Suojatie Mannerheimintien ylitse
Jalankulkijan vilkkuvihreästä tuli eniten palautetta.
Suurin osa vastaajista toivoi vilkkuvihreää käyttöön

Palautetta liikennevaloasetuksesta

Liikenteenohjauskeskus keräsi palautetta liikennevaloasetuksesta internetsivujen kautta. Palaute on ryhmitelty aiheittain, jolloin muutama palaute sijoittuu useaan kohtaan. Mukana on kaikki saatu palaute.

Vastaus, joka koski useaa asiaa, on ryhmitelty aiheittain. Tästä syystä samalta henkilöltä voi olla palautetta useammassa kuin yhdessä kohdassa, vaikka hän todellisuudessa on antanut vain yhden vastauksen. Tekstin alla oleva viite, esimerkiksi (1/4) kertoo, että henkilö on antanut palautetta neljästä eri aiheesta.

MIELIPITEITÄ
- Vapaa oikeaan kääntymisestä suojatien poikki ilman valoja
- Pienistä toisto-opastimista
- Uusista lisäopastimien käyttötavoista
- Polkupyörien BePolite-valoista
- Jalankulkijan vilkkuvihreästä
- Yleisesti koko asetuksesta
- Muista aiheista
  - Liikennevalojen toiminnasta
  -
Liikennevalojen yökäytöstä
  - Punaista vasten oikealle kääntymisestä
  -
Numeronäytöistä
  -
Painonapeista

Vapaa oikeaan kääntyminen suojatien poikki ilman valoja

Vapaa oikealle kääntyminen yli suojatien luo turvattomuutta
Vapaa oikealle kääntyminen yli suojatien lisää kevyenliikenteen turvattomuutta. Jo nyt autoilijat ovat unohtaneet tieliikennelain määräämät väistämisvelvollisuudet risteysajossa, joka on varmasti seurausta yksipuolisesti autojen ehdoilla tehdyistä tehokkuuslisäyksistä risteyksissä, jota vapaa oikeallekääntyminen hyvin edustaa. Kevyelle liikenteelle ehdotus merkitsee jälleen yhden uuden turvattoman ja usein tarpeettoman ajoradan ylitystä.
jarmo.lindroos@metsateho.fi
-
08/21/00 13:58:17 

Ehdotus vapaasta oikeaan kääntymisestä vaikuttaa hyvältä
Ehdotukset vaikuttavat pääpiirteissään erittäin hyvältä, erityisesti ehdotus vapaasta oikealle kääntymisestä.
HS  (1/4)
- 08/12/00 13:46:09

Vapaan oikealle kääntyvän suunnan ylittävän suojatien salliminen on mielestäni aiheellinen muutos. Porrastamatta ylittävä suojatie toimisi varmaan myös alle kuuden metrin korokkeen kanssa, ainakin ulkomailla näyttäisi toimivan. Autoilijan kannaltahan on päinvastoin niin, että mitä pienempi kolmiokoroke on, sitä jyrkemmin on käännyttävä ja samalla nopeus laskee niin alas, ettei psykologinen kynnys antaa tietä jalankulkijalle tuota tuskaa.
tuomo.myllymaki@pp.fimnet.fi "TM  (1/5)
- 04/15/00 06:47:23

Pienista toisto-opastimista

Pienet toisto-opastimetvaikuttavat hyvältä ajatukselta ainakin sellaisissa risteyksissä, joissa sivusuunnasta kääntyvän ajoneuvon kuljettaja voisi erheellisesti ymmärtää risteyksen taakse sijoitetun toisto-opastimen itseään koskevaksi pääopastimeksi ja tarpeettomasti jäädä odottamaan keskelle risteysaluetta. Massiiviseen nykykäytännön muutokseen en näe kuitenkaan syytä. Epäilen, että liikennesuunnittelun tykästyminen pikkutoistoihin perustuu toiveeseen eliminoida "punaisen" suunnan ajoneuvonkuljettajien "aavistuslähdöt" ja "vanhoilla vihreillä" ajaminen estämällä heitä näkemästä muiden suuntien toisto-opastimista millainen opastin parhaillaan palaa näille ajosuunnille.
tuomo.myllymaki@pp.fimnet.fi "TM  (2/5)
- 04/15/00 06:47:23

