Yhteenkytkentäkaavion pohja
YKaavio (ver 2) yhteenkytkentäkaavio

YKaavio 2

YKAAVIO 2 (vanha Ykaavio) on yhteenkytkettyjen liikennevalojen suunnitteluohjelma. Se on tehty Visual Basicilla ja on erikseen asennettava tietokoneelle/työasemalle.

Ohjelma vaatii toimiakseen muutamia Windowsin ocx-tiedostoja. Ne eivät ole enää työasemien vakiotiedostoja, vaan ne on asennettava erikseen. Asennuksessa tarvitaan useimmiten pääkäyttäjän (administrator) oikeudet.

Ohjelmalla suunnitellaan ja piirretään liikennevalojen yhteenkytkentäkaavio.

Ohjelma tarvitsee suunnitteluun seuraavat tiedot

- Risteysten välimatkat
- Risteysten laajuus
- Ajosuunnat  (opastinryhmät)
- Risteysten valo-ohjelmat eli ajoitukset
- Vihreän aallon tavoitenopeus

Lähtötiedot annetaan taulukossa, jonka jälkeen ohjelma piirtää kaavion halutulla mittakaavalla. Ajoitusmuutokset voi tehdä myös suoraan kaavioon.  Hiirellä yhteenkytkentäkaaviota ei voi piirtää

Samanaikaisesti YKAAVIO 2 voi piirtää 16 eri yhteenkytkentäkaaviota, mikä helpottaa niiden välisiä vertailuja

Yhteenkytkentäkaavion matka- ja aikamittakaavat ovat vapaasti valittavissa.

Kaaviossa on risteyksittäin ja risteysväleittäin:

- risteyksen numero ja nimi
- ajosuuntien ajoitus
- ajoitusten sekuntilukemat
- vihreän aallon tavoitenopeus
- vihreän aallon kärki- ja häntänopeudet
- risteysvälin pituus ja nopeus 

Vapaasti käytettäväksi

Ohjelma on vapaasti käytettävissä, kunhan tulosteista yms. ei poisteta mainintaa YKAAVIO


© 2008-2010/Kari Sane
Ajantasa 31.12.2013