Uutta

YKaavio 3 on valmistunut 1.7.2016. Sen keskeinen uusi ominaisuus on ratikoiden ja polkupyörien ajodynamiikan mallintaminen. Se osoittautui yllättävän konstikkaaksi.

Vaikeudet eivät aiheutuneet kiihdytyksen tai hidastuksen mallintamisesta vaan nimenomaan lyhyistä risteysväleistä: esimerkiksi miten ajodynamiikka hoituu, kun ratikka tulee nopeudella 70 km/h lyhyelle 50 metrin risteysvälille, jolla on pysäkki. Ajodynamiikan laskennan kuvaan myöhemmin.

Uusimmassa versiossa 3.01 on pääasiassa korjauksia sekä joitakin pieniä teknisiä parannuksia.

Huomaa, että uusinkaan versio ei ole vielä virheetön - esimerkiksi kaikkia ominaisuuksia ei ole tarkistettu yhdessä ajodynamiikan kanssa. Tiedossa olevat virheet ja myös puutteet löydät täältä.

Versiot

Käynnistä YKaavion uusin versio 3.01 - 15.10.2016

Parannuksia

 • Raitiovaunujen ja polkupyörien reittidata tarkistetaan vasta ennen reitin piirtämistä. Reittidatan virheet eivät siten enää estä kaavion normaalia piirtämistä ja käsittelyä.
 • Asetusmuutoksista saa vahvistuksen - ennen vahvistuksen puuttuminen jätti epäselväksi, oliko muutos toteutunut
 • Ajoitusvirheilmoitus sisältää ohjelman ja risteyksen todelliset numerot (ennen vain järjestysnumeron)
 • Risteys- ja ajoitusikkunassa piilotetut ajosuunnat on merkitty sinisellä värillä

Korjauksia

 • Risteysikkunan siirto ei enää aiheuta ajoitusvirhettä
 • Risteysvälin muutos ei enää nollaa ajoituksia
 • Käyttäjän asetusten lataus päivitetty
 • Matkamittakaavan lataus päivitetty
 • Raitiovaunu/polkupyörä -reittien saapumis- ja poistusristeysten käsittely päivitetty
 • Käytöstö poistetun pysäkin tietojen talletus päivitetty
 • Suuntien värien lataus päivitetty
 • Yksittäisen suunnan värityksen talletus päivitetty

Uudet ominaisuudet

 • Matkamittakaava lisätty kaavion asetuksiin - talletettu tiedosto avautuu nyt samassa mittakaavassa kuin se on talletettu
 • Avatun tiedoston nimen piilotus/näyttö valinnalla : Edit > Infomation. Sama lisätty käyttäjän asetuksiin. Huom. tiedoston nimi ei näy tiedoston talletuksen jälkeen.
 • Risteyksen piilotus/näyttä (asetus vilkulle/toimintaan): ctrl + risteyksen nimen näpäytys
 • Koko risteyksen ajoituksen siirto ylös/alas: ctrl + risteyksen suunnan (minkä tahansa) näpäytys
 • Lista ctrl-näppäinen oikoteistä valinnalla: Misc > shortcuts

Apuohjelma Helper kääntää raitiovaunujen / polkupyörien ajosuunnan vastakkaiseksi. Samaan kaavioon ei kuitenkaan ole (vielä) mahdollista piirtää raitiovaunujen ja polkupyörien ajouria molemmissa ajosuunnissa.


Ykaavio ver 3.0 - 1.7.2016

Version 3.0 uudet toiminnot ovat seuraavat:

 • Ratikoiden ja polkupyörien liikkeessä (kulku-urissa) kiihdytys ja hidastus
 • Kulku-uria voi selata yksitellen. Ylävalikko: Tools > Runs
 • Hidastuksen aloituskohdan osoitus. Ylävalikko: Misc. > Toggle deceleration lines
 • Uusi ominaisuus: Kierron apuviivasto. Ylävalikko: Misc. > Toggle help lines
 • Uusi ominaisuus: Vaihtoehtoinen väritys. Ylävalikko: Misc. > Toggle colours
 • Uusi ominaisuus: Ratikoiden ja polkupyörien liikennevalojen ohitus sekä vapaa oikeaan kääntyminen ja käytännössä myös Bepolite-polkupyörävalot.

