Vaihtoehtovertailu
- tarkistamaton -

1. ALKUTILANNE

Mikä on alla olevan T-risteyksen liikenteellinen toimivuus ja miten sitä voidaan parantaa?

Malliesimerkin risteys

Risteyksen pääkadulla on yksi kaista molempiin suuntiin sekä lisäkaista vasemmalle kääntyvälle liikenteelle. Sivukadulla on yksi kaista. Sekä pääkadun että sivukadun ylitse on suojatie.

Pääkadun ylittävän suojatien pituus on 15 metriä ja sivukadun ylittävän 7 m. Jalankulku on niin vähäistä, ettei se käytännössä juuri vaikuta kääntyvien autojen liikennöintiin.

Liikennemäärät (autoa/h) eri ajosuunnissa ovat oheisen kaavion mukaiset.

Liikennemääräkaavio

Vaihejärjestys on nelivaiheinen, koska sivukadulta oikeaan kääntyvää liikennettä on sen verran paljon, ettei samaan aikaan ole hyvä näyttää vihreää valoa pääkatua ylittävälle jalankululle.

Päävaihe Sivuvaihe jalankulku Sivuvaihe autoliikenne Vasenvaihe

Merkitse ajosuuntien ja suojateiden kuvaus suuntataulukkoon sekä eriaikaisuustaulukkoon.

Ajosuunnat
Suojatiet
Eriaikaisuudet

Risteyksen liikenteellinen toimivuus on käyttösuhteella mitaten erittäin huono 1,25. Ennen kaikkea siihen syynä on valo-ohjauksen nelivaiheisuus. Neljä vaihetta näin pienessä risteyksessä on poikkeuksellista.

Eriaikaisuudet

Vinkki: Talleta mallin tiedot napilla Talleta KS-malli. Saatat hyvinkin tarvita mallia vielä myöhemmin, jos jokin menee pieleen.


2. ENTÄ JOS JALANKULKU OLISI SITTENKIN SAMANAIKAINEN...

Jos pääkadun ylittävä jalankulku saisi yhtä aikaa vihreän valon kuin sivukadun pokeaan kääntyvä liikenne, tilanne muuttuisi paremmaksi - autoliikenteen kannalta ainakin.

Vaihejärjestys olisi silloin kolmivaiheinen, koska sivukadun vaiheet on yhdistetty.

Päävaihe Sivuvaihe Vasenvaihe

Eriaikaisuustaulusta on poistettava oikeaan kääntyvän ajosuunnan (4) ja pääkadun ylittävän suojatien (5) välinen eriaikaisuus

Eriaikaisuudet

Risteyksen liikenteellinen toimivuus paranee, mutta käyttösuhde on yhä huono 1,05.

Käyttösuhde

Miten tästä eteenpäin

Kun analysoidaan käyttösuhdelaskelmien tuloksia, esiin nousee kaksi asiaa: 1) vilkas oikealle kääntyvä liikenne ja 2) tämän kanssa eriaikaisesti ohjattu pääkadun ylittävä suojatie. Näistä havainnoista on hyvä jatkaa.

3. SUOJATIE TOISELLE PUOLELLE RISTEYSTÄ

Suojatien siirto

Siirretään pääkadun ylittävä suojatie (5) toiselle puolelle risteystä. Tällöin suojatie voi saada vihreän valon yhtä aikaa sivukadun liikenteen (4) kanssa. Sivukadulta vasemmalle kääntyvä liikenne väistää pääkadun ylittäviä jalankulkijoita. Liikenne on niin vähäistä (keskimäärin 1-2 autoa vihreää kohden ), ettei tämä aiheuta ongelmia.

Päävaihe Sivuvaihe Vasenvaihe

Eriaikaisuustaulukkoon on tehtävä pari muutosta: pääkadun ylittävä suojatie (5) ei enää ole eriaikainen pääkadulta vasemmalle kääntyvän ajosuunnan (3) kanssa eikä myöskään sivukadun ajosuunnan (4) kanssa.

Eriaikaisuudet

Risteyksen liikenteellinen toimivuus parantui selvästi. Nyt se on 1,05.

Käyttösuhde

4. LISÄKAISTA SIVUKADULLE

Lisätään sivukadulle uusi kaista. Huomaa, että vaikka sivukadulla on paljon oikeaan kääntyvää liikennettä, niin tästä huolimatta sivukadun liikenne voi kääntyä oikeaan vain yhdeltä kaistalta, koska pääkadulla on yksi vastaanottava kaista.

Lisäkaista sivusuunnalle

Vaihejärjestys on sama nelivaiheinen kuin alkutilanteessa. Sivukadulta oikeaan kääntyvää liikennettä on sen verran paljon, ettei samaan aikaan ole hyvä näyttää vihreää valoa pääkatua ylittävälle jalankululle.

