Perusesimerkki
Pieni T-risteys

Risteyksen pääkadulla on yksi kaista molempiin suuntiin sekä lisäkaista vasemmalle kääntyvälle liikenteelle. Sivusuunnassa on kaista kummallekin kääntymissuunnalle. Suojatie on vain sivukadun ylitse. Suojatiellä ei ole koroketta.

Malliesimerkin risteys

Vaihejärjestys on perinteinen kolmivaiheinen lisättynä sivusuunnan oikealle kääntyvän liikenteen nuoliopastimella.

Päävaihe Sivuvaihe Vasenvaihe

Liikennemäärät (autoa/h) eri ajosuunnissa ovat oheisen kaavion mukaiset.

Liikennemääräkaavio

Suojatien pituus on 13 metriä. Jalankulun on niin vähäistä, ettei se vaikuta suunnan 1 ominaisvälityskykyyn.

TAUSTATIEDOT

KSUHDE Taustatietoikkuna

Kaikki taustatiedot kelpaavat sellaisinaan. Tarkista, että alimmassa vihreässä kentässä Ajosuuntien ja suojateiden (opastinryhmien) lukumäärä on 6. Ellei, niin kirjoita kenttään 6 ja siirry TAB-napilla eteenpäin.

AJOSUUNNAT JA SUOJATIET

Aseta autoliikenteen suunnille 1-5 nimitys ja liikennemäärä. Ajosuuntien kaistojen lukumäärä 1 on jo valmiina.

KSUHDE Suuntaikkuna

Kirjoita suojatien 6 nimitys. Älä merkitse rastia korokkeeen kohdalle, mutta aseta sen sijaan suojatien pituudeksi 13.

ERIAIKAISUUDET

Merkitse suuntien väliset eriaikaisuudet rastittamalla suunnan vaakarivin ja toisen suunnan pystyrivin leikkauskohta.

KSUHDE Eriaikaisuustaulu

Voit edetä esimerkiksi pystyriveittäin. Käy mielessäsi läpi, mille vaakarivin suunnalle ei voi näyttää samaan aikaan vihreää valoa pystyrivin suunnan kanssa. Riittää, että merkitset rastin jompaan kumpaan leikkauskohtaan, sillä merkintä kopioituu automaattisesti myös toiseen leikkauskohtaan.

KÄYTTÖSUHDE

Käynnistä laskenta napilla Laske käyttösuhde (KS). Jos ohjelma löytää virheitä, se ilmoittaa niistä ja lopettaa laskennan. Korjaa virheet ennen kuin jatkat eteenpäin.

Laskenta kestää muutaman sekunnin. Sen päätteeksi ohjelma tulostaa alla olevan taulukon

KSUHDE Tulostaulu

Käyttösuhde on 0.90 (ympyröity punaisella).

Käyttösuhteeseen vaikuttavat suunnat on merkitty sinisellä ympyröidyllä A-kirjaimella. Ne ovat: 1-Pääsuunta lännestä, 3-Pääsuunta idästä vasempaan sekä 5-Sivusuunta vasempaan.