokitulosteen otsikot
- Korjattu alkusynkronointia

21- 4.12.2011

- Lisätty liikenneanalyysiin bussin vuorovälitiedon käyttö sekä jonopurkuaika

- Lisätty pika-analyysi (ilmaisupyyntö sekunnilla 0) 

- Korjattu liikenneanalyysin kierron sekuntikohtaisten tulosten esitystapa selkeämmäksi

- Korjattu liikenneanalyysin laskentavirheitä

- Korjattu viimeksi avatun tiedoston käyttö ohjelman aloituksessa

- Poistettu sauma-alueelta bussi-ilmaisimen pidennys silloin kun suunnan bussi-ilmaisin ei ole käytössä


20- 20.11.2011 

- Vaihdettu etuuksien hallinta valikkoon SYVARI, etuuskuvake (bussi) asettaa etuudet enää vain toimintaan ja pois toiminnasta

- Muutettu etuusmalliesimerkin ajoitusta ja lisätty liikennemäärä ja ominaisvälityskyky tulevaa liikenneanalyysia varten

- Otettu käyttöön liikenneanalyysin tarkistamaton versio

- Nopeutettu ajoituskaavion piirtämistä ilman etuuksia

- Korjattu SYVARIN suojatien passiivivihreän esto

- Korjattu SYVARIN ajoitus kun suunta ei ole perusvaiheissa

- Korjattu ilmaisinviivan piirtämistapa

- Korjattu pieniä virheitä ja epätarkkuuksia

19- 30.10.2011

- Lisätty liikenneanalyysin tuloksiin vihreän alku

- Vaihdettu bussi-ilmaisun pituuden jälkeisen ilmaisuviivan väri violetiksi

- Poistettu muunnos perinteinen ajoitus Syvariksi ja päinvastoin 

- Korjattu kaksivaihevalojen etuuspidennyksen toiminta

- Korjattu tilakaavioiden vaihenumeroiden toiminta

- Korjattu tarpeettomien kuvakkeiden piilotus

- Korjattu malliesimerkin ajoituksen 3 toiminta

- Korjattu muita pieniä virheitä


18- 27.10.2011

- Lisätty mahdollisuus pidentää sauma-alueella vihreää bussi- ilmaisimella silloin kun varsinainen pidennysetuus ei ole käytössä
- Lisätty liikenneanalyysiin tulokset ajoituksen kultakin sekunnilta

- Tarkistettu liikenneanalyysin toiminta

- Korjattu etuustekstien kirjoitus
- Korjattu lyhyen lisävaiheen toiminta

- Korjattu ilmaisun eston toiminta

- Korjattu pidennysetuuden toiminta

- Korjattu suoja-aikalaskenta

- Korjattu synkronointimaksimiaika uuden kaavion piirtämisessä 

- Korjattu liikenneanalyysi tilanteessa, jossa bussi ei ehdi ensimmäisen vihreän aikana risteyksen läpi

- Poistettu MinMax-tyyppinen ajoituskaavio uuden ajoituksen piirtämisessä.

 

16- 11.10.2011

- Lisätty testausta varten etuuksien liikenneanalyysi (F12)

- Korjattu synkronointinollaukseen liittyvä virhe

- Korjattu etuuksien toiminnan testaukseen (F11) liittyvä virhe

- Korjattu automaattisen synkronointiajoituksen laskenta kun suunta on kahdessa vaiheessa peräkkäin.

 

14 - 2.10.2011

- Korjattu bussi-ilmaisimen poistoon ja asetukseen liittyvä virhe

- Korjattu vaihejako- ja etuusohjausikkunan välinen synkronointivirhe

- Tarkistettu kaksoiskierron piirtämistapa

13 - 24.9.2011

- Lisätty malliristeys, jossa joukkoliikenne vain omassa lisävaiheessa

- Lisätty mahdollisuus vaihejakoon, jossa suunta ei kuulu perusvaiheisiin

- Muutettu bussi-ilmaisimen pidennystapa sauma-alueella

- Korjattu ohjelman aloituksessa virheellisen tiedoston avaus

- Korjattu vaiheen vaihtumislogiikkaa

- Korjattu PgDn-napin askellustapa (ikkuna kerrallaan)

- Korjattu synkronointimaksimin nollaantuminen suuntatyypin vaihdossa

- Korjattu etuustekstien epätarkkuukkuudet

- Korjattu suunnan lisääminen Syvari-risteykseen

- Korjattu suoja-aikataulukon päivitys

- Korjarru lisävaiheen testaus eripituisten minivihreiden yhteudessä

- Korjattu synkronointiaikojen laskenta

- Korjattu etuussuunnan oheispyyntö

- Korjattu ylävalikon valinta 'Vaihda käyttäjä'

- Parannettu automaattista synkronointiajoituslaskentaa

12 - 16.9.2011

- Lisätty etuusilmaisun esto (kun pidennys tai lisävaihe ei riitä)

