Pyöräopastin Mannerheimintie / Kaivokatu
Polkupyöräopastin Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksessä

Polkupyöräkaista tarvitsee uuden polkupyöräopastimen

Mechelinkadulle rakennetaan lähivuosina uudet polkupyöräkaistat. Jotta pyöräily niillä olisi sujuvaa, tarvitaan uudenlaiset polkupyöräopastimet.

Tilkanmäkeen ensimmäinen pyöräopastin

Suomen ensimmäiset polkupyöräopastimet tulivat käyttöön Mannerheimintiellä Tilkanmäen liikennevaloissa vuonna 1981. Ne olivat samantyyppisiä kuin muualla pohjoismaissa, pienikokoisia neliaukkoisia liikennevalo-opastimia, joiden ylimmässä aukossa oli sinisellä pohjalla valkoinen polkupyörä. Liikenneministeriön liikennevalopäätökseen ne liitettiin jo seuraavana vuonna.

Uudet polkupyöräopastimet eivät kuitenkaan yleistyneet. Suomessa pyöräteiden rinnalla kulki yleensä jalkakäytävä tai sitten pyöräilijät ja jalankulkijat käyttivät samaa tienosaa. Niinpä polkupyörien valo-ohjaus hoitui lähes aina jalankulkijaopastimilla. Pyöräopastimista ei olisi ollut pyöräilijöille mitään etua.

Pyöräopastimia käytettiin vain muutamissa risteyksissä, joissa oli erillinen pyörätie kuten Erottajalla ja Koskelantien ja Intiankadun risteyksessä. Bulevardillekin pyöräopastimet asetettiin vain korostamaan pyörätietä. Liikenteellistä hyötyä niistä ei ollut.

Autoilijat saivat pikkutoiston...

Vuonna 1990 liikennevalopäätöstä uudistettiin perusteellisesti. Päätökseen tuli monta liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavaa määräystä. Esimerkiksi liikennevalojen havaittavuutta lisättiin sallimalla pienten toisto-opastimien eli pikkutoistojen käyttö. Pieni toisto-opastin sopi hyvin kaupunkialueille, koska kuljettaja saattoi siitä nähdä valojen vaihtumisen helpommin kuin kaukana risteyksen takana olevasta toisto-opastimesta.

Polkupyöräopastin ja pieni toisto-opastin
Vasemmalla polkupyöräopastin ja oikealla pieni toisto-opastin. Edellinen ministeriön liikennevalopäätökseen vuonna 1983 ja jälkimmäinen 1990

... ja pyöräilijät BePolite-valot.

Vuonna 2001 tuli mahdolliseksi näyttää pyöräopastimessa hetkellisesti keltaista vilkkuvaloa samaan aikaan kun risteävällä suojatiellä oli vihreä valo. Tämä BePolite-valo-ohjaus toi pyöräopastimet monille Helsingin keskustan pyöräteille kuten Kauppatorille, Mannerheimintielle ja Helsinginkadulle.

BePolite valo-ohjaus Helsinginkadulla
Helsinginkadun ja Mäntymäentien risteyksen polkupyörävalot toimivat BePolite-ohjauksella

BePolite-valot vähensivät pyöräilijän odotusta punaisen valon takana parhaimmillaan 15-25 sekuntia ja nimenomaan silloin, kun tuskin yksikään pyöräilijä jäisi odottamaan vihreää valoa. Siten ne pieneltä osaltaan vähensivät sitä todellisuuden ja teorian välistä melkoista juopaa, mikä takavuosina vallitsi monin paikoin pyöräliikenteen ohjauksessa.

Nykyinen pyöräopastin käy pyöräteille...

Pyöräopastimet sopivat hyvin pyöräteille, jotka on reunakivellä erotettu ajoradasta. Reunakiven ansiosta pyörätien ja ajoradan väliin mahtuu liikennevalopylväs, jolloin autoliikenteen pääopastin ja mahdollinen pieni toisto-opastin saadaan eri pylvääseen kuin pyöräopastin. Tästä syystä ei voi erehtyä siitä, mikä opastin on tarkoitettu autoilijoille ja mikä taas pyöräilijöille.

Polkupyöräopastimen sijoitus pyörätien yhteyteen
Valo-opastimien sijoitus, kun ajoradan reunassa on pyörätie

Myös lainsäätäjä on kiinnittänyt opastimien erehtymisvaaraan huomiota. Liikennevaloasetuksessa on kielletty pienen toisto-opastimen käyttö silloin kun sen voi sekoittaa pyöräopastimeen. Liikennevalosuunnittelijat tarkastelivat tätä määräystä myös pyöräilijän näkövinkkelistä eli pyöräopastinta ei käytetty, jos se vuorostaan oli sekoitettavissa pieneen toisto-opastimeen.

