Liikennevalojen vihreä numeronäyttö
Jalankulkijan vihreä valo päättyy neljän sekunnin kuluttua

Sekuntilaskuri on ”vanhanaikaista” liikennevalotekniikkaa

Silloin tällöin esitetään, että liikennevaloissa tulisi olla jalankulkijoita varten sekuntilaskuri. Se kertoisi, montako sekuntia on jäljellä valojen seuraavaan vaihtumiseen.

Jalankulkijalle sekuntilaskuri

Jalankulkijoiden sekuntilaskureista on vahvoja mielipiteitä. Kannattajien mielestä sekuntilaskurin avulla jalankulkija tietäisi, kuinka kauan hänellä on aikaa ylittää katu. Samoin hän näkisi, miten pitkään on odotettava ennenkuin valo vaihtuisi vihreäksi. Näin jalankulkijan stressi pienenisi ja punaista valoa vasten kulkeminen vähenisi.

Ovatpa muutamat eduskunnan liikennevaliokunnan jäsenetkin mieltyneet sekuntilaskureihin ja luvanneet harkita asiaa. Osa taas ei pidä niitä lainkaan tarpeellisina.

Sekuntilaskureiden vastustajat ovat vedonneet laitteista aiheutuviin lisäkustannuksiin ja kunnossapidon hankaluuteen. Korkeintaan sekuntilaskureita voisi asentaa sitä mukaa kun laitteita uusitaan.

Useimmat keskustelijat eivät kuitenkaan ole ehkä tulleet ajatelleeksi sitä, miten liikennevalojen sekuntilaskuri pelaisi nykyaikaisissa liikennevaloissa, joissa vihreän pituus vaihtelee liikenteen mukaan.

Liikennevalojen punainen numeronäyttö
Jalankulkijan punaista valoa kestää vielä peräti 72 sekuntia.

Pari esimerkkiä

Otetaanpa esimerkki sekuntilaskurin toiminnasta ja oletetaan, että vihreä valo voi vaihdella esimerkiksi 5 ja 50 sekunnin välillä.

Autoliikenteen vihreän valon alussa jalankulkijoiden sekuntilaskuri saa arvon 55, joka alkaa vähentyä sitä mukaa kun sekunnit kuluvat. Kuvitellaanpa, että 30 sekunnin kuluttua liikennevalojen ilmaisinlaitteisto toteaisi, ettei autoja enää tule. Autojen vihreä voitaisiin nyt lopettaa ja sen jälkeen antaa vihreän vuoro jalankulkijoille.

Miten silloin kävisi sekuntilaskurin – hyppäisikö se suoraan arvosta 25 nollaan vai jatkettaisiinko autojen vihreää valoa vaan sen takia, että sekuntilaskuri ehtisi askeltaa nollaan asti – ja jalankulkijat joutuisivat seisomaan turhaan punaisen valon takana lähes puoli minuuttia.

Ja toinen esimerkki. Sekuntilaskuri on ehtinyt askeltaa lukemaan 5 eli jalankulkijan vihreaä valo syttyisi hetken kuluttua. Mutta sitten tuleekin bussi, joka voisi saada joukkoliikenteen etuuden eli vihreän pidennyksen ehtiäkseen valoista ennen niiden vaihtumista punaiseksi.

Miten sekuntilaskuri nyt toimisi – hyppäisikö se takaisin arvoon 30, jotta vihreä voisi jatkua niin pitkään, että bussi ehtisi valoista. Vai jatkuisiko vihreä valo sekuntilaskurin mukaisesti, jolloin jalankulkija saisi vihreän valon sekuntilaskurin osoittaman ajan kuluttua, kun taas bussi joutuisi pysähtymään punaisiin valohin.

Molemmat esimerkit osoittavat hyvin, että sekuntilaskurin tuominen nykyaikaisiin liikennevaloihin siten, että se myös osoittaisi valojen vaihtumisen oikein, jäykistäisi valojen toimintaa melkoisesti ja myös estäisi joukkoliikenteen etuuksien käytön. Sanalla sanoen siirtyisimme takaisin 1960-luvun aikaohjattuihin liikennevalohin, jotka toimivat kiinteästi kuin kello.

Entä jos kuitenkin...

Eikö sitten sekuntilaskureita voisi missään käyttää, olisivathan ne ihan mukavia, saattaa moni kysyä. Kyllä ne käyvät paikkoihin, joissa ne eivät jäykistä valojen toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkät pääkadun ylittävät suojatiet kuten esimerkiksi Helsingissä monet Hämeentien ja Mannerheimintien ylitykset, joissa jalankulkija joutuu ylíttämään kuusi ajokaistaa ilman välikoroketta.

Tällaisella pitkällä suojatiellä jalankulkijan vihreän valon pituus ei muutu ja tästä syystä olisikin teknisesti mahdollista käyttää sekuntilaskuria. Kuitenkin käytännössä hyöty jäisi varsin vähäiseksi: ensinnäkin vihreän valon aikana suojatielle astunut jalankulkija ehtii ylittää kadun aina ennen autojen vihreän valon syttymistä. Ja toiseksi vihreän valon vilkkuminen osoittaa jo nyt, että vihreä valo on kohta päättymässä.

Mutta toki tällaisessakin tilanteessa laskeva numeronäyttö voi vähentää jalankulkijan pelkoa siitä, että vihreä valo päättyy ennen aikojaan. Tosin voidaan yhtä perustellusti väittää, että sekuntilaskuri lisää stressiä, koska laskuri osoittaa, että ylitysaika päättyy ihan kohta.

Molemmat näkemykset ovat kuitenkin Suomessa osin virheellisiä, sillä Suomessa ja muuallakin Pohjois-Euroopassa jalankulkijan vihreän valon jälkeen tulee aina suoja-aika. Sen aikana jalankulkijoille ja autoille näytetään punaista valoa ja se on nimenomaan varattu jalankulkijoiden suojatieltä poistumiseen. Tätä suoja-aikaa ei välttämättä ole Etelä-Euroopan valoissa ja tästä syystä numeronäytöstä onkin siellä jalankulkijoille hyötyä.

Liikennevalojen numeronäyttö
Harvemmin käytetty autoliikenteen sekuntilaskuri - vihreä valoa kestää vielä 9 sekuntia