Liikennevalojen rakentamiskartta 1974
Vuoden 1974 alkuun mennessä oli 153 risteykseen ja erilliselle suojatielle rakennettu
liikennevalot. Pääosa niistä oli kantakaupugin alueella. Esikaupungissa liikennevaloja
oli vielä harvakseltaan, esimerkiksi Kehä I:n varrella oli vasta yhdet suojatievalot.

Liikennevalojen rakentaminen 1951-2014

Helsingin ensimmäiset liikennevalot rakennettiin Aleksanterinkadun ja Mikonkadun risteykseen vuonna 1951. Valot olivat silloisten käsitysten mukaan tarpeelliset - liikenne oli vilkasta ja risteykset rakennusten kulmien takia "pimeitä". Vuodet vierivät ja maailma muuttui. Niinpä liikennevalot purettiin vuonna 1993, jolloin Mikonkadusta tuli kävelykatu.

Edellinen katkelma kuvaa hyvin liikennevalojen rakentamisen elinkaarta. Liikenteen nopea kasvu 1960-luvulla lisäsi liikennevalojen määrää. Liikennevalot olivat tuolloin tärkeä keino liikenneturvallisuuden ja pääkatujen liikenteen sujuvuuden ylläpitämiseksi. Vuonna 1971 liikennevaloja oli 134 ja vuonna 1991 jo 353 risteyksessä ja erillisellä suojatiellä.

Tällä vuosituhannella liikennevalojen määrän kasvu on hidastunut - liikennevaloja on korvattu liikenneympyröillä ja eritasojärjestelyillä. Myös monet keskustan liikennevalot ovat poistuneet kävely- ja joukkoliikennekatujen tieltä. Nykyään (2012) liikennevaloja on noin 460 risteyksessä ja erillisellä suojatiellä.

ALT-TEKSTI Liikennevalojen rakentaminen Helsingissä 1950-2010
Liikennnevalot vuoden lopussa sekä vuosittain puretut liikennevalot

Liikennevalojen rakentamiset ja purkamiset

Voit tarkastella liikennevalojen rakentamista eri vuosina tästä avautuvasta kartasta.

Valitse vuosi kartan vasemmasta ylänurkasta. Vuoden aikana rakennetut uudet liikennevalot on piirretty kirkkailla väreillä kun taas edellisinä vuosina rakennetut liikennevalot ovat harmaita. Vuoden aikana puretut liikennevalot ovat merkityt valkoisella värillä.

Liikennevalot on jaettu neljään ryhmään:

  • Risteysvalot - liikennevalot, jotka ohjaavat risteävistä suunnista tulevia autoja. Risteysvaloissa on yleensä myös suojateitä. Risteysvalot on merkitty karttaan ympyröillä. Vihreät ympyrät ovat tahdistetusti ja siniset ympyrät erillisesti toimivia risteysvaloja.
  • Suojatievalot - liikennevalot, jotka ohjaavat yhtä risteyksessä tai risteysten välisellä katuosuudella olevaa erillistä suojatietä. Suojatievalot on merkitty karttaa vaakasuuntaisilla ellipseillä. Vihreät ellipsit ovat tahdistetusti ja siniset ellipsit erillisesti toimivia suojatievaloja.
  • Jokeri/ratikkavalot - liikennevalot, jotka ohjaavat busseja tai ratikoita risteäviä autoja. Jokeri- ja ratikkavalojen opastin on kolmiomainen ja siinä on kaksi punaista ja yksi keltainen opastin. Jokeri- ja ratikkavalot on merkitty pystysuuntaisilla ellipseillä. Vuoden aikana rakennetut jokeri- ja ratikkavalot on osoitettu punaisella.
  • Erityisvalot - näitä ovat esimerkiksi palokuntavalot ja yksikaistaisilla kaduilla käytettävät vuorovalot. Erityisiikennevalot on merkitty pystysuuntaisilla ellipseillä. Vuoden aikana rakennetut erityisvalot on osoitettu violetilla.

Kartan yläreuna

Valikolla Valitse vuosi sekä napeilla Edellinen vuosi, Seuraava vuosi, 5 vuotta aikaisemmin, 5 vuotta myöhemmin valitaan tarkasteltava vuosi.

Rastit kohdissa Numero, Nimi ja Pvm näyttävät vuoden aikana rakennettujen valojen numeron, "virallisen" nimen sekä liikennevalojen käyttöönoton päivämäärän. Vastaavat tiedot edellisinä vuosina rakennetuista valoista saadaan näkyviin viemällä hiiren kohdistin harmaalla piirretyn kuvion kohdalle

Rasti kohdassa Tilasto avaa ja sulkee ikkunan, jossa on tilastotietoja vuoden aikana rakennetuista uusista ja puretuista liikennevaloista sekä erityyppisista liikennevaloista vuoden lopussa.

Valikko Teksti antaa mahdollisuuden suurentaa tai pienentää kartan selitteiden tekstikokoa.

Kartan alareuna

Napeilla Näytä vain uudet ja Näytä vain puretut piirretään vain vuoden aikana rakennetut uudet tai puretut valot.