Uusista lisäopastimien käyttötavoista

     Muutoksetyksi- ja kaksiaukkoisten lisäopastintenkäyttötavoissa ovat tarpeen, ja tervetulleita lisäämään ymmärrettävyyttä. Yksi suuri ongelma niihin kuitenkin edelleen jää; nimittäin kansainvälinen ymmärrettävyys. Virossa (ja ilmeisesti koko entisessä Neuvostoliitossa) EI SAA kääntyä yksiaukkoisen lisäopastimen ollessa sammuneena, vaikka pyöreäaukkoinen pääopastin näyttäisikin vihreää.(Oletteko huomanneet miten venäläisautoilijat eivät Helsingissä uskalla lähteä edes liikkeelle ennen lisäopastimen syttymistä, vaikka risteävää katua ylittävät jalankulkijat eivät sitä estäisikään.) 
     Saksalainen versio on sijoittaa vihreä lisänuoli punaisen pääopastimen korkeudelle, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, sen palaminen tarkoittaa samaa kuin jenkkien "turn on red" eli PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN, mikäli risteävää liikennettä ei ole, on kääntyminen sallittua. Mitähän tarkoittanevatkaan ne puolalaisten risteyksiinsä ripustamat vihreät peltinuolet?

tuomo.myllymaki@pp.fimnet.fi "TM  (3/5)
- 04/15/00 06:47:23

Polkupyörien BEPOLITE-ohjauksesta

Polkupyöräilijöiden liikennevaloja pidän aivan turhana kustannuksena, koska ainakin kotikaupungissani vain häviävän pieni osa pyöräilijöistä noudattaa ainuttakaan liikennesääntöä. Erityisesti juuri liikennevalot tuntuvat olevan pyöräilijoille täysin yhdentekeviä.
HS  (3/3)
- 08/12/00 13:46:09

Polkupyöräilijän keltainen vilkkuon periaatteessa mielestäni hyvä, mutta ehkä tarpeettoman kallis laajaan käyttöön. Polkupyöräilijat kun eivät paljon taida valoja jäädä katselemaan, olivatpa ne miten hienot tahansa, vaan menevät sieltä missä tilaa on.
tuomo.myllymaki@pp.fimnet.fi "TM  (4/5)
- 04/15/00 06:47:23

Jalankulkijan vilkkuvihreästä

Vilkkuvihreä on hyvä
Hyvät, selkeät ja informatiiviset sivut! Vilkkuvihreä on ehdottoman hyvä polkupyöräilijän kannalta ja vähentänee myös kävelijöiden punaisia päin kävelemistä. Vapaa oikealle kääntyminen vaikuttaa hyvältä käytännössäkin. Nykyään vaikuttaa siltä, että autoilijat eivät enää anna tietä kävelijöille kuin punaisten valojen palaessa!

Vilkkuvihreä pitemmäksi
Olen HKL:n palveluksessa. Vilkkuvihreää saisi pidentää AINAKIN 2-3 sec pidemmäksi. Minusta näyttäää, että nykyiset ajat ovat liian lyhyet jossakin liikennevaloissa, joten säätöä tarvitaan vielä.
hannu.grohn@dlc.fi
- 06/26/01 03:53:58

Vilkkuvihreän kokeilu on hyvä
On hyvä että jalankulkijoiden vilkkuvaa vihreää kokeillaan jo, olisi tietysti hyvä jos se otettaisiin virallisesti käyttöön koko suomessa. Vilkku vihreä on siis miltei sama kuin autojen keltainen, se siis varoittaa punaisen tulosta vihreän valon jälkeen. Toivottavasti se saadaan koko maahan.
Joachim Tukia
- 11/11/00 23:51:08

Vilkkuvihreä tervetulleeksi
Toivotan vilkkuvihreää tervetulleeksi koko Suomeen.Toivottavasti se otetaan käyttöön koko maassa.
Helsingissä käynyt ulkokuntalainen
- 11/07/00 13:12:22 

Vilkkuvihreä käyttöön myös muualla
Miten voidaan vaikuttaa muiden kaupunkien päätöstekijöihin että vihreä vilkkuvalo jalankulkijoille otetaan muualla Suomessa? Olen ulkokuntalainen.Olen saanut tietoja ,että tulokset ovat myönteisiä. Minun kotikaupungissani tarvittaisiin se, koska punaista valoa päin käveleminen on lisääntynyt. 
    Kannatan sitä, että vilkkuvihreä otetaan laajempaan käyttöön Suomessa. Vastustan sitä että monet suomalaiset kävelevät päin punaista. On järkevää ottaa vilkkuvihreä laajempaan käyttöön. Monet ihmiset ovat sanoneet sellaista.
S.J
- 11/02/00 15:34:54 

