Munkkiniemen jalankulkijan huomiovalot
Neljän huomiovalonauhan ja valo-opastimen keltavilkku kertoo,
että ratikka lähestyy Munkkiniemen ja Solnantien risteystä.

Jalankulkijan huomiovalonauha

Munkkiniemen puistotien ratikkahuomiovalot ovat ensimmäiset huomiovalot, joissa keltainen vilkkuvalo huomauttaa autoilijoiden lisäksi myös jalankulkijoita lähestyvästä ratikasta. Jalankulkijoille vilkkuva keltainen valo on sijoitettu jalkakäytävän pintaan, jotta se näkyisi jalankulkijoille mahdollsimman hyvin.

Ratikoiden huomiovalot - mitä ne ovat

Ratikkahuomiovalot muistuttavat keltaisella vilkkuvalolla autoilijaa lähestyvästä ratikasta. Niitä käytetään risteyksissä, joissa ratikka tulee yllättävästä suunnasta, jolloin sen havaitseminen on tavallista hankalampaa.

Munkkiniemen puistotien huomiovalojen taustaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 6.10.2005 suunnitelman ratikoiden huomiovaloista Munkkiniemen puistotielle Kadetintien ja Solnantien risteyksiin. Aloitteen ratikkahuomiovalojen rakentamisesta teki munkkiniemeläinen Josa Jäntti.

Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5390
Ote liikennesuunnitteluosaston piirustuksesta 5390
huomiovalot Munkkiniemen puistotielle Kadetintien
ja Solnantien risteyksiin (punaiset nuolet lisätty
osoittamaan autojen kulkusuunnat).

Suunnitelma sisälsi tavanomaiset keltaiset vilkkuvalot autoille. Vaikka huomiovalojen alkuperäinen tarkoitus oli varoittaa autoilijoita, niin uusista huomiovaloista piti olla hyötyä myös jalankulkijoille.

Muutama paikalla tehty havainto osoitti, ettei tavanomainen huomiovalo osuisi jalankulkijoiden silmiin - esimerkiksi kadun vasemmalla puolella kulkeva jalankulkija ei tulisi lainkaan näkemään tavanomaista keltavilkkua.

Kuvitelma huomiovaloista autoille
Kuvitelman huomiovalot vilkuttavat autoille - vasemmalla
oleva valkotakkinen jalankulkija ei näe niitä lainkaan.

Jotain parempaa oli keksittävä. Eräs mahdollisuus olisi rakentaa jalankulkijoille huomiovalomajakka. Pylvään päässä oleva kirkas valo vilkkuisi kaikkiin suuntiin, myös jalankulkijoille, silloin kun ratikka lähestyi risteystä.

Kuvitelma huomiovalomajakasta
Kuvitelma ”huomiovalomajakasta”, jonka valo olisi perinteisiä
huomiovaloja paremmin osunut jalankulkijan silmiin

Liikennesuunnitteluosasto ja liikennelaitoksen raitioliikenneosasto pitivät 16.8.2006 seminaarin, jossa huomiovaloja kehitettiin edelleen. Tuloksena syntyi ajatus jalkakäytävän tasoon asennettavasta jalankulkijoiden huomiovalonauhasta.

Kuvitelma uudentyyppisistä huomiovaloista
Huomiovaloseminaarissa syntynyt kuvitelma Munkkiniemen
Puistotien uudentyyppisistä huomiovaloista

Ajatus oli ennakkoluuloton, koska mitään vastaavaa ei ollut käytetty missään Suomessa tai edes pohjoismaissa. Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa samantapaisia LED-valonauhoja oli olemassa, mutta niiden ajatus oli toinen - nämä huomiovalot oli tarkoitettu autoilijoille muistuttamaan suojatietä ylittävistä jalankulkijoista.

Huomiovalonauha

Liikennesuunnitteluosasto oli jo aikaisemmin käynyt keskusteluja LED-valojen erikoistoimittajan MTG-Engineering (nykyisin MariMils) kanssa. Voitaisiinko jalkakäytävän pintaan asentaa voimakas LED-valonauha, joka vilkkuisi silloin kun ratikka lähestyy risteystä. Keskustelujen perusteella toimittaja rakensi koejärjestelyn, joka osoitti idean olevan teknisesti toteuttamiskelpoisen. Mutta entä asukkaat ja lainsäädäntö?

