Ajosuunnan aikatarve

Ajosuunnan aikatarve on riippuvainen ajosuunnan liikenteestä, ominaisvälityskyvystä ja liikennevalojen kiertoajasta. Se lasketaan seuraavasti:

Aikatarve = ( F / S ) * C + LOST

jossa

F       = liikennemäärä (autoa/h)
S       = ominaisvälityskyky (autoa/h>
C       = liikennevalojen kiertoaika (s>
LOST = hukka-aika (s)

Esimerkki

Kiertoaika = 90 sekuntia
Liikennemäärä = 600 ajoneuvoa/h
Ominaisvälityskyky = 1800 ajoneuvoa/h
Hukka-aika = 5 s

Vihreän ajan tarve = (600/1800) / 90 + 5 = 30 + 5 = 35 sekuntia

Ajosuunnan ominaisvälityskyky (kyllästysliikenne, Saturation Flow, kapasiteetti) osoittaa ajosuunnan teoreettisen läpäisykyvyn vihreän valon aikana. Ominaisvälityskyky annataan muodossa [autoa/h].

Tyypillinen yhden kaistan ominaisvälityskyvyn arvo on 1800 a/h, mikä merkitsee, että kukin auto tarvitsee vihreää aikaa kaksi sekuntia. Hyvissä olosuhteissa voidaan käyttää myös korkeampia ominaisvälityskyvyn arvoja kuten 1940 autoa/h. Se perustuu teknillisen korkeakoulun liikennelaboratorion HUTSIM-liikennesimulaattorin kalibrointimittauksiin 1990-luvulla (Niittymäki 1993).

Jos ominaisvälityskyky annetaan suuntaikkunassa kaistamäärän avulla, ominaisvälityskyky on kaistamäärä kerrottuna taustatietotaulussa olevalla kaistan ominaisvälityskyvyllä.

Ajosuunnan ominaisvälityskyvyn lukuarvoa voidaan KSUHDE-ohjelmassa täsmentää kahdella tavalla. Ne ovat lyhyt lisäkaista ja hidas liikkeellelähtö.