Esimerkkejä lyhyestä lisäkaistasta

Kunkin kaistajärjestelyn ensimmäinen rivi kuvaa tilanteen, jossa molempien ajosuuntien liikenne mahtuu lisäkaista-alueelle ja seuraava rivi tilanteen, jossa toisen ajosuunnan liikenne ei mahdu lisäkaistalle. Kaksi alinta riviä kuvaavat tilanteen, jossa kummankaan ajosuunnan liikenne ei mahdu lisäkaista-alueelle

Sivun lopussa on joitain havaintoja lyhyen lisäkaistan vaikutuksista ja arvioitu KSUHDE-ohjelman käytettävyyttä lyhyen lisäkaistan liikennejärjestelyiden tarkasteluihin.

Ajosuunnan aikatarve (s)
kiertoaika:90 s, ominaisvälityskyky:1800a/h, minimivihreä:5 s, autonpituus 5 m
Suunnat Kaistat Asetus Ajosuunta 1 Ajosuunta 2
Liikenne
a/h
Aikatarve
s
Tulos-
merkintä
Liikenne
a/h
Aikatarve
s
Tulos-
merkintä
2 280 12 3600 L - - -
420 18 2908 L- - - -
560 25 2520 L- - - -
840 39 2224 L- - - -
1

1
140 12 1800 L2 140 12 1800 L1
280 22 1482 L2- 140 12 1800 L1E
280 25 1260 L2- 280 25 1260 L1-
560 43 1326 L2- 280 36 813 L1-T
2 420 12 5400 L - - -
630 17 4626 L- - - -
840 22 4447 L- - - -
1260 33 4124 L- - - -
2

1
280 12 3600 L2 140 12 L1
490 18 3275 L2- 140 12 1800 L1E
560 22 2965 L2- 280 22 1482 L1-
980 34 3019 L2- 280 29 1071 L1-T
2

2
280 12 3600 L 280 12 3600 L
560 25 2520 L- 280 12 3600 L
980 46 2151 L- 280 12 3600 L
1120 53 2100 L- 280 12 3600 L


aaa
2

2
280 12 3600 L2 280 12 3600 L1
560 22 2965 L2- 280 12 3600 L1E
980 34 3019 L2- 280 12 3600 L1E
1120 38 3055 L2- 280 12 3600 L1E

Muutamia havaintoja

Jos tulosuunnan liikenne voi jakaantua tasaisesti molemmille kaistolle, aikatarve on pienempi kuin tilanteessa, jossa toisella kaistalla on enemmän liikennettä kuin toisella. Tästä syystä kaistakaavion 1/2 liikenne tarvitsee enemmän aikaa kuin kaistakaavio 1 lukuunottamatta riviä 1, jossa molempien ajosuuntien liikenne mahtuu kaistalle ja riviä 3, jossa liikennemäärät ovat yhtä suuret.

Jos ajosuunnan liikenne pääsee aina käyttämään hyödykseen koko lisäkaistaosuuden, aikatarve on pienempi kuin tilanteessa, jossa osa lisäkaistaosuudesta jää tyhjäksi. Tästä syystä kaistakaavion 3/4 liikenne tarvitsee vähemmän aikaa aikaa kuin kaistakaavion 1/2 liikenne; KSUHDE olettaa, että jos ajosuunnalla on enemmän kuin yksi kaista, niin liikenne pääsee aina ajamaan toista kaistaa myöten lisäkaistaosuudelle ja täyttämään sen.

Jos ajosuunnan liikenne saa vapasti valita kaistansa, aikatarve on pienempi kuin tilanteessa, jossa se pakotetaan pysymään omalla kaistallaan. Tästä syystä kaistakaavion 7/8 liikenne tarvitsee vähemmän aikaa kuin kaistakaaviossa 5/6, koska ajosuunnan 7 liikenne voi käyttää hyväkseen molempia yhteisen osuuden kaistoja. Sen sijaan kaistakaaviossa 5/6 molempien ajosuuntien liikenne on pakotettu pysymään omalla kaistallaan.

Lopuksi

Oheinen taulukko kuvaa KSUHDE-ohjelman liikennemallin vaikutukset silloin kun ajosuunnalla on lyhyt lisäkaista. Malli on yksinkertainen ja perustuu pääasiassa käytännön havaintoihin kuljettajien toiminnasta erilaisissa liikennejärjestelyissä. Olosuhteet ja kuljettajat voivat kuitenkin vaihdella ja siten mallin antama tulos voi poiketa tarkempia malleja käyttävistä simulointituloksista. Mutta useimmiten KSUHDE-ohjelman malli riittää alustaviin tarkasteluihin ja vaihtoehtojen karsimiseen.

Laskentatulokset perustuvat versioon KSuhde 4.0 beta / 9.3.2013