Hidas liikkeellelähtö

Jos ajosuunnan kääntyvä liikenne ei vihreän valon alussa pääse purkautumaan vapaasti esimerkiksi samanaikaisen jalankulun takia, sen ominaisvälityskyky jää normaalia pienemmäksi.

Vasta kun jalankulkijat ovat ylittäneet kadun ja liikenne pääsee etenemään häiriöttä, omininaisvälityskyky palautuu normaalille tasolle. Tällaista ominaisvälityskyvyn alenemista kutsutaan hitaaksi liikkeellelähdöksi.

hidas liikkeellelähtö

KSUHDE täsmentää hitaaasta liikkeelähdöstä aiheutuvan ominaisvälityskyvyn alenemisen kahdella tavalla:

  • Aika, jolloin ajosuunnan ominaisvälityskyky on vähentynyt - merkitään sarakkeeseen Aika. Esimerkiksi luku 10 osoittaa, että ajosuunnan liikenne pääsee purkautumaan estettä 10 sekunnin kuluttua vihreän alusta.
  • Ominaisvälityskyvyn vähennys - merkitään sarakkeeseen Vähennys. Esimerkiksi luku 50 osoittaa, että ominaisvälityskyky on 50% pienempi kuin ajosuunnan normaali ominaisvälityskyky.

Tulostaulussa merkintä H osoittaa, että ajosuunnan ominaisvälityskyky on koko ajan normaalia matalampi.

Merkintä H+ sen sijaan osoittaa, että ajosuunnan ominaisvälityskyky on vihreän alussa matala, mutta vihreän lopussa se on normaali. Keskimäärin vihreän aikana se on 2400 a/h.

Esimerkkejä ajosuunnan hitaan liikkeellelähdön vaikutuksesta ominaisvälityskykyyn
Liikenne suoraan ja oikeaan Vähennyksen kestoaika (s) Vähennyksen suuruus (%) Aikatarve (s) Tulostus-merkintä Hitaan liikkeellelähdön vaikutus ominaisvälityskykyyn
400 10 50 20 2400 H+ Ominaisvälityskyky on vihreän alussa puolet normaalista eli 1800 ja lopussa normaali 3600. Keskimäärin se on 2 400 a/h
400 20 50 25 1800 H Ominaisvälityskyky on koko vihreän ajan ajan vain puolet normaalista eli 1 800 a/h, koska hitaan liikkeellelähdön kestoaika on pitkä
200 10 50 15 1800 H Ominaisvälityskyky on koko vihreän ajan vain puolet normaalista eli 1 800 a/h, koska liikennemäärä on pieni