Lähikuva huomiovalonauhan asennuksesta
Huomiovalonauhan koejärjestely
Helsingin Hernesaaressa
Huomiovalonauhan asennuskoe Hernesaaressa
Huomiovalonauha on
upotettu päällysteeseen

Uutta huomiovalonauhaa esiteltiin talvella 2008 Munkinseudun hallitukselle, joka yksimielisesti kannatti hanketta.

Ajatusta oli jo sitä ennen esitelty pariinkin otteeseen liikenne- ja viestintäministeriölle. Ministeriö myönsi Helsingin kaupungille 18.4.2008 poikkeusluvan, joka mahdollisti uudenlaiset huomiovalot.

Laitevalmistaja onnistui muutaman prototyypin jälkeen valmistamaan LED-valonauhan, jonka valovoima oli riittävä ja joka teknisesti voitiin asentaa jalkakäytävän tasoon. Vaativan asennustyön teki TN-Urakointi syksyllä 2008 ja vielä saman vuoden joulukussa Munkkiniemen Puistotien huomiovalonauhat vilkkuivat ensi kertaa Helsingissä ja samalla koko Suomessa.

Huomiovalojen lainsäädännöllinen asema

Jalankulkijoiden näkökulmasta huomiovalot saattavat olla hieman ristiriitaiset - kumpi on väistämisvelvollinen: ratikka, jonka kuuluu väistää suojatietä ylittävää jalankulkijaa vai jalankulkija, jota ”varoitetaan” keltaisella vilkkuvalolla lähestyvästä ratikasta.

Juridisesti tilanne on täysin selvä: huomiovalojen antama varoitusmerkki ei muuta väistämissäännöksiä. Raitiovaunun kuljettajan on lähestyttävä suojatietä sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä ja annettava esteetön kulku suojatiellä tai sille astumassa olevalle jalankulkijalle. Huomiovalo kertoo jalankulkijalle lähestyvästä ratikasta, jolloin jalankulkija voi noudattaa tieliikennelain 44 §:n edellyttämää varovaisuutta, jota lähestyvän ratikan etäisyys ja nopeus edellyttävät.

Tiivistelmä tieliikennelain väistämissäännöksistä

TLL 32§
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä.
Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
TLL 47§
Raitiovaunun kuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajia koskevia säännöksiä
TLL 44$
Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät

Käytännössä tilanne ei ole hankala - valtaosa jalankulkijoista tuntuu ymmärtävän keltaisen vilkkuvalon huomionherättämisen merkiksi eikä lähde kilpasille väistämisvelvollisuudesta lähestyvän ratikan kanssa. Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan monelle vanhemmalle jalankulkijalle huomiovaloista on hyötyä, koska äänettömästi liikkuva ratikka saattaa helposti yllättää huonosti ympäristöään havaitsevan jalankulkijan.

Huomiovalonauhan tulevaisuus

Huomiovalonauha on vielä uusi ajatus. Parantaako se liikenneturvallisuutta ja miten se kestää teknisesti Suomen talviolosuhteita. Tätä ei vielä tiedetä, mutta pian se selviää. Ministeriö myöntäessään poikkeusluvan huomiovalonauhalle edellytti, että huomiovalon vaikutukset tutkitaan - kuten on tehty monen muunkin "liikennevalouutuuden" osalta Helsingissä.

Myös saattaisi olla aiheellista tämänkaltaisen suojatien väistämissäädöksiä - ei välttämättä ole kovin järkevää eikä edes energiataloudellista, että täydessä lastissa oleva ratikka pysähtyy suojatien kohdalla jalankulkijan takia. Paras ratkaisu olisi poistaa suojatie kiskoylityksestä, jolloin väistämissäädöksiin ei tarvitse puuttua. Näin myös lähestytään pohjoismaista ja keskieurooppalaista käytäntöä. Samalla huomiovalonauhan ajatus muuttuisi varoitusvilkuksi, mikä lienee ollut myös sen perimmäinen ajatus

Huomiovalonauha jalkakäytävään asennettuna
Valmis huomivalonauha vilkkuu jalkakäytävän päällysteessä.