Suojatien aikatarve

Valo-ohjatun suojatien ylityksen aikatarve on riippuvainen suojatien pituudesta ja suojatien keskellä olevasta mahdollisesta suojakorokkeesta. Suojatien pituus lasketaan koko kadunylityksen mukaan.

korokkeeton suojatie korokkeellinen suojatie

Ylitysaika

Vihreän alussa liikkeelle lähtevän jalankulkijan on ehdittävä ylittää koko katu kävelynopeudella 0.8 m/s ennenkuin suojatien ylittävä autoliikenne saa vihreän valon. Koko kadunylitykseen tarvittava aika on ylitysaika, joka koostuu kiinteästä vihreästä, vilkkuvihreästä ja punasuoja-ajasta. Ylitysajan pituus on riippuvainen suojatien pituudesta (kuva).

Korokkeellisilla suojateillä kävelynopeutena käytetään 0.9 m/s (Tuomisen sääntö). Laskentatapa on perusteltu, koska korokkeellisella suojatiellä kiinteän vihreän aika muodostuu aina pitemmäksi kuin korokkeettomilla suojateillä. Ero on esimerkiksi 16 m pituisella kadunylityksellä on noin 2.5 sekuntia.

KSuhde laskee ylitysajan suojatien pituuden ja korokkeiden määrän mukaan. KSuhde olettaa, että koroke on suojatien keskellä ja leveydeltään kaksi metriä.

Kiinteän vihreän, vilkkuvihreän ja punasuoja-ajan käsitteet

Punasuoja-aika, vilkkuvihreä ja kiinteä vihreä

Punasuoja-ajan alussa lähtevän jalankulkijan on ehdittävä ylittää suojatie tai suojatien osa nopeudella 2.0 m/s. Ylitykseen tarvittava aika on punasuoja-aika.

Vilkkuvihreän alussa lähtevän jalankulkijan on ehdittävä ylittää suojatie nopeudella 1.2 m/s. Ylitykseen tarvittava aika on suoja-aika, joka muodostuu vilkkuvihreästä ja punasuoja-ajasta. Vilkkuvihreä on suoja-ajan ja punasuoja-ajan erotus.

Kiinteä vihreä on suojatien kokonaisaika vähennettynä vilkkuvihreällä ja punasuoja-ajalla. Vihreä aika on aina vähintään yhtä pitkä kuin suojatien minimivihreäaika. Minimivihreäaika määritellään ohjelman taustatietoikkunassa.

Korokkeettomilla suojateillä vilkkuvihreä ja punasuoja-aika lasketaan aina koko kadunylityksen mukaan. Korokkeellisilla suojateillä punasuoja-aika ja vilkkuvihreä lasketaan suojatieosien mukaan.

Esimerkkejä jalankulkijan kiinteän vihreän, vilkkuvihreän ja punasuoja-ajan pituudesta erilaisilla suojateillä (minimivihreä 8-10 s)
Suojatien korokkeet Suojatien pituus Ylitysaika (aikatarve) Kiinteä vihreä (s) Vilkkuvihreä (s) Punasuoja-aika (s)
ei 7 m 14-16 s 8-10 2.5 3.5
ei 14 m 20-22 s 8-10 5 7
ei 21 m 26-28 s 8-10 7 10.5
on 10 m 13-15 s 8-10 2 3
on 16 m 18 s 12 2.5 3.5
on 22 m 24 s 16 3.5 5.5
on 28 m 31 s 20 4.5 6.5