Napilla Näytä tilanne vuoden lopussa piirretään karttaan kaikki vuoden lopussa käytössä olleet liikennevalot.

Napeilla Risteysvalot, Suojatievalot, Jokeri/Ratikkavalot ja Erityisvalot piirretään vain napin osoittamat liikennevalot.

Nappi Selite avaa seliteikkunan. Viimeisenä oikealla oleva valikko määrittää aiempina vuosina rakennettujen liikennevalojen harmaan värin sävyn.

Alimmalla rivillä on vielä toistettu eräitä ylärivin nappeja

Historia on joskus hämärää

Mikään tilasto ei ole virheetön eikä varmasti tämäkään. Joitain tietoja kuten uusien liikennevalojen käyttöönottopäiviä ei ole aikanaan 1950- ja 1960-luvuilla merkitty muistiin eikä niitä ole voitu liikenteenohjauskeskuksen arkistoistakaan selvittää. Mutta vanhoja lehtiä selaamalla tietoja voisi löytyä tai ehkäpä joku vielä saattaisi muistaa . . .

Jotkut tiedot voivat olla virheellisiä - joko kirjausvirheiden tai erilaisten tulkintojen takia. Esimerkiksi Helsingin ensimmäisiä liikennevaloja, jotka virallisesti otettiin käyttöön 5.10.1951, on perimätiedon mukaan koekäytetty jo edellisenä päivänä. Myös valojen purkupäivät voivat olla epävarmoja: usein liikennevalot oli voitu työmaan takia kytkeä ajoittain tai pysyvästi pois käytöstä jo ennen kirjoihin merkittyä "purkupäivää".

Jos Sinulla on tarkempaa tietoa tai huomaat virheitä, ota yhteyttä. Sähköpostiosoitteen löydät täältä.

Liikennevalojen lukumäärän laskentatapa

Liikennevalojen lukumäärä lasketaan Suomessa vakiintuneella tavalla liikennevalojen ohjauskojeiden perusteella. Tätä käytäntöä noudatetaan myös tässä tilastossa.

Ohjauskoje ohjaa yleensä yhden risteyksen tai erillisen suojatien valoja. Joskus yhdellä ohjauskojeella voidaan ohjata myös kahden pienen risteyksen liikennevaloja tai risteyksen ja läheisen suojatien valoja. Näin on tehty esimerkiksi Hämeentiellä, jossa Kaikukadun ja Kaikukujan risteysten valoja ohjataan samalla ohjauskojeella. Tai sitten yhden risteyksen valoja ohjataan usealla ohjauskojella - esimerkiksi Vihdintien liikenneympyrän valoja ohjataan peräti neljällä ohjauskojeella. Nyrkkisääntö on, että risteysten ja erillisten suojateiden todellinen lukumäärä on noin 5% suurempi kuin ohjauskojeiden määrä.

Vuosien aikana ohjauskojeiden uusintojen yhteydessä ison risteyksen ohjauskoje on voitu jakaa kahdeksi ohjauskojeeksi kuten aikanaan tehtiin Mannerheimintiellä Arkadian aukiolla, joka jaettiin Postikadun ja Arkadiankadun risteyksiksi. Tai sitten uusinnan yhteydessä on yhdistetty kaksi vanhaa ohjauskojetta yhdeksi kuten Simonkadulla, jossa Yrjönkadun ja Forumin rampin risteyksillä on nykyään yhteinen ohjauskoje.

Nämä ohjauskojeiden jaot ja yhdistelyt ovat tietysti vaikuttaneet liikennevalojen tilastoituihin lukumääriin. Joissain tapauksissa tällaisista muutoksista on kerrottu kartan oikean alanurkan huomautuksissa.

On myös hyvä huomata, että tässä tilastossa ovat mukana kaikki Helsingin kaupungin alueella olevat liikennevalot, myös Vantaan kaupungin ylläpidossa olevat kolme Tikkuritien liikennevaloristeystä (2014). Tältä osin tilastointitapa poikkeaa Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosaston liikennevaloluettelosta.

Lähteet

Liikennevalojen rakentamiskartta perustuu liikenteenohjauskeskuksen arkiston tietoihin:

  1. Ylikonstaapeli Mauri Vesan yksityiskohtainen koneella kirjoitettu 35-sivuinen vuonna 1974 valmistunut moniste Luettelo Helsingin liikennevaloista valmistumisvuoden mukaisessa järjestyksessä.
  2. Liikenneteknikko Sulo Lehtisen ylläpitämä lokikirja liikennevaloista vuosina 1972-1994.
  3. Liikenneteknikoiden Taina Anderssonin ja Kirsi Ojalan ylläpitämät lokikirjat liikennevalojen keskeisistä muutoksista. Jokaisesta liikennevaloristeyksestä ja -suojatiestä on oma lokikirjansa. Lokikirjat alkavat liikennevalojen käyttöönotosta ja jatkuvat siitä eteenpäin. Käytössäni olleet lokikirjat päättyvät vuoteen 2010.
  4. Vuodesta 2011 alkaen liikennevalojen rakentamis- ja purkutiedot on saatu Helsingin ja Vantaan kaupungeilta.

Avaa tästä liikennevalojen rakentamiskartta