Mikä on yhteenkytkentäkaavio

Liikennevalojen yhteenkytkentäkaavio on graafinen kuvaus siitä. miten yhden katujakson liikennevalot on tahdistettu eli "kytketty yhteen". Usein liikennevalojen yhteenkytkentää kutsutaan myös vihreäksi aalloksi.

Vihreää aaltoa varten liikennevalot ajoitetaan siten, että peräkkäisten risteysten vihreä valo syttyy ja sammuu liikenteen etenemisen mukaisessa tahdissa.

Samanaikainen vihreä aalto molempiin ajosuuntiin on mahdollinen vain jos liikennevalojen kiertoaika, liikenteen ajonopeus ja liikennevaloristeysten keskimääräinen välimatka ovat sopivat. Käytännössä tämä edellyttää, että valo-ohjatut risteykset ovat harvassa, keskimäärin 400 - 500 metrin etäisyydellä toisistaan. Lisää tästä aiheesta.

Seuraava esitys jatkaa samasta aiheesta. Se käsittelee tilanteita, joissa vihreä aalto on katkaistava. Myös tämä esitys on yksinkertaistettu, koska siinä ei käsitellä esimerkiksi risteyksen sivusuunnilta mukaan liittyvä liikennettä eikä sivusuunnalle poistuvaa liikennettä.

Yhteenkytkentäkaavion perusteet

Liikennevalojen yhteenkytkentä kuvataan matka-aika -kaaviolla. Kaavion vaaka-akselilla kulkee matka risteyksestä toiseen ja pystyakselilla kulkee aika.

Kukin risteys merkitään kaavioon kahdella pystyviivalla, jotka osoittavat kummankin ajosuunnan pysäytysviivojen paikan. Alla olevassa kuvassa on kolme risteystä.

Yhteenkytkentäkaavion pohja
Yhteenkytkentäkaavion pohja

Liikennevalojen kiertoaika merkitään kaavion poikki kulkevalla vaakaviivalla. Tavallisesti yhteenkytkentäkaavioon piirretään kaksi tai kolme liikennevalokiertoa. Edellä olevassa kuvassa on kaksi kiertoa.

Liikennevaloristeyksestä toiseen kulkeva auto kuvataan vinolla nousevalla viivalla eli kulku-uralla (trajektorilla). Sen kaltevuus osoittaa auton nopeuden. Loiva viiva osoittaa, nopeasti kulkevan auton ja jyrkkä viiva vastaavasti hitaasti kulkevan auton.

Auton liikkumisen kuvaus yhteenkytkentäkaaviossa
Nopeasti ja hitaasti liikkuvan auton kuvaus yhteenkytkentäkaaviossa

Ajosuunnan vihreä aika osoitetaan kaaviossa leveällä pystyviivalla, joka merkitään risteyksen pysäytysviivan kohdalle.

Vasemmalta oikeaan (A-suunnan) suoraan ajavan liikenteen vihreä merkitään vasemmanpuoleisen pysäytysviivan kohdalle ja oikealta vasempaan (B-suunnan) suoraan ajavan liikenteen vihreä vastaavasti oikeanpuoleisen pysäytysviivan kohdalle.

Kääntyvien ajosuuntien vihreät merkitään ennen suoraan ajavan liikenteen vihreää. Sivusuuntien vihreät merkitään pysäytysviivojen väliin.

Ajosuuntien vihreiden merkintä yhteenkytkentäkaaviossa
Ajosuuntien vihreiden merkintä yhteenkytkentäkaaviossa

Kaavion havainnollisuutta voidaan parantaa merkitsemällä eri suuntien vihreät eri väreillä. YKaaviossa käytetään A-suunnassa vihreän ja B-suunnassa sinisen eri sävyjä. Vastaavasti sivusuuntien vihreät ajat on merkitty keltaisen ja punaisen eri sävyillä.

Yhdistämällä pääkadun risteysten vihreiden alkupisteet ja vastaavasti loppupisteet toisiinsa syntyy vinosti ylöspäin kulkeva "putki", jota kutsutaan vihreäksi aalloksi. Sen kaltevuus kuvaa vihreän aallon nopeutta; mitä loivempi putki on, sitä nopeampi on vihreä aalto ja päinvastoin mitä jyrkempi putki on, sitä hitaammin autot joutuvat ajamaan vihreässä aallossa.

Valmis yhteenkytkentäkaavio
Valmis yhteenkytkentäkaavio

Jatkuu - yhteenkytkentäkaavion aaltoviivat