Liikenteenohjauskeskuksen liikennetiedote 6.12.2000
Helsingin liikenteenohjauskeskus aloitti liikennetiedottamisen
itsenäisyyspäivänä vuonna 2000

Liikennetiedotteiden alkujuurilla

Säännölliset liikennetiedotteet ovat nykyään olennanen osa liikenteen ohjauksen arkipäivää. Liikenteenohjauskeskuksen ja YTV:n liikennetiedotteet 1990-luvulla aloittivat sen kehityksen, jonka tuloksena saamme nyt nähdä ja kuulla liikennetietoa lähes kaikista medioista.

Helsingin liikenteenohjauskeskuksen liikennetiedote

Liikenteenohjauskeskuksen<br> liikennetiedote 261.2001
Liikennetiedote 26.1.2001

Helsingin liikenteenohjauskeskus kokeili säännöllisten liikennetiedotteiden julkaisemista verkkosivullaan osoitteessa www.hel.fi/liikenteenohjaus vuosina 2000 - 2001. Tiedote oli kaikkien internetin käyttäjien luettavissa.

Liikennetiedotteessa kerrottiin tiedossa olevista tapahtumista, joiden arvioitiin vaikuttavan merkittävästi tapahtumakohteen ympäristön liikenteeseen. Tällaisia olivat esimerkiksi urheilutapahtumat, merkittävät saattueet ja työmaat. Tiedot talletettiin etukäteen tapahtumakalenteriin, jonka perustella verkkosivu automaattisesti muodosti päivittäisen tiedotteen. Tiedotteet päiviltä 6.12.2000 ja 26.1.2001 ovat nähtävissä alkuperäisessä ympäristössään.

Pääkaupunkiseudun YTV:n liikennetiedote

YTV:n tiedotusyksikkö oli jo 1990-luvulla laatinut tiedotepohjan. joka oli tarkoitettu kiireellisten liikennetiedotteiden jakamiseen.

YTV:n liikennetiedotteen pohja
YTV:n liikennetiedotteen pohja

Tiedotepohjaan kirjattiin häiriötä koskevat tiedot ja se faksattiin jakelun piirissä oleville toimijoille. Ajatus oli, että eri viranomaiset voisivat jakaa samankaltaisella lomakkeella tietoja häiriöistä, jolloin vastaanottajien olisi helpompi varmistaa tietojen alkuperä ja luotettavuus. Liikennetiedotteen lomakepohjasta ovat etusivu ja takasivu nähtävissä.

Jälkiarviointia

Selvityksiä tai tilastoja siitä, miten laajalti liikenteenohjauskeskuksen tai YTV:n liikennetiedotteita seurattiin tai käytettiin hyväksi, ei ole. Arvattavasti niiden vaikutus on ollut varsin vähäinen.

Liikenteenohjauskeskuksen tiedotteen julkaisemisen perimmäinen tarkoitus olikin arvioida, miten tietojen kerääminen sopii liikenteenohjauskeskuksen rooliin ja lisääkö se keskuksen työmäärää. Kokemukset osoittivat, että tiedotteen ylläpito oli osa normaalia toimintaa, sillä tiedotteen tapahtumalista toimi samalla päivystäjien muistilistana sen sijaan että tulevat tapahtumat olisi kirjattu vain keskuksen valkealle infotaululle.

YTV:n tiedotteen käytöstä ei ole säilynyt muistiinpanoja.