Sekavaihe ja väistäminen

Periaate

Pallo-opastimella ohjattu vasemmalle kääntyvä liikenne (3) joutuu useimmiten väistämään vastaantulevaa (1) liikennettä (ajoneuvoja ja myös jalankulkua). Vihreän valon alussa vasemmalle kääntyvä auto ajaa risteysalueelle odottamaan, että vastaantulevassa autojonossa olisi riittävän pitkä aikaväli, jonka turvin se pääsee kääntymään turvallisesti.

Käytännössä ensimmäinen turvallinen aikaväli tulee aikaisintaan vasta sitten, kun vastakkaisen ajosuunnan vihreän aikana kertynyt jono on ehtinyt purkaantua.

Sekavaihe
Vasemmalle kääntyminen nuolivihreällä ja jälkivihreällä.

KSUHDE laskee vasemmalle kääntyvän, vastakkaista ajosuuntaa väistävän ajosuunnan aikatarpeen jälkivihreätyyppisesti:

  • Ajosuunnan aikatarve voi alittaa minimivihreän pituuden.
  • Hukka-ajasta lasketaa "hyödyksi" 60% eli kääntymisen aikatarve on perustapauksessa 6 s pienempi kuin vastaava aikatarve nuoliopastimella ohjatulla ajosuunnalla.
  • Kääntyvä ajosuunta asetetaan näennäisesti (virtuaalisesti) eriaikaiseksi vastaan tulevaan ajosuuntaan nähden. Näennäinen eriaikaisuus osoitetaan tulostaulukossa merkinnällä VX, jossa X on väistettävän suunnan tunnusnumero.

Laskentatapa on perusteltu, koska kääntyviä autoja voi olla kiertoa kohden vain muutama, jolloin aikatarve jää alle minimivihreän. Samoin kääntyminen voi tapahtua myös suoja-ajan aikana toisin kuin nuoliopastinta käytettäessä.

Esimerkkejä

Vasemmalle kääntyvän liikenteen aikatarve
kaistan ominaisvälityskyky =1800 a/h
Vastaan tuleva ajosuunta Vasemmalle kääntyvä ajosuunta
Liikenne
(a/h)
Vihreä (s) Liikenne
(a/h)
Perusaika-
tarve (s)
Vähennys * Aikatarve yhteensä (s)
400 20 300 20 -6 14
200 15 -6 9
100 10 -6 4
40 7 -6 1
20 6 -6 0
40 2

minimi=5 s
300 20 -6 -3 11
200 15 -6 -3 6
100 10 -6 -3 1
40 7 -6 -3 0
20 6 -6 -3 0

* Kun vastaantulevan liikenteen vihreä aika on suurempi kuin minimivihreä, vasemmalle kääntyvän liikenteen aikatarpeen vähennys on 6 s. Kun vihreä aika alittaa minimivihreän, vähennykseen lisätään vielä minimivihreän alitus (esimerkissä 3 s).

Aikatarve = 0 osoittaa, että vasemmalle kääntyvän ajosuunnan liikenne ehtii kokonaisuudessaan kääntyä suoja-aikojen aikana. Aikatarve ei voi olla negatiivinen.