- Lisätty kierron nopeutus (eriaikaiset suunnat passiivivihreiksi)

- Lisätty lisävaiheen saman vaiheen suunnan oheispyyntö

- Lisätty näppäin 'Vaihda' etuuksien hallintaikkunaan

- Lisätty ajoneuvotyyppi (F)illari

- Siirretty teksti 'Aiennus' suunnan vihreän katkaisuhetken kohdalle

- Korjattu tutkalla ohjatun suojatien punakeltainen nollaksi

- Korjattu suunnan 1 synkronointiajoituslukeman piirto

- Korjattu tarkistus (F11) - "pienet" erot eivät vaikuta toimintaan

11 - 8.9.2011

- Lisätty mahdollisuus lisätä samaan kaavioon useita Syvari-ajoituksia

Lisätty perusesimerkin ohjelmaan 3 joukkkoliikenne-etuudet

- Lisätty mahdollisuus poistaa lisämerkinnät näkyvistä

- Uusittu loki-ikkunan leveyden asetus sekä otsikko

- Uusittu perusesimerkin ohjelmien 1-3 ajoitus

- Korjattu bussi-ilmaisimen vihreän pidennysvirhe sauma-alueella

- Korjattu virheellisen tiedoston aiheuttama ohjelman kaatuminen

- Korjattu uuden suunnan lisäyksessä ilmaisupituuden oletusasetus

- Korjattu perusesimerkkien avaamiseen liittyvä virhe 

- Korjattu suunnan poiston aiheuttama virhe suoja-aikataulukossa

- Korjattu valkopohjaisen ajoituskaavion merkinnät

- Korjattu etuusikkunan toiminta ja lisätty ikkunaan 3 nappia

- Korjattu lisävaiheen pituuden maksimiajan laskenta

- Korjattu etuusmerkintöjä kun suuntien lukumäärä on yli kymmenen

- Korjattu lokimerkintöjä kun laskentaerot ovat merkityksettömiä

- Korjattu synkronointiviivytystä siten, että se ei estä aiennuksen alkua


10 - 29.8.2011

- Muutettu asetuksia ja oletuksia. Vanhat asetukset eivät suurelta osin ole yhteensopivia aiempien versioiden asetusten kanssa. Ota uudet asetukset käyttöön napilla [Palauta kaikki asetukset]

09 - 26.8.2011

- Korjattu pääkiertolaskurin toiminta

- Korjattu pääotsikon tekstikoon virhe kavennetussa kaaviossa

- Korjattu lomitetun vaihejärjestyksen toiminta 

- Korjattu Syvarin-kaavion virheelinen toiminta silloin kun yksi suunta puuttuu välistä

- Korjattu 30 suunnan kaavion virheellinen toiminta silloin kun poistaa yhden suuunnan

08 - 24.8.2011

- Lisätty automaattinen asennus, joka tallettaa Windowsin systeemikansioon myös ohjelman tarvitsemat ocx-tiedostot

- Parannettu ohjelman avausta hitaille työasemille.

- Parannettu piirtämisen nopeutta

07 - 22.8.2011

- Uusittu etuuksien malliesimerkki

- Korjattu synkronointimaksimin toimintavirhe

05 - 17.8.2011

- Korjattu uuden kaavion piirtämiseen liittyvä etuuksien kirjausvirhe

04 - 16.8.2011

- Korjattu uudelleen synkronointiajoitusten laskentavirhe 

- Korjattu etuuksien toimintavirheitä

- Korjattu sauma-alueen vihreän pidennys synkronointimaksimin lopussa

- Korjattu yhden kierron piirto jos ajoitus ei mahdu yhteen kiertoon

- Korjattu lomitetun vaihejaon toimintaa (ei virheetön)

03 - 14.8.2011

- Korjattu etuksien ja liikennetilanteen talletus

- Korjattu synkronointiaikojen laskentavirhe

02 - 11.8.2011  -  Muutokset versioon 2.3 verrattuna

- Lisätty mahdollisuus käyttää eriaikaisten suuntien etuuksia 

- Lisätty pääkiertolaskuri 

- Lisätty tilakaavioon kirjaus synkronointipidennysajan päättymisestä 

- Lisätty mahdollisuus lukea varmistustiedostoja (.bak) 

- Lisätty mahdollisuus kopioida virhetilanteen ajoitus leikepöydälle 

- Uusittu etuuksien toiminta (etuus alkaa sekunnilla 0 ja päättyy bussin ajoajan lopussa tai viimeistään etuussuunnan vihreän alussa

- Yksinkertaistettu etuuksien asettamista ja käyttöä

- Muutettu info-asetus tiedostokohtaiseksi 

- Lisätty uusia asetuksia kuten etuuksien toiminnan automaattinen tarkistus kierron ajalta (nappi F11) sekä mahdollisuus avata ohjelman aloituksessa viimeksi tallettu tiedosto ja tilaikkunat Katso aiemmat korjaukset


Ajantasa 13.3.2012