Muutoksia

 • Ratikan nopeuden oltava välillä 9-72 km/h (2.5 - 20 m/s).
 • Polkupyörän nopeuden oltava välillä 5-50 km/h.

Korjauksia ja parannuksia

 • Kaavion suurennus ja pienennys (zoom) ei enää siirrä ylävalikkoa ja työkaluriviä
 • Risteyksen muokkausikkuna korjattu
 • Pituusmittakaava antaa mahdollisuuden piirtää myös tosi pitkiä reittejä - esimerkiksi mallikaavio Turku
 • Pysäkki oltava vähintään 5 metrin päässä seuraavan risteyksen pysäytysviivasta ja myös edellisen risteyksen vastasuunnan pysäytysviivan jälkeen.

VANHAT BETAVERSIOT ENNEN VERSIOTA 3.0

Beta 0.99 - 27.8.2015

 • Uusi ominaisuus: Käyttäjän asetukset (User Settings, perustuu ominaisuutteen 'web store', 'html5')
 • Uusi ominaisuus: Aaltokaavion väritys
 • Uusi ominaisuus: Suoja-aikojen tarkistus kerrallaan yhdessä risteyksessä
 • Uusi sivu: YKGrapHelper.html (pika-avusteet, käyttäjän asetukset)
 • Muutos: Tiedostojen käsittelynappien kuvakkeiden ja valikon kiinteä sijainti
 • Muutos: Parametri 'Road Name' voi olla enää vain lohkossa [ROUTE], aiemmin myös lohkossa [PARAMETERS]
 • Muutos: Valikon ylärivin tekstejä tarkistettu
 • Muutos: Käyttäjän asetustiedosto poistettu käytöstä
 • Korjauksia:
  - risteysasetusten muutos ratikka- ja fillarimoodissa ei enää piilota reitin IN ja OUT-nuolia
  - kahden ja kolmen ruudun pituiseen mittakaavaan liittyviä virheitä korjattu
  - reitin kokonaispituuteen liittyvä virhe mittakaava-asetusten ikkunassa korjattu
  - mittakaava-asetusikkunan 'Reset'-nappi ei enää jätä mittakaavaa epämääräiseksi
  - ratikan pysäkkiajan keskiarvoon liittyvä virhe korjattu
  - ratikan ja fillari kulkuviiva ei enää piirry risteysikkunan ylitse
  - ratikan ja fillarin kulkuviivan piirto oikein vihreän viimeisellä sekunnilla
  - suunnan 1 ja 2 siirron aikana aallon pitkä nopeusviiva ei enaa hyppää seuraavalle tai edelliselle kierrolle
  - uuden reitin ikkuna ei enää piirrä muita suuntia kuin kuin suunnat 1 ja 2
  - uuden reitin asetus sulkee muut ikkunat
  - vain yksi asetusikkuna voi olla avoinna kerrallaan
  - minimivihreää tai suoja-aikaa ei enää voi eräissä tilanteissa vetää alle minimiarvon

Beta 0.98 - 8.7.2015

 • Uusi ominaisuus: pituusmittakaavan asetus
 • Uusi ominaisuus: ajoituksen (plan) muokkaus risteys- ja taulukkomuodossa
 • Uusi ominaisuus: ajoitusten lisäys, kopiointi ja poisto
 • Korjattu lukuvirhe - virheellinen tieto ei korvautunut minimi/maksimiarvolla
 • Korjattu lukuvirhe - ei hyväksynyt tiedostopäätettä .dty)
 • Korjattu lukuvirhe - ei hyväksynyt vilkulla olevaa risteystä
 • Korjattu piirtovirhe - risteyksen laajuuden (space) muutos
 • Korjattu piirtovirhe - ylinopeus (speeding) oli aina käytössä suunnassa itään
 • Uusi mallitiedosto Pansiontie-Ratapihantie-Helsinginkatu-Helsingin valtatie

Beta 0.97a - 20.4.2015

 • Korjattu vanhan YKAAVION .dty -tiedostojen lukeminen
 • Korjattu aaltomallit (File > Wave types)
 • Ratikka- ja fillarireittien alku- ja loppuristeys aseteltavissa.
 • Risteysten lisäys- ja poistomahdollisuus.
 • Uusi muoto reitti- ja pysäkkidatalle.
 • Risteyksen numero voi olla alfanumeerinen.
 • Linkin pituuden enimmäispituus 800 m (ennen 500 m).
 • Asetustiedoston latausvirheet korjattu.
 • Uuden reitin mitätöinti (Cancel) korjattu.

Beta 0.96 - 10.3.2015
099/Vihdintie
096/Mannerheimintie - 096/Nordenskiöldinkatu - 096/Sturenkatukatu

 • Lisätty yksittäisten risteyksien ja linkkien ominaisuudet.
 • Lisätty otsikoihin myös minimivihreä ja suoja-aika.
 • Lisätty otsikoihin myös ratikan ja fillarin nopeus.
 • Lisätty mahdollisuus avata muokkausikkunat myös otsikoiden näpäyksella
 • Lisätty ratikoiden ja fillarien teoreettisen ajoajan keskiarvo, minimi ja maksimi
 • Ratikoiden ja fillarien kulkuviivoja on aina kymmenen riippumatta kiertoajasta
 • Korjattu ylös "katoavat" kulkuviivat jatkumaan alalaidasta
 • Lisätty uusi kuvake: aallon reunusviiva on/ei
 • Lisätty kuvakkeiden vihjeikkunat
 • Uusittu uuden kaavion teko
 • Palautettu tiedoston talletus tapahtumaan ylärivin kahdella painikkeella
 • Oletusarvomuutos: yksittäisten linkkien aallon nopeus määriteltävä nyt erikseen kummallekin ajosuunnnalle - ennen 'länteen'-suunnan nopeus oli sama kuin 'itään'-suunnan ellei erikseen sitä oltu erikseen toisin määritelty
 • Korjattu virheitä:
  - Uuden suunnan lisäyksen jälkeen risteysnumerot eivät enää vaihdu mustiksi.
  - Aaltotyypin selite ei enää näy oletuksena
  - Päivitys (refresh) korjattu
  - Uudelleenlataus (reload) korjattu
  - Tiedoston uudelleenlataus korjattu
  - Uuden pysäkin luonti korjattu
  - Pysäkin sijainnin oletus korjattu

Beta 0.94a - 3.2.2015

 • Uusi polkupyöräkaavio
 • Raitiovaunukaaviossa nyt myös pysäkki
 • Uusi havainnollinen kulkukaavio ratikoille ja polkupyörille
 • Uusittu piirtämisasetusikkuna
 • Kaavion reunaviivan oletusasetus on 'ei reunaviivaa' (nopeuttaa ratikka- ja polkupyöräkaavioiden piirtoa)

Beta 0.92 - 11.1.2015

 • Uuden kaavion aloitus
 • Raitiovaunun kulku (luonnostelua)
 • Uusi raitiovaunu -asetusten ikkuna
 • Uusi kaavion ominaisuudet -asetusten ikkuna
 • Kaavion värien uusinta

Beta 0.9 - 5.12.2014

 • Tiedoston talletus ja nouto uusittu
 • Tiedoston uudelleenlataus
 • Käyttäjän asetusten talletus ja nouto
 • SVG-tiedoston uusinta
 • Alkuarvojen tarkistus
 • Suuntien lisäys ja poisto
 • Suuntien värien valinta
 • Risteysten asetus vilkulle ilman rajoituksia
 • Nopeusrajoituksen ja ylinopeuden (speeding) käsittelyn uusinta

Beta 0.8 - 13.8.2014

 • 13 suuntaa
 • 8 valo-ohjelmaa (ajoitusta)
 • 20 risteystä
 • Eriaikaisuustaulukko
 • Risteyskohtainen minimivihreä ja suoja-aika
 • Uusia tietojen muokkausikkunoita kuten
 • - ajoituksen numero, nimi ja kiertoaika
  - reittiin liityvät nopeus- ja risteystiedot
  - risteyksen ominaisuudet
  - linkin ominaisuudet
 • Poistettu risteyksen piilotus risteysnimen näpäytyksellä (piilotus risteysikkunasta)
 • Poistettu reitin asetus 'SpeedA', korvattu asetuksella 'WaveSpeed'
 • Pikaoppaan päivitys

Beta 0.7 - 7.5.2014

 • Kaavion koko säädettävissä hiiren rullanapilla
 • Risteyskuvat uusittu
 • Aalto piirtyy myös yli piilotetun risteyksen
 • Aallon kuvaus- ja nopeustekstit siirretty aallon loppupäähän
 • Aallon tavoitenopeus on lihavoitu, jos se ei ole sama kuin koko reitin tavoitenopeus
 • Peruuta- ja palaa-askelten määrä nostettu kymmeneen
 • Tiedoston avaus- ja talletustapa uusittu
 • Quick help uusittu

Beta 0.6 - 27.2.2014

Risteyksen valintatapa uusittu. Uusi valintatapa on luontevampi, koska käytännössä valtaosa yhteenkytkentäkaavion ajoitusmuutoksista liittyy risteysten välisten tahdistusaikojen (offset eli vaihesiirtojen) säätöön. Suuntien ajoitusmuutokset ovat tarpeen vasta yhteenkytkentäkaavion viimeistelyvaiheessa.

 • Valintatapa on entinen - risteysnumeron näpäytys.
 • Perusvalinnassa (musta risteysnumero) risteyksen minkä tahansa suunnan veto hiirellä vaikuttaa risteyksen kaikken suuntien ajoitukseen.
 • Usean risteyksen valinnassa (sininen risteysnumero) veto vaikuttaa samalla tavalla kaikkiin valittuihin risteyksiin.
 • Suuntavalinnassa (punainen risteysnumero) vain hiirellä vedettävän suunnan ajoitus muuttuu. Veto suunnan alaosasta vaikuttaa vain vihreän aloitukseen ja vastaavasti veto suunnan yläosasta vaikuttaa vain vihreän lopetukseen. Jos valittu suunta on pääsuunta itään (EBT) tai länteen (WBT), veto vaikuttaa samalla tavalla myös valittujen risteysten samojen suuntien ajoitukseen. Näin voi esimerkiksi säätää aaltoa tai sen leveyttä yhdellä vedolla kaikissa valituissa risteyksissä.

Muita muutoksia

 • Vaihejärjestyksen vaihto risteysikkunan napilla Phasing ajosuunnissa WBT/EBL ja EBT/WBL sekä ajosuunnissa NBT/SBT, jos nämä kaksi ovat keskenään eriaikaisia. Vaihejärjestys muuttuu näpäyttämällä ikkunan suuntalaatikkoa ja lopuksi nappia OK
 • SVG (scalable vector graphics) -kuvan talletusmahdollisuus on lisätty ylävalikkoon (File > Save as SVG).
 • Risteysikkunan ajoitusmuutoksen askelpituuden oletus on 2.5 s (vuorotellen 2 s ja 3 s askeleet).
 • Korjattu aallon reunaviivan piirtämistapa ajoitusmuutosten aikana
 • Quick Help päivitetty
 • Lisätty ajosuunnat sekä mahdollisuus asettaa nämä suunnat keskenään eriaikaisiksi
 • Lisätty mahdollisuus asettaa eriaikaisuus suuntien EBT(1) ja WBT(2) välille, suuntien EBL (5) ja WBL (7) välille ja suuntien NBT(3) ja SBT(4) välille. Eriaikaisuus merkitään tiedostoon risteysriville merkinnällä ig=E/W tai/ja ig=N/S.
 • Risteyskarttaan lisätty 'piilota' eli 'vilkulle'-nappi. Valikkoon 'File' lisätty mallikaaviokokoelma.
 • Merkitty nopeusrajoitus ja sen ylitys otsikkopalkkiin sekä lisätty mahdollisuus asettaa risteys vilkulle eli piilottaa näkyvistä. Piilotus tapahtuu näpäyttämällä risteysnimeä.
 • Lisätty nopeusrajoitus ja ylinopeus, korjattu tiedoston avaukseen, kiertoajan pituuden muutokseen, suoja-aikaviivojen piirtoon ja aallon piirtoon liittyviä virheitä.

Beta 0.5 - 29.12.2013

Ensimmäinen julkaistu beta-versio.

Viime tietoja

Viime tietoja YKaavion työtilanteesta ja tavoitteista löytyy YKaavion englanninkielisiltä sivuilta