... mutta pyöräkaistalle se ei sovi...

Viime vuosina pyöräteiden suunnittelussa on lähestytty keskieurooppalaista käytäntöä: pyöräilijät ja jalankulkijat erotetaan toisistaan esimerkiksi pyöräkaistojen avulla. Uusia pyöräkaistoja on lähivuosina tulossa esimerkiksi Mechelininkadulle ja Helsinginkadulle.

Liikennesuunnitteluosaston suunnitelma 6235
Otteita liikennesuunnitteluosaston suunnitelmasta 6235, 22.10.2013 Nordenskiöldinaukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma VE1 Osa 2/3

Liikennevaloristeyksessä pyöräkaistojen valo-ohjaus vaatii uudenlaista ajattelua. Pyöräkaistan ja autokaistan välissä ei voi olla liikennevalopylvästä. Valo-opastin on tästä syystä sijoitettava pyöräkaistan oikeaan reunaan, jolloin se koskee myös pyöräilijöitä. Tämä lisää pyöräilijöiden odotusaikoja punaisissa valoissa varsinkin vähäliikenteissä risteyksissä.

Polkupyöräopastimen sijoitus pyöräkaistan yhteyteen
Valo-opastimien sijoitus kun ajoradan reunassa on pyöräkaista

Esimerkiksi Mechelininkadulla, Museokadun ja Väinämöisenkadun risteyksissä pyöräilijä joutuisi odottamaan autoilijoiden kanssa Mechelininkadun ylittävän jalankulkuvaiheen vihreän valon päättymistä – myös silloin kun sivusuunnalta ei tule yhtään autoa.

Lisäämällä liikennevalopylvääseen pyöräopastin ja käyttämällä BePolite-ohjausta, pyöräilijän punaisen valon pituus lyhenisi tässä tilanteessa vain pariin sekuntiin. Ja vaikka sivukadulta tulisikin autoja, niin silloinkin pyöräilijä pääsisi liikkeelle aikaisemmin, koska sivukadun vihreä valo on useimmiten paljon lyhyempi kuin suojatien vihreä valo.

BePolite-ohjauksen opastimien jaksokaavio
BePolite-ohjauksen opastimien jaksokaavio

... koska sen voi sekoittaa pikkutoistoon.

Asiassa on kuitenkin yksi ongelma: pyöräopastin ja auto-opastin ovat samassa pylväässä. Tästä syystä autoilija saattaa erehtyä luulemaan pyöräopastinta pieneksi toisto-opastimeksi ja lähtee liikkeelle ennenaikojaan vasten omaa punaista valoaan. Riski on suurin hämärässä ja pimeässä, koska pyöräopastimen ylin aukko – polkupyörän kuva – voi olla sammunut. Silloin pyöräopastin on aivan pienen toisto-opastimen näköinen.

Pyöraopastin Mannerheimintiellä
Valo-opastimia Mannerheimintiellä - edessä pieni toisto-opastin ja taustalla ympyröitynä polkupyöräopastin

Tarvitaan siis uudenlainen polkupyöräopastin

Suomessa tulisi tästä syystä siirtyä käyttämään keskieurooppalaistyyppistä pyöräopastinta. Se on kolmiaukkoinen ja siinä on jokaisessa valoaukossa mustalla pohjalla valaistu punainen, keltainen tai vihreä polkupyörän kuva. Opastimen valoaukot ovat samankokoisia kuin nykyisessä pyöräopastimessa, mutta opastin on muuten hieman pienempi, koska siinä ei enää tarvita neljättä valoaukkoa.

Keskieurooppalaistyyppinen pyöräopastin ja pieni toisto-opastin
Vasemmalla keskieurooppalaistyyppinen polkupyöräopastin ja oikealla pieni toisto-opastin - opastimet ovat erilaisia, mikä poistaa erehtymisriskin.

Uusi pyöräopastin korostaa erillisen pyörätieverkon asemaa ja on siten luonnollinen laajennus polkupyörien valo-ohjaukseen. Sitä voidaan käyttää nykyistä laajemmin, koska sitä ei voi erehtyä luulemaan pieneksi toisto-opastimeksi. Se myös monin paíkoin sujuvoittaisi pyöräilyä ja parantaisi siten pyöräilyn houkuttelevuutta kaupunkiliikenteessä.

Kari Sane

Nykyinen ja keskieurooppalastyyppinen polkupyöräopastin