Päävaihe Sivuvaihe jalankulku Sivuvaihe autoliikenne Vasenvaihe

Sivukadun liikenne jakaantuu nyt kahdelle kaistalle. Oikeaan kääntyvän kaistan liikenne on 300 a/h ja vasemmalle kääntyvän kaistan liikenne on 60 a/h. Vaihda ajosuunnan (4) liikenteeksi 300 a/h. Huomaa, että vasemman kaistan liikennettä ei tarvitse enää ottaa huomioon, koska sen tarvitsema vihreä aika on aina pienempi kuin oikeaan kääntyvän liikenteen. Vielä voit myös täsmentää suunnan (4) kuvauksen uuden tilanteen mukaiseksi.

Sivukadun toinen kaista kasvattaa sivukadun ylittävän suojatien (6) pituuden 7 m:sta 10 m:iin.

Tarkista vielä eriaikaisuudet. Pääkadun ylittävä suojatie on eriaikainen sekä pääkadulta vasemmalle kääntyvän ajosuunnan (3) kanssa että sivukadun ajosuunnan (4) kanssa.

Risteyksen liikenteellinen toimivuus on yhä huono 1,2. Kaistan lisääminen ei juuri parantanut tilannetta, koska valojen toiminta on yhä nelivaiheista.

Käyttösuhde

Seuraavaksi yhdistetään molemmat parannusajatukset: suojatien siirto sekä sivukadun lisäkaista.

5. SUOJATIEN SIIRTO JA LISÄKAISTA

Lisäkaista ja suojatien siirto

Vaihejärjestys on kolmivaiheinen. Sivukadulta vasemmalle kääntyvä liikenne (4) väistää pääkadun ylittävän suojatien (5) samanaikaista jalankulkua. Jalankulku on niin vähäistä (keskimäärin 1-2 autoa vihreää kohden), ettei tämä aiheuta ongelmia.

Päävaihe Sivuvaihe Vasenvaihe

Eriaikaisuustaulukosta voit poistaa eriaikaisuudet pääkadun ylittävän suojatien (5) ja pääkadulta vasemmalle kääntyvän ajosuunnan (3) sekä sivukadun ajosuunnan (4) väliltä.

Eriaikaisuudet

Liikenteellinen toimivuus on yhä huono, joskin toistaiseksi paras. Käyttösuhde on 1.05. Mutta vielä on yksi keino käytettävissä, nuoliopastimien lisääminen sivukadun oikeaan kääntyvälle liikenteelle.

Käyttösuhde

6. NUOLIOPASTIN OIKEALLE

Lisätään sivukadun oikeaan kääntyvälle liikenteelle nuoliopastin.

Nuoliopastin oikealle kääntyvälle

Vaihejärjestys on kolmivaiheinen kuitenkin sillä muutoksella, että sivukadun oikealle kääntyvä liikenne (7) saa vihreän valon kahdessa vaiheessa: sivukadun vaiheessa ja vasemmalle kääntyvän liikenteen vaiheessa.

Päävaihe Sivuvaihe Vasenvaihe

Vaihda sivun yläosassa näkyvän vihreän kentän suuntamäärä 6:sta 7:ään. Uusi ajosuunta tulee taulukon loppuun. Lisää ajosuunnan ominaisuudet suuntataulukkoon. Älä unohda pienentää sivukadun vasemmalle kääntyvän ajosuunnan (4) liikennettä, koska nyt se on enää 60 autoa/h.

Tarkista sivukadun oikeaan kääntyvän liikenteen (7) eriaikaisuudet. Niitä ei ole monta. Suunta on eriaikainen vain pääkadun itään ajavan suunnan (1) ja sivukadun ylittävän suojatien (6) kanssa.

Eriaikaisuudet

Käyttösuhde on 0.9 eli tyydyttävä. Kaupunkiliikentessä tämä on ruuhka-aikana enemmän kuin hyvä tulos.

Käyttösuhde

Tarkastelu osoittaa, että sivukadulle on usein hyvä saada useampia kaistoja, varsinkin silloin, kun joku sivukadun liikennevirroista on poikkeuksellisen suuri. Tämä lisää pääkadun liikenteen sujuvutta, joka muuten kärkikolmioristeykseen verrattuna liikennevalojen takia muuten aina vähenisi.

Suojatie on edullista sijoittaa niin, että se voi saada vihreän valon yhtä aikaa kuin jonkin suuriliikenteinen ajosuunta. Useinkaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan maankäytön tai muiden syiden takia risteyksen joka haaralla on yleensä suojatie.