Laskentaperiaate

Käyttösuhdelaskenta etsii ne kaikki keskenään eriaikaiset ajosuunnat ja suojatiet, joiden yhteenlaskettu aikatarve on suurin.

Käyttösuhde on aikatarve jaettuna liikennevalojen kiertoajalla.

Käyttösuhde kuvaa risteyksen liikenteellisen toimivuuden seuraavan taulukon mukaan:

  Käyttösuhde ja valo-ohjatun risteyksen liikenteellinen toimivuus  
Liikenne ja väylät II, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 165-2, sivu 345, Helsinki 2006
Käyttösuhde Toimivuus Ruuhkautuminen
0,8 Hyvä Ei ruuhkia
0,9 Tyydyttävä Satunnaisia ruuhkia
1,0 Välttävä Lyhytaikaisia ruuhkia.
ajoittaisia pitkiä jonoja
1,1 Huono Pitkäaikaisia ryyhkia,
jatkuvia pitkiä jonoja

Esimerkki käyttösuhteen laskennasta

1. Vaihekaavio

2. Liikennemäärät ja kaistat

3. Ajosuunnat, joiden aikatarve (vihreä aika ja suoja-aika) on suurin

  • Suunta 1: 50 s (=45+5)
  • Suunta 3: 23 s (=18+5)
  • Suunta 5: 10 s (=minimi 5+5)

4. Käyttösuhde (KS)

  • KS = (50 + 23 + 10) / 90 = 83/90 ~ 0.9 Tyydyttävä