Yhteissuunta

Yhteissuunta on suunta, jonka mukaan suunnan oma aikatarve määräytyy.

Asetusta käytetään, kun ajosuunnassa on useita, yleensä eri suuntiin kääntyviä kaistoja, joiden liikennemäärät ovat erisuuruisia, mutta joita ohjataan silti samalla opastimella. Tällaisessa tilanteessa ajosuunnan aikatarve määräytyy sen kaistan mukaan, jonka aikatarve on suurin.

Seuraava esimerkki kuvaa tilanteen, jossa ajosuunnan aikatarve määräytyy oikeaan kääntyvän liikenteen kaistan mukaan. Esimerkin liikennemäärät ovat suoraan 300/h autoa ja oikeaan 500 autoa/h, yhteensä 800 a/h.

Tavanomainen kaistajako - sama ajosuunta

Ajosuunta 1 800 3600 : 25

Jos kaistajako on tavanomainen, KSuhde olettaa, että liikenne jakaantuu tasan molemmille kaistoille. Tästä syystä ajosuunta voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuuutena. Ajosuunnan aikatarve on 25 sekuntia. kun kiertoaika = 90 s.

Kaista suoraan ja kaista oikeaan - sama ajosuunta

Kaista 1 300 1800 : 20
Kaista 2 500 1800 : 30

Jos tuleva liikenne jakautuu kahdelle kaistalle, eikä yhteisen suunnan asetusta käytetä, niin molempien ajosuuntien aikatarve lasketaan erikseen. Suoraan ajavan kaistan aikatarve on 20 s ja oikeaan kääntyvän 30 s.

Kaista suoraan ja kaista oikeaan - eri ajosuunnat

Ajosuunta 1 300 1800 : 30 Y2
Ajosuunta 2 500 1800 : 30 Y1

Jakamalla tulosuunta kahdeksi ajosuunnaksi ja käyttämällä yhteisen suunnan asetusta, molempien ajosuuntien aikatarve määräytyy oikeaan kääntyvän ajosuunnan (2) aikatarpeen mukaan. Ajosuunnan aikatarpeen perään tulostetaan kirjain Y sekä yhteisen ajosuunnan numero.

Lisäopastimet

Yhteinen suunta voidaan asettaa myös toispuoleisesti siten, että suunnan aikatarve on aina vähintään yhtä suuri kuin sen yhteissuunnan aikatarve.

Esimerkiksi suoraan ajavan kolmiaukkoisen ajosuunnan (2) yhteissuunnaksi on aina merkittävä yksiaukkoisen lisäopastimen ohjaama vasemmalle kääntyvä ajosuunta (3), koska suoraan ajavan suunnan (2) vihreä ei voi olla lyhyempi kuin lisäopastimen (3) vihreä.

Suunta 2 Yhteissuunta = 3
Suunta 3 Yhteissuunta = jää tyhjäksi

Suojatiet

Yhteistä suuntaa voidaan käyttää myös moniosaisilla suojateillä, jolloin eri suojatieosien aikatarve halutaan aina samaksi riippumatta eri suojatieosien pituudesta.