Vilkkuvihreä lisää jalankulkijan turvallisuutta
Jalankulkijan vilkkuvihreä näyttäisi olevan jalankulkijan liikkumisturvallisuutta lisäävä tekijä; näin ollen kannattava uudistus. Vilkkuvihreän tehoa voisi lisätä vielä sillä, että jalankulkijoille tarkoitetut kapeat ylityssektorit / suojatiet olisivat huomattavasti leveämpiä vähintäin 20 m. Tämä lisäisi jalankulkijoiden turvallisuudentunnetta entisestään.
Pentti.Viitanen
- 10/25/00 15:21:07 

Vilkkuvihreä jalankulkijoille on parempi 
Vilkkuva vihreävalo jalankulkijoille on parempi kuin nykyinen. Se antoi paremman liikenneturvallisuuden kuin mitä luulette. Vastustan jyrkästi nykyistä liikennevalojärjestelmää, jossa vihreä vaihtuu suoraan punaiseksi. Haluan sanoa suoraan, että autoilijoille liikennevalossa keltaisen valon aikana muutama autoilija jatkaa ylittämisen. Vilkkuva vihreävalo varoittaa keltaisesta valosta.
KO
- 10/20/00 16:47:32 

Vilkkuvihreä kannattaa ottaa käyttöön
Haluan sanoa mielipiteeni ,että kannattaa ottaa vilkkuva vihreä jalankulkijoille koko maassa, koska tulos näyttää hyvältä. Toivottavasti kokeilu antaa hyvät tulokset, sen jälkeen vilkkuva vihreä tulee virallisesti käyttöön. Monet mun kavereistani kannattavat sitä. Vilkkuva vihreä varoittaa tulevasta punaisesta valosta. Toivon, että Suomen liikenneministeriö ottaa huomioon tämän asian.
Hyvää jatkoa Teille!
John Lind
- 10/10/00 16:32:40 

Vilkkuvihreä kaikille, myös autoille
vilkkuvan, poistuvan vihreänvalon, käyttö tulisi ottaa käyttöön kaikiin liikennevalo-opastimiin. esim. singapore. perusteluna muuttuvat keliolosuhteet jolloin liikennevaloissa autoilijat voisivat käyttää vihreällä tasaisempia ajonopeuksia koska vilkkuva vihreä varoittaisi poistuvasta vihreästä ja antaisi näinollen aikaa pysähtyä jo keltaisella valolla jolloin punaisella risteysalueelle meno poistuisi ja liikenteen rytmi muutoinkin rauhoittuisi.
    kevyelle liikenteelle ei mielestäni kannata rakentaa loukkuja ennenkuin jokaiselle liikkujalle määrätään lisenssipakko eli ajokortti. muutoinhan kaikki eivät ole velvoitettuja tietämään liikennesääntöjä... päälleajo oikeutta ei ole.
esko.helanen@opoy.fi
- 09/12/00 10:51:13 

Vilkkuvihreä parantaa turvallisuutta
Jalankulkijoiden vilkkuva vihreä parantaisi nähdäkseni turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta merkittävästi, koska tällöin "vanhoihin vihreisiin" kiirehtiminen vähenisi. Tällaisessa tilanteessahan jalankulkija usein lähtee ylittämään katua, vaikka liikennevalo olisi vaihtunut punaiseksi jo useita sekunteja ennen kuin jalankulkija on kadun reunalla.
     Tässä mielessä näkemykseni on osittain päinvastainen työryhmän näkemyksen kanssa; mielestäni tämä uudistus nimen omaan vähentää mainittua kiirehtimistä ja parantaa siten sekä liikenteen sujuvuutta että turvallisuutta.
HS  (2/3)
- 08/12/00 13:46:09

Vilkkuvihreä ei hidasta liikennevalokiertoa
Pienet toisto-opastimet ja jalankulkijoiden vilkkuvihreät ovat hyviä! 
     Joku arvioi vilkkuvihreän hidastavan liikennevalokiertoa. Vilkun ansiosta kiinteää vihreää voi huomattavasti lyhentää, jolloin kierto nopeutuu! Lisäksi olen muualla nähnyt ratkaisun, jossa jalankulkijan vilkkuvihreän aikana autoilijoille syttyy vilkkukeltainen ennen vihreää valoa. 
Esa
USA - 08/01/00 15:05:37

Jalankulkijan vilkkuvihreä mukaan lainsäädäntöön
Nämä yllämainitut liikennevalopäätökset ovat ihan ok. Mielestäni olisi hyvä kun otetaan vilkkuvihreä laajempaan käyttöön muissa kaupungeissa ja sisällytetään tämä lainsäädäntöön, koska se antaa paremman liikenneturvallisuuden. Toivottavasti kokeilusta saadaan hyvät tulokset. Olen itse tyytyväinen tulokseen.
Helsingissä käynyt jalankulkija
- 06/27/00 16:34:05

Jalankulkijan vilkkuvihreä käyttöön myös muualla Suomessa
Nämä yllämainitut liikennevaloehdotukset ovat mielestäni hyviä. En ole niitä vastaan. Vilkkuva vihreä jalankulkuvalo on mielikiintoisin ja uusin juttu minulle. Ihmettelen, miksi monissa kaupungeissa ei voida ottaa vilkkuvaa vihreää jalankulkuvaloa käyttöön. Helsingissä käytetään vain sitä.
JJ
- 06/21/00 15:25:18 

Jalankulkijan vilkkuvihreä on järkevä
Jalankulkijoille vilkkuva vihreä valo on järkevä ratkaisu. Haluan sanoa, että kaikissa suojatiepaikoissa vihreän on vilkuttava ennen punaista.
Jalankulkija
- 06/20/00 16:03:53 

Jalankulkijan vilkkuvihreä laajempaan käyttöön Suomessa
Vilkkuvihreä on hyödyllinen ja uudenaikainen. Olen täysin tyytyväinen siihen asiaan. Olisi hyvä, jos vilkkuvihreä otettaisiin laajempaan käyttöön Suomessa.
Ulkopaikkakuntalainen
- 06/15/00 16:09:31 

Jalankulkijan vilkkuvihreä toimii hyvin
Kävin katsomassa miten jalankulkijoiden vilkkuvihreä toimii.Se ei aiheuttanut tarpeetonta kiirehtimistä minulle. Tiesin etukäteen, että se vaihtui hetken kuluttua punaiseksi, kun vihreä alkoi vilkkua. Olen sitä mieltä, että se toimii oikein hyvin! Ystävämme ovat myös sitä mieltä, että vilkkuvihreä on todella hyvä idea! Olen itse vilkkuvihreän kannattaja.
     Toivottavasti vilkkuvihreä osoittautuu hyödyllisemmäksi kuin mitä luullaan. Kokeilu kestää syksyyn asti. Toivottavasti se otetaan virallisesti käyttöön koko Suomessa. Haluan sanoa, että vilkkuvihreä antaa liikenneturvallisuuden jalankulkijoille. On tärkeätä, että otetaan liikenneturvallisuus huomioon!
Ei kannata olla sitä vastaan, vaan ajattele lasten ja vanhojen ihmisten liikenneturvallisuutta. 
JM
- 06/14/00 20:00:05

Jalankulkijan vilkkuvihreä varoittaa pian syttyvästä punaisesta valosta
Vilkkuva vihreä jalankulkijoille vastaa keltaista valoa autoilijoille. Periaatteessa vilkkuva vihreä ilmoittaa että punainen syttyy kohta, kuten keltainen valo. Ajattelen, että vilkkuva vihreä voi olla varoitusvalo syttyvästä punaisesta, että jalankulkijat tietävät että ylitysaika lähentyy loppua.
     Minusta tuntuu siltä, että vilkkuva vihreä auttaa hidasliikeisiä jalankulkijoita ja huomauttaa että ei kannata kävellä yli kadun. Pidän vilkkuvaa vihreää parempana vaihtoehtona kuin miten nykyinen liikennevalojärjestelmä toimii. Voi sanoa, että vilkkuva vihreä pelastaa vanhuksia ja hidasliikeisiä ihmisiä, eivätkä tarvitse juosta pois kadulta. Olen puolestani iloinen että Suomi saa kokeilla tätä.
Terveisin jalankulkija
- 04/19/00 14:27:38 

Jalankulkijan vilkkuvihreä on hieno juttu
On hieno juttu, että vilkkuva vihreä on keksitty ja on tulossa Suomeen. Se ei tuota mitään ongelmaa. Jalankulkijat tuntevat oloansa turvalliseksi kun vihreä vilkkuu, että he ehtivät ylittää kadun. En usko, että se aiheuttaa ongelmaa, mutta on haittaa, että jos vilkkuva vihreä otetaan käyttöön, jalankulkiljat alkavat alussa hätäillä nähdessään vilkkuvan vihreän. 
    Olin kerran ulkomailla. Kun näin vihreän vilkkuvan, hätäilin ja juoksin yli kadun. Mutta tajusin että se tarkoitti että vihreä vilkkuu ja ilmoitti syttyvästä punaisesta. Uskon että suomalaiset suhtautuvat myönteisesti siihen. Toivottavasti ei luovuta vilkunnasta tulevaisuudessa, se jää pysyväksi Suomessa. On mielenkiintoisaa nähdä vilkkuva vihreä.
Tuntematon jalankulkija
- 04/19/00 09:12:14 

Jalankulkijan vilkkuvihreä käyttöön
Vilkkuva vihreä jalankulkijoille saa ottaa käyttöön Suomessa. Haluan sanoa suoraan Teille, jotka pitävät sitä ideaa huonona, että vilkkuva vihreä tulee kyllä lisäämään liikenneturvallisuutta. En ole sitä vastaan. Ruotsissa se toimii hyvin, se tulee toimimaan hyvin tulevaisuudessa Suomessa. Antakaa vilkkuvan vihreän toimia Suomessakin. Olen kävellyt paljon yli kadun, mua alkoi kyllästyttää että jalankulkijat kävelevät päin punaista. Jos vihreä vilkkuu, niin tietää paremmin, että punainen syttyy pian... 
    On turvallista kävellä nopeasti vilkkuvan vihreän aikana. En hyväksy nykyistä järjestelmää, jossa vihreä vaihtuu suoraan punaiseksi ja jalankulkijat kävelevät piäin punaista. Meillä on oikeus tietää etukäteen, milloin vilkkuva vihreä ilmoittaa syttyvästä punaisesta. Ehdotan ,että vilkkuva vihreä on tarkoitettu sekä jalankulkijoille että autoilijoille. 
    Olen tutkinut suomalaisten käytöstä kun vihreä vaihtuu suoraan punaiseksi. Olen eri mieltä teidän kanssanne, jotka eivät hyväksy vilkkuvaa vihreää. Kannatan voimakkaasti vilkkuvaa vihreää! 
    Kokeile vilkkuvan vihreän malli! Toivottavasti laki hyväksyy sen!
MS
- 04/17/00 15:19:48 

Vihreä vilkku jalankulkijalle on huono ajatus
      Vihreä vilkku jalankulkijalle? Mielestäni huono ajatus! Perustelen hieman laajemmin, koska joku jo tivasikin perustelua. Nykyisen Tieliikenneasetuksen mukaan vihreä jalankulkijaopastin tarkoittaa että "...jalankulkija saa astua ajoradalle, pyörätielle tai raitiovaunukaistalle". Ajoneuvo-opastimen selityksessä todetaan että "...Vihreästä valosta huolimatta kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka asianmukaisessa järjestyksessä on astunut tai astumassa suojatielle". Ts. päälleajo-oikeutta ei ole ja kaikki jalankulkijat,jotka ehtivät vihreän palaessa suojatielle, saavat ylittää ajoradan "...tarpeettomasti viivyttelemättä", kuten Tieliikennelain 44§ edellyttää.
     Ainoa ongelma nykyjärjestelyssä on se, että viime tingassa suojatietä ylittämään lähtenyt kävelee suurimman osan matkasta "vasten punaista", vaikkakin aivan sallitusti, mikä voi olla psykologisesti epämiellyttävää ja sivustakatsojalle "epäesteettistä". Jokainen tervejärkinen liikuntavaikeuksista kärsivä jää varmaan nytkin odottamaan seuraavaa vihreää, jos edellinen on palanut jo tovin suojatien luo ehtiessä.
     Ehdotettu muutos tuo mukanaan monia ongelmia: Milloin on tarkalleen se hetki, jolloin suojatielle vielä saa astua? Tuskin ainakaan enää silloin kun viimeinen vilkahdus on tapahtunut (pitäisikö väliin lisätä vielä yksi punainen tuikahdus sen merkiksi?), tarkoitushan lienee nipistää osa vilkkumisajasta punaisen alusta lyhentäen aikaa ennen ajoneuvojen vihreää (ellei, taka-ajatuksena on löytää uusi mahdollisuus näyttää ajoneuvoille entistäkin enemmän punaista), ja mistä on ylipäätään mahdollista tietää vilkunnan kesto eri risteyksissä. Mikäli se asennettaisiin väkisin samaksi kaikkialla, itse idea kärsii pahasti.
     Syntyy myös turvallisuusongelma; ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa muutaman askeleen päässä suojatieltä oleva jalankulkija ottaa yllättäen juoksuaskelia vilkkuvan vihreän nähdessään. Samanaikaisesti samassa suunnassa paralleelisesti liikkuva autoilija on kääntymässä kulkusuunnastaan vasemmalle (tai oikealle) pyöreän ajoneuvo-opastimen näyttäessä vihreää ja kiirehtii hänkin kulkuaan (hänkin näkee jalankulkuopastimen vilkunnan ja tietää omankin valonsa pian vaihtuvan). Näin kahden kiirehtijän kulkusuunnat leikkaavat ja seuraukset voivat olla huonot.
      Ajatus on varmaan helppo myydä kansalle, onhan semmoinen vilkkuva valo "hieno", mutta ei se nyt mitään "haitekkiä" sentään ole, mainosvalotkin ovat vilkkuneet jo vuosikymmeniä! Nyt ollaan kadottamassa jämptiyttä ja luomassa sekaannusta ja tulkinnanvaraa. Vilkkuvia jalankulkuopastimia on käytetty kovin erilaisten liikennekulttuurien maissa, kuten entisessä Neuvostoliitossa ja Ruotsissa, joten en usko niiden luovan, enkä kovin paljon vähentävänkään turvallisuutta. Virossakin vilkunnasta mahdollisesti luovutaan; siellä tosin vilkutellaan ajneuvoillekin, mikä on varmasti riski!
      Eihän se kokeileminen sinänsä paha asia ole. Kaikenlaisia asioita voisi kokeilla nykyistä rohkeamminkin liikennejärjestelyissä. Jos muutoksella halutaan parantaa esimerkiksi liikenteen turvallisuutta tai sujuvuutta ja kaksi kokeilua kolmesta epäonnistuu, kannattaa siltikin kokeilla, sillä pysyvään käyttöön jäävät ratkaisut kompensoivat kyllä aikaa myöden monin verroin lyhytaikaiset epäonnistumiset. Nykyisin vain tuntuu olevan niin, että kun jotakin jo "kokeillaan", on kysymyksessä kansalaisten totuttaminen uusiin pysyviin ratkaisuihin, eikä riittävän kriittistä tutkimusta enää tehdä. Arvostelevia mielipiteitä ei enää kuunnella ja jäädään sokaistuneina uutuuden lumoihin.
tuomo.myllymaki@pp.fimnet.fi "TM  (5/5)
- 04/15/00 06:47:23

Jalankulkijan vilkkuva vihreä parantaa liikenneturvallisuutta
Vilkkuva vihreä on oikein hieno idea liikenneturvallisuuden kannalta. Kannatan sen käyttöönottoa. Annan ymmärtää, että vilkkuva vihreä ilmoitttaa jalankulkijoille että on ehdittävä yli kadun ja autoilijoille vihreä syttyy kohta. Sellainen on olemassa joissain valtioissa. Suhtaudun myönteisesti tällaiseen asiaan.
Liikenneterveisin AM
AM
- 03/22/00 13:53:03 

Kannatan jalankulkijan vilkkuvihreää
Pidän vilkkuvan vihreän valon mallia hyvänä ideana, koska vilkkuvan vhreän aikana jalankulkijat ehtivät kävellä yli kadun. En ole vastaan sitä mallia. Olin kerran Euroopassa. Siellä malli toimii jossain eurooppalaisessa valtiossa. Muistan nähneeni vihreän valon vilkkuvan. Kun vihreä valo vilkkuu, tunnen itseäni turvalliseksi kävellessäni yli kadun. Miksi Suomessa ei ollut aiemmin sellaista?
     Haluan sanoa, että esim. vanhemmat ihmiset kävelevät hitaasti yli kadun ja valo vaihtuu heti punaiseksi. Vilkkuva vihreä ilmoittaa heille, että ei kannata kävellä yli kadun. Nuoremmat ihmiset ehtivät juosta yli kadun vilkkuvan vihreän aikana.
     Luin mielipiteitänne vilkkuvasta vihreästä. Haluaisin kysyä TM:ltä, miksi ei kiitos vilkkuvaa vihreää kenellekään. Otan huomioon jalankulkijoiden turvallisuuden. Pitää ajatella, että heidän ei tarvitse ylittää kadun päin punaista, jos vilkkuva vihreä otetaan käyttöön meillä Suomessa. En usko ,että se hidastaisi liikennevalokiertoa. Ajattelen aina liikenneturvallisuutta. Mielestäni vilkkuva vihreä on osa lasten ja vanhempien jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta.
JM
- 03/22/00 13:32:23 

Ei vilkkuvia vihreitä kenellekään
Ei kiitos vilkkuvia vihreitä kenellekään! Ne hidastavat liikennevalokiertoa ja lisäävät punaisen palamista autoliikenteelle automattiohjatuissa risteyksissä harvahkon liikenteen aikana. Paljon Baltian maissa niin jalankulkijana, kuin autoilijanakin liikkuneena pidän vilkkumista tarpettomana, sekaavana ja ainakin autoilijoille käyttäytymismallien hajontaa aiheuttavana (Vilkahdusten määrä on ennakoimaton risteyksittäin ja sen seuraaminen hypnotisivaa...vaaraa aiheuttavaa).
TM
- 03/21/00 19:47:57 

Vilkkuva jalankulkijavihreä käyttöön Suomessa
Olen sitä mieltä, että on hyvä asia, kun vilkkuva vihreä jalakulkuvalo otetaan käyttöön Suomessa, koska se auttaa jalankulkijoita tietämään etukäteen että valo vaihtuu hetken kuluttua punaiseksi.
      Minulla on kokemuksia siitä. Olen ollut ulkomailla ja seurannut jalankulkijoiden kävelyvauhtia vilkkuvan vihreän aikana. He kävelevät nopeasti yli kadun kun vihreä valo alkaa vilkkua. Olen huomannut, että siitä on paljon hyötyä, mutta olen sitä mieltä ,että siitä on vähän haittaa. 
      Haittaa löytyy, että vilkkuva vihreä aiheuttaa tarpeettoman kiirehtymisen. Uskon, että vilkkuvan vihreän malli toimii paremmin kuin malli jossa valo vaihtuu suoraan punaiseksi. Olen huomannut, että monet suomalaiset jalankulkijat eivät pysähtyneet odottamaan, kun valo vaihtui suoraan punaiseksi. Mielestäni vilkkuvan vihreän malli on hyvä vaihtoehto.
      Haluan sanoa mielipiteeni, että autoilijoille vihreä valo vilkkuisi myös, koska minulla on kokemuksia siitä esim. Itävallassa ja Baltian maissa käytettävästä vilkkuvasta vihreästä autoilijoille. Olen huomannut, että esim. Baltian maissa autoilijat varautuvat etukäteen hyvin vilkkuvaan vihreään. He tietävät että vilkkuva valo ilmoittaa valon vaihtuvan pian keltaiseksi. 
     Olen eri mieltä tutkimuksista jossa osoitettiin että autoilijoille vilkkuva valo aiheuttaisi peräänajoa. Ei pidä paikkansa. olisi hyvä, jos Suomessa otettaisiin käyttöön myös se.
j_stranden@yahoo.com
- 03/17/00 23:27:31

Yleisesti koko asetuksesta

Pääpiirteittäin hyviä ehdotuksia
Ehdotukset vaikuttavat pääpiirteissään erittäin hyvältä, erityisesti ehdotus vapaasta oikealle kääntymisestä.
HS  (1/3)
- 08/12/00 13:46:09

Uudet määräykset sopivat myös muualle
Mikäli pääkaupunlilaisten aivot on saatu ymmärtämään kokeilun aikana uusia valosääntöjä, homma toimii taatusti myös muualla suomessa.
Timo Ojanen/tikalevi@pultti.turkuai.fi
- 06/30/00 13:32:50 

Kannatan
Sanon kyllä liikennevaloehdotukselle. Ne on ihan hyviä.
AS
- 06/29/00 16:07:31 

Kannatan
Hyväksyn niitä ehdotuksia. Ne on hyviä ideoita.
K.O.
- 06/26/00 10:19:15

Ohan ok.
hannu.grohn@dlc.fi
- 04/27/00 18:29:01

Asiallista
todella hienosti toteutetut sivut, ja asialliset.
erkki.martikainen@ouka.fi
- 04/14/00 14:30:20

HIENOA !!
asko.angervo@nokia.com
- 11/27/00 13:35:49

Muista aiheista

Liikennevalojen toiminnasta

Liikennevalot Helsingissä
Liikennevalot Helsingissä toimivat pääsääntöisesti paremmin kuin useissa muissa maamme kaupungeissa. Esim. Oulussa saattaa pikkutunneilla joutua seisomaan punaisissa autolla kaksi minuuttia täydellisen autiossa risteyksessä.
pmalk@hotmail.com
- 09/27/01 14:18:18 EET DST

Liikenneturvallisuutta lisää aktiivisilla keinoilla
Liikenneturvallisuutta tulisi parantaa joustavuutta ja liikenteessä toimivien aktiivisuutta korostavilla keinoilla (kuten em.ehdotuksissa. Passiiviset kiellot, joilla vain turhautetaan suurta enemmistöä, joka pyrkii noudattamaan asetuksia, ei kuitenkaan saada muutosta ongelmaisten (rattijuopot, huumeidenkäyttäjät, muut riskiryhmät) käyttäytymiseen.
markus.lankinen@kolumbus.fi
- 01/27/01 12:47:29

Ammattiautoilija ihmettelee liikennevalojen ajoituksia
20 vuotta ammatikseni Helsingissä autoa ajaneena ihmettelen yhä edelleen liikennevalojen ajotuksia, onko mitään mahdollisuutta saada tietoa millä perusteella ajotukset tehdään, tai jopa päästä näkemään suunnittelua.
"valoa pimeyteen"
jauppa@pp.htv.fi
- 07/22/00 14:30:28

Liikennevalojen yökäytöstä

Valot hiljaisina aikoina vilkulle
Kannatan valojen laittamista hiljaisina aikoina vilkulle. Uskon, että muuten punaisia päin käveleminen ja pyöräileminen tulee lisääntymään, kun valoissa on seistävä eikä ketään näy missään tai sitten vihreä valo vaihtuu vasta, kun jostakin on tullut auto, joka joutuu näin pysähtymään kevyen liikenteen tähden. Lauttasaarentiellä on tällaiset valot.
fysiikan ope
- 09/07/01 17:01:45

Liikennevalot enemmän vilkulle
Helsingissä olevista liikennevaloista on varmasti 100 % tarpeellisia. Valot vain ovat 80 % ajastaan turhaan päällä. Esim. Pakilantiellä autoja menee iltaisin muutama minuutissa ja sellaisilla liikennemäärillä liikenne sujuisi HUOMATTAVASTI joustavammin jos valot olisivat poissa päältä tai keltavilkulla.
Timo Heikkilä herrax@mbnet.fi Helsinki, Finlandia
- 07/12/00 11:50:31

Punaista vasten oikealle kääntymisestä

Oikealle kääntyminen vasten punaista
Oikealle kääntyminen päin punaista pitäisi sallia. Lisäkaneettina "erityistä varovaisuutta noudattaen", jolloin syyllisten etsintä olisi helpompaa.
Jaatinen syömään
- 08/15/01 18:15:55

Kääntyminen vasten punaista sallittava
Autoille tulisi sallia USAn ja Kanadan suurakupunkien mallin mukainen tilanteen salliessa muuta liikennettä väistäen kääntyminen oikealle punaisen palaessa. Helsingissä pitää valojen ajoitus muuttaa suosimaan ulosmenoliikennettä, jottei ulosmenoliikenne jää ruuhkauttamaan keskustaa.
sourander@a-list.fi
- 11/09/00 15:16:11

Numeronäytöistä

LED-numeronäytöstä
Haluan sanoa mitä mieltä olen LED-numeronnäytöstä, joka olisi vaihtoehto jalankulkuvalon vilkkkuvalle vihreälle. LED-numeronäyttöjen asettuminen aiheuttaisi suuren laskun kaupungeille. Mielestäni vilkkuva vihreä jalankulkijoille on halvempi kuin LED-numeronäyttö. Mutta haluan sanoa, että LED-numeronäyttö voitaisiin ottaa käyttöön muutamassa ylityspaikassa. 
     Esim. Latviassa on vain muutama ylityspaikka, jossa on käytössä LED-numeronäyttö. Vilkkuva vihreä on ollut aina hyvä, koska se on huomattvasti lisännyt jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta. LED-numeronäyttö on myös hyvä idea, mutta pitää ajatella taloudellisesti, kannattaako ottaa käyttöön.
JMS
- 08/21/00 18:13:15

Jalankulkijalle LED-numeronäyttö
Yllättävän informatiiviset sivut. Ehdotan jalankulkijan vilkkuvihreän tilalle LED-numeronäyttöä, jossa ilmoitetaan sekunteina, milloin valo vaihtuu.
ilkka.pekanheimo@adlux.fi
- 08/19/00 00:11:21

Painonapeista

Painonapit
Miksi uusituissa painonappivaloissa vihreää joutuu yleensä odottelemaan pitkään, vaikkei autoja näy mailla halmeilla? tämä lisää jalankulkijoiden punaista päin kulkemista.
Tauno-Juhani Lappi
- 05/17/01 21:06:53

Palautetaulun avaus /kjs
- 03/14/00 20:40:55 EET

Palaa takaisin liikennevaloasetuskyselyn sivulle