Yksinkertainen ajoituskaavio (3/4)

Palaa takaisin edelliseen työvaiheeseen

Jos haluat oikaista, pääset tähän asti ylävalikosta:
- Tiedosto > Avaa esimerkki,  Muokkaa > Tyhjennä kaavio,   Muokkaa ajoitus

- kirjoita s1 vihreä 55, punainen 11, s2 vihreä 28, passiivivihreä 8 sekä s6 vihreä 44

Sivusuuntien ajoitusten piirtäminen

Piirrä sivukadun eli suunnan 4 vihreä. Vedä hiirellä ajoituskaaviota sekunnilta 6 sekunnille 28, jolloin ajoituskaavioon piirtyy suunnan 4 vihreä. Koska ajosuunnan 1 vihreä voi pidentyä sekunnille 11 asti kuten myös suojatien 6 vihreä, niin suunnan 4 vihreä pääsee käynnistymään aikaisintaan sekunnilla 13 ja viimeistään sekunnilla 18. 

Ajosuunnan 4 vihreän lupaa kuvaavasta ympyrästä lähtevät kaarevat katkoviivat osoittavat, että ajosuunta 4 on eriaikainen suuntien 1,2 ja 6 kanssa. Suojatien 6 vihreästä alkavat suorat katkoviivat osoittavat suuntien  6 ja 4 välisen suoja-ajan. Katkoviivojen avulla Akaavio osoittaa eriaikaisten suuntien vihreiden väliset riippuvuudet.

Jos katkoviivat eivät ole näkyvissä, ota ne käyttöön ylävalikosta Asetukset > Piirto Eriaikaisuusviivat. Poista rastit kolmesta ensimmäisestä ja tarkista että valinta Kaikki vaikuttavat on valittu.

Lisätään ajosuunnan 4 vihreän loppuun kahden sekunnin lopetusviive. Näpäytä hiiren kakkosnapilla vihreän viivan lopusta...

... ja vallitse VPUN - VIIVYTETTY PUNAINEN

... ja anna vielä lopetusviiveen pituus 2 s

,,, jolloin suunnan 4 vihreä voi pidentyä kaksi sekuntia lisää eli aina sekunnille 28 asti.

Piirretään pääkadun ylittävän suojatien 5 vihreä. Sen ajoitus määriteltiin suuntaikkunassa itse punaiseksi. Näpäytä hiirellä ajoituskaaviota sekunnin 6 kohdalta, jolloin suojatien 5 vihreä tulee näkyviin. Vihreän loppuun tulee vihreä vasemmalle osoittava kolmio, joka osoittaa, että suojatien vihreä kestää vain minimivihreän, jonka jälkeen se vaihtuu automaattisesti  punaiseksi.


Suojatien 5 vihreän testipiste ajoitetaan sekunnlle 8. Näpäytä hiiren kakkosnapilla suunnan 5 vihreää viivaa sekuntilukeman 8 kohdalta

... ja valitse EVIH - ESTÄ VIHREÄ

... jolloin testipiste piirrtyy sekunnlle 8. AKaaviossa testipiste on pelkkä merkintä ilman mitään ajoituksellista merkitystä. 


Lopuksi piirretään suunnan 3 vihreä. Vie hiiren kohdistin sekunnille 29, paina hiiren ykkösnappi alas ja vedä nappi alas painettuna sekunnille 49 asti

..... ja vapauta nappi. 

... jolloin suunnan 3 vihreä piirtyy ajoituskaavioon. Vihreän lupaa kuvaava ympyrä on kohdalla, jossa painoit hiiren nappia eli sekunnilla 29 ja vastaavasti punaista kuvaava poikkiviiva sekunnilla 49, jossa vapautit hiiren napin.

Ajoituskaavio on valmis. Seuraavaksi lisätään ajoituskaavioon merkintöjä, lisäämään sen havainnollisuutta. Jatka niiden tekoa tästä (ei vielä valmis)


Ajantasa 1.3.2012