Versiot

YKaavio 3

YKaavio 3 toimii selaimilla Chrome ja Opera. Muut selaimet kuten Firefox, Opera, Safari ja IE eivät sovellu sen käyttöön. Lue lisää selaimista..

YKaavio 3 on englanninkielinen. Siihen viitataan nimellä YKGraph

YKaavion 3 tunnetut virheet ja puutteet löytyvät täältä.

YKaavio 2

Versio 2 oli kirjoitettu Visual Basicilla. Sen keskeiset algoritmit oli uusittu, mikä paransi ohjelman toimintavarmuutta. Varsinaisia uusia ominaisuuksia olivat suoja-aika ja minimivihreä - ajoituskaaviota ei voinut enää piirtää siten, että eriaikaisten suuntien vihreiden välissä ei ollut riittävästi aikaa tai vihreän pituus alitti minimivihreän.

Suoja-aikojen lisäys YKaavion osoittautui tarpeelliseksi erityisesti teekkareiden liikennevalosuunnittelun harjoituksessa, jossa opittiin lukemaan yhteenkytkentäkaaviota ja sen ominaisuuksia.

Muita parannuksia olivat peruuta (Undo) ja palauta (Redo) -toiminnot, ajoitusmuutosten yksinkertaistaminen, suuntanumeroiden näyttö sekä kaavion taustatietojen lisäys talletettavaan tiedostoon. Lisäksi oli yksityiskohtainen käyttöopas.

YKaavio 2:n viimeinen julkaistu versio oli 2.0 built 8 (29.4.2011). Siihen voi vielä tutustua täältä.

Vuosien saatossa YKaavion asennus alkoi olla entistä hankalampaa. Ohjelma tarvitsi toimiakseen muutamia Windowsin .ocx -tiedostoja, jotka oli erikseen ladattava verkosta. Lataamisessa tarvittiin pääkäyttäjän oikeuksia. Tästä syystä ohjelman kokeilu ja uusien versioiden asennus oli toimistoympäristössä hankalaa.

YKaavio 1

Versio 1 oli kirjoitettu Visual Basicilla. Yhteenkytkentäkaavion vihreiden pituuksia ei voinut muokata suoraan hiirellä vaan erillisen risteyskaavion avulla. Näpäyttämällä hiiren ykkös- tai kakkosnapilla kaavion ajosuuntia vinreän alku tai loppu siirtyi askelen verran ylös tai alaspäin. Askeleen pituus oli erikseen asetettavissa.

YKaavio 1:n viimeisin julkaistu versio oli 1.4.7 (7.5.2008)

Versioon 1.4.4 (12.2.2006) oli lisätty aallon häntänopeuden säätö: Jos aallon häntänopeus ylitti aallon mitoitusnopeuden asetetulla arvolla (1-15 km/h) tai nopeusrajoituksen, häntänopeusviiva piirrettiin yhtenäisellä punaisella viivalla.

Versioon 1.4.2 (31.12.2005) oli lisätty yläpalkin kuvakkeet, joilla saattoi esimerkiksi avata ja sulkea ajoitustaulukoita, piirtää aallon vain toiseen suuntaan, muuttaa aallon nopeutta ja nopeusrajoitusta sekä muuttaa kaavion mittakaavoja.

Versiosta 1.4 (2.12.2005) alkaen oli käytettävissä myös englanninkielinen versio. Sitä tarvittiin muutaman kerran kun teekkarien liikennevalosuunnittelun harjoituksessa oli ulkomaalaisia opiskelijoita.

Versioon 1.3 (23.10.2005) tuli mahdollisuus piirtää vihreiden aikojen sauma-alueet.

YKaavion ensimmäinen versio 1.0 julkaistiin 8.10.2004.

Taustaa

YKaavion periaate ja rakenne juontaa alkunsa jo 1980-luvun alkupuolella Fortranilla kirjoitetusta ohjelmasta 'SigDia'. Se piirsi yhteenkytkentäkaavion ASCII-merkeillä jatkolomakkeelle. SigDian käyttö oli hankalaa, mutta tästä huolimatta sillä piirrettiin Helsingin keskustan liikennevalojen tärkeimmät vihreät aallot. Ohjelma jäi kuitenkin kokeiluksi, koska tuolloin (ennen mikrotietokoneaikaa) yhteenkytkentäkaavion piirtäminen käsin oli paitsi näppärämpää, niin myös paljon havainnollisempaa. Ja varmaan se sitä saattaa olla yhä tänäkin päivänä...

Päivitetty